Fraudealertheid in de Wmo en Jeugdwet

De handhaving van de Wmo en Jeugdwet begint met de vragen ‘Wat is fraude en hoe ga je daarmee om?’….en dat blijken moeilijke vragen te zijn. 
Deze training wordt gemiddeld gewaardeerd met een 8,3

Fraude Wmo en Jeugdwet volop in het nieuws
Met de decentralisaties per 1 januari 2015 zijn gemeenten volledig financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet. Daarmee zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor de handhaving. Misbruik van voorzieningen binnen de Wmo en de Jeugdwet zijn een hot item en veel gemeenten werken aan een gedegen aanpak hiervan.

Het voorkomen en signaleren van onrechtmatigheden en fraude binnen de Wmo- of Jeugdwet begint met de vragen ‘Wat is fraude en hoe ga je daarmee om?’ En dat blijken moeilijke vragen te zijn. Een duidelijk antwoord (“In deze gevallen is het fraude en zó moet je ermee omgaan”) is op voorhand niet altijd te geven. In de praktijk heb je te maken met complexe en ingrijpende afwegingen.

Gemeenten worstelen daarbij met onder andere de volgende vragen:

 • We hebben ervaring met de handhaving van de Participatiewet, maar die wet verschilt in vele opzichten van de Jeugdwet en de Wmo. In de Participatiewet kan de inwoner bijvoorbeeld recht hebben op bijstand, maar bij de Wmo heeft de gemeente een resultaatverplichting en in de Jeugdwet een jeugdhulpplicht. Wat is dan misbruik?
 • Wanneer ontvangt iemand rechtmatig een zorgvoorziening en wanneer is er sprake van algemene gebruikelijke zorg die je normaal gesproken mag verwachten van bijvoorbeeld een ouder of partner?
 • Als een zorgverlener teveel zorg declareert, dan is dat in principe de verantwoordelijkheid van de budgethouder. Veel budgethouders zijn niet capabel genoeg om hier zelf op toe te zien. Hoe ga je daarmee om? De klant moet immers wel de benodigde zorg behouden!
 • De signalering en overlap met bijvoorbeeld bijstandsfraude leidt in de praktijk ook tot de nodige vragen. Enerzijds geldt er binnen het sociaal domein een strikte privacywetgeving die het belemmert dat signalen vanuit de Wmo of Jeugdzorg zomaar gebruikt kunnen worden in de Participatiewet. Anderzijds heb je als gemeenteambtenaar wel een meldplicht als je misstanden aantreft. Hoe ga je daarmee om?

SHMC verzorgt een eendaagse training over handhaving en fraudealertheid in het brede sociale domein.

Doel
Na afloop van deze training:

 • Ben je je bewust van de mogelijke frauderisico’s binnen de Wmo en Jeugdwet en kun je signalen herkennen die hierop duiden;
 • Ben je je bewust van de frauderisico’s in overlap met de andere wetgeving binnen het sociaal domein;
 • Ken je de handhavingsmogelijkheden.

Doelgroep
Deze training is interessant voor alle specialisten werkzaam in het sociaal domein.

Wie verzorgen de training
Voor deze training zetten wij 2 trainers in:

 • André Schonewille: Een senior-handhaver met veel kennis van de werkwijze van verschillende gemeenten met betrekking tot de handhaving van de Wmo en Jeugdwet;
 • Jelmer Staal: Een senior-beleidsadviseur en projectleider op het gebied van de Jeugdwet met veel kennis van de praktische moeilijkheden waar de uitvoering mee te maken heeft in de afstemming tussen de verschillende wetgevingen (Jeugdwet, Wmo en Participatiewet) en in de balans tussen wetgeving en zorgverlening.

Programma
Ochtendprogramma:
Handhavingsmogelijkheden Wmo en Jeugdwet

 • De aanstelling en bevoegdheden als toezichthouder Wmo;
 • Misbruik of oneigenlijk gebruik binnen de Wmo of Jeugdwet;
 • Grijs gebied met betrekking tot afweging over gebruikelijke zorg;
 • Vastlegging verstrekte zorg en aanvullende voorwaarden;
 • Bewijslast in een handhavingsonderzoek;
 • Strikte privacywetgeving binnen Wmo en Jeugdzorg;
 • In te zetten middelen, instrumenten en systemen;
 • Geen gebruik suwi-net;
 • Mogelijkheden terugvordering.

Middagprogramma:
Fraudealertheid Wmo en Jeugdwet aan de hand van casuïstiek

 • Wat is fraude binnen de Wmo of Jeugdwet en hoe ga je daarmee om?
 • Rechtmatige zorgvoorziening of algemene gebruikelijke zorg?
 • In hoeverre zijn budgethouders verantwoordelijk voor onterecht gedeclareerde zorg?
 • Rol van de specialist.
 • In hoeverre kunnen signalen vanuit de Participatiewet gebruikt worden voor Wmo of Jeugdzorg en vice versa?

Methodiek:
Deze training kent een interactief karakter. Het ochtendgedeelte gaat vooral in op de handhavingsmogelijkheden, de bevoegdheden en de rechten en plichten. Met middaggedeelte kent het karakter van een discussiemiddag, waarin de trainer je aan de hand van casuïstiek meeneemt in prikkelende en confronterende praktijkvoorbeelden. Aan de hand hiervan gaat de trainer met de deelnemers in gesprek. Gezamenlijk bespreek je zodoende onderwerpen als ‘Wat is mijn rol?’ ‘Wat is er aan de hand in bepaalde situatie en hoe ga je daarmee om?’

Waar en wanneer?
De training ‘Fraudealertheid Wmo en Jeugdwet’ vindt plaats op woensdag 20 november 2019 van 9:00 tot 16:00 uur.

Deze training vindt plaats in het Hotel van der Valk in Drachten of op het kantoor van SHMC te Buitenpost. Tussen de middag wordt je een lunch aangeboden.

Kosten
De kosten voor deelname aan deze training bedragen € 320,- per persoon. Dit is inclusief cursusmateriaal en lunch en exclusief BTW.

Certificaat van deelname
Na afloop van de training ontvang je een certificaat van deelname

Aanmelding
Je kunt je aanmelden via info@shmc.nl

Meld je nu aan voor de training Fraudealertheid in de Wmo en Jeugdwet