Actualiteitentraining wet- en regelgeving

Achtergronden
Er veranderen voortdurend zaken binnen het werkterrein van Werk, Inkomen en Zorg. Daarnaast is het goed om de medewerkers regelmatig “bij te praten” rond actuele ontwikkelingen en aandachtspunten. Kortom reden genoeg om medewerkers  actueel op de hoogte te brengen en te houden van wat er zoal recentelijk is veranderd en wat er aan staat te komen. SHMC verzorgt daarom actualiteitendagen over wet- en regelgeving binnen het sociaal domein.

Doelgroep
De actualiteitentraining is specifiek bedoeld voor medewerkers van de afdelingen sociale zaken zoals klantmanagers, consulenten, medewerkers uitkeringsadministratie, kwaliteitsmedewerkers en toetsers en beleidsmedewerkers.

Doel
Het doel van de actualiteitendag is om de medewerkers van uw organisatie bij te scholen en te praten over de ontwikkelingen in het vakgebied.

Maatwerk
De actualiteitendagen die wij verzorgen kunnen betrekking hebben op:

  • De participatiewet algemeen.
  • Specifiek gericht op rechtmatigheid.
  • Specifiek gericht op doelmatigheid.
  • De participatiewet in combinatie met voorliggende voorzieningen.

De inhoud van de training is in overleg met u naar uw wensen aan te passen. Eventuele specifieke wensen kunt u ook kenbaar maken. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat u bepaalde onderdelen (bijvoorbeeld inburgering of handhaving) extra aan bod wilt laten komen.

De actualiteitendag bestaat normaal gesproken uit een hele dag, maar kan in overleg worden uitgebreid of juist verkort.

Eventueel kunnen wij voor bijvoorbeeld leidinggevenden of administratief ondersteunend personeel een specifiek voor de doelgroep opgemaakt programma verzorgen.

Abonnement
Voor veel van onze opdrachtgevers verzorgen wij jaarlijks een actualiteitendag. Daarom kunnen wij u ook een offerte uitbrengen voor een meerjarig abonnement op de actualiteitendag van SHMC. Uw voordelen:

  • U bent verzekerd van een jaarlijkse actualiteitdag
  • U bent verzekerd van één vast tarief
  • U hoeft verder niets te regelen, wij nemen jaarlijks contact met u op voor de planning.

De voor- en najaarstraining van SHMC
De hierboven omschreven actualiteitentraining organiseren wij veelal in-company bij onze opdrachtgevers. U kunt zich uiteraard ook inschrijven voor een van onze open-inschrijvingsdagen. Zo organiseren we elk half jaar een voor- en najaarstraining. In een halve dag wordt u volledig op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in het sociale domein. Dit doen we door middel van plenaire voorlichting en interactieve workshops.