Training en coaching ‘Kanteling in de re-integratie’

Eigenaarschap – brede maatschappelijke ontwikkeling
De zogenaamde ‘kanteling’ is een brede maatschappelijke ontwikkeling. Zowel in de zorg, als in het onderwijs en ook in het sociaal domein zien we dat de burger eigenaar is van zijn of haar persoonlijke situatie en gestimuleerd wordt om zelf te kiezen voor de ontwikkeling die hij of zij wil doormaken. De burgers willen niet meer betutteld worden door de overheid.

De rol van de professional verandert hierdoor. Daar waar we het gewend waren dat de professional bepaalde welke ondersteuning een burger nodig had, krijgt de professional nu een meer ondersteunende, faciliterende en adviserende rol. De burger bepaalt welke ondersteuning hij nodig heeft, wat hij zelf kan doen om die ondersteuning te organiseren en waar hij professionele ondersteuning nodig heeft. Op deze manier worden het eigenaarschap en de zelfredzaamheid van de burger gestimuleerd.

Kanteling in de re-integratie
Deze kanteling zien we ook in het sociaal domein. In eerste instantie binnen de Wmo, maar inmiddels ook binnen re-integratie en participatie.

In het klantenbestand van gemeenten bevindt zich vaak een aantal klanten die voor korte of langere tijd geen actieve dienstverlening krijgt en daardoor mogelijk uit beeld raakt. Het activeren van deze doelgroep is voor veel gemeenten een uitdaging. Het inzetten van instrumenten en trajecten levert vaak niet het gewenste effect op. De oplossing ligt bij de doelgroep zelf! Wat beweegt hen? Wat is hun situatie en wat vinden ze daarvan? In welke mate is men al actief, waar kan men zelf nog stappen zetten en waar heeft men ondersteuning nodig? Ook hier draait het om eigenaarschap en zelfredzaamheid.

Zelfsturing, oplossingsgerichte gespreksvoering, eigenaarschap. Dit zijn de termen die je overal leest, maar vaak blijft het bij theoretische uitleg. Veel gemeenten worstelen nog met de vraag: “Hoe dan?”

Gespreksmethodiek
SHMC heeft een gespreksmethodiek ontwikkeld die eigenaarschap van de klant stimuleert en die in de praktijk is getoetst en doorontwikkeld. Door met deze methodiek te werken, komt de klant in zijn kracht. Hij neemt zelf het initiatief, stelt doelen, plant acties en zorgt voor uitvoering, evaluatie en reflectie. Hij leert verantwoordelijkheid te nemen en kritisch te zijn op zichzelf.

De klant ervaart de aandacht die hij verdient, bepaalt zelf hoe het gesprek verloopt en ervaart wat zijn hulpvraag is en wat hij zelf kan doen om die hulp te organiseren. De klantmanager hoeft niet in beweging te komen, maar laat de klant in beweging komen. Hij ervaart meer ruimte en meer voldoening in zijn werk en heeft een beter contact met de klant. De gemeente komt dichter bij het daadwerkelijke doel van haar dienstverlening, krijgt actievere burgers en meer zelfstandige en meer vakvolwassen medewerkers.

Wat bieden wij je?
SHMC verzorgt een training waarin we je leren hoe je via gespreksvoering de kanteling in de re-integratie daadwerkelijk kunt toepassen.

Omvang
De training omvat in totaal 3 dagdelen en bestaat uit een trainingsdag (2 dagdelen) en een terugkomsessie (1 dagdeel).

Doelgroep
Deze training is interessant voor medewerkers die als klantmanager werk of participatie werkzaam zijn. Je beschikt over HBO werk- en denkniveau. Je hebt enige ervaring met gespreksvoering en je beschikt over de basiskennis van re-integratie en participatie.

Trainer / coach
Als trainer zetten wij Francy Stobbe in. Francy heeft als projectleider ervaring in het toepassen en (door)ontwikkelen van de gespreksmethodiek. Daarnaast heeft zij als trainer en teamcoach ervaring in het trainen en coachen van medewerkers in gespreksvoering op het gebied van re-integratie en participatie.

Doelstellingen
Na afloop van de training:

 • herken je de verschillende gespreksmodellen en weet je in de basis hoe je dit op welk moment kunt toepassen;
 • ben je je bewust van je eigen gesprekshouding en het effect daarvan op de ander;
 • kun je de klantsituatie middels gespreksvoering breed in beeld brengen;
 • weet je hoe je de klant zelf zijn belemmeringen kunt laten herkennen en hoe je de klant daar zelf oplossingen voor kunt laten aandragen;
 • ben je in staat om de klant in beweging te krijgen;
 • ben je je ervan bewust welke aspecten van je gespreksvaardigheden nog verder ontwikkeld kunnen worden.

Certificaat van deelname
Na afloop ontvang je een certificaat van deelname.

Programma
TRAININGSDAG (hele dag)

 1. Theoretische achtergronden
  Verschillende gespreksmodellen worden tegen het gelicht gehouden, zoals:
 • het coachmodel;
 • oplossingsgerichte vragen stellen;
 • de contactcirkel;
 • de rouwverwerkingscurve;
 • eigenaarschap
 • de drama-driehoek;
 • interculturele communicatie;
 • omgaan met weerstanden.
 1. Bewustwording
  Aan de hand van groepsgewijze gespreksoefeningen:
 • Bewustwording van je eigen gedrag en je eigen mechanismen in een gesprek;
 • Wat is er nodig voor gelijkwaardigheid in een gesprek?
 • Wat doe ik? Wat wil ik? En wat gebeurt er dan?
 • Wat is het effect van mijn communicatie op de ander en hoe blijf je in contact?
 • Wat doe ik met mijn eigen oordelen, normen en waarden in het gesprek?
 • Ben ik oprecht geïnteresseerd in de ander?
 1. Toepassing
  Aan de hand van casuïstiekbespreking:
 • Hoe breng je de klantsituatie in beeld, zonder zelf oplossingen aan te dragen? Wat is de vraag achter de vraag?
 • Hoe zorg je dat niet jij, maar de klant in beweging komt?
 • Hoe laat je de klant afspraken maken met zichzelf?
 • Hoe komt je tot afspraken die gelijkwaardig tot stand zijn gekomen?
 • Hoe blijf je op je handen zitten en kun je de verantwoordelijkheid daar leggen waar die hoort?
 • Hoe kun je tijdens het gesprek je gesprekstechnieken aanpassen om in contact te blijven met de ander?

TERUGKOMSESSIE (halve dag)
Bespreken en delen van eigen praktijkervaringen:

 • Hoe heb je het geleerde kunnen toepassen in de praktijk?
 • Wat ben je nog nodig?
 • Wat is het effect op klanten?
 • Wat is het effect op je eigen werk?

In-company training    
We kunnen deze training ook in-company verzorgen. Desgewenst brengen we hier graag een offerte voor uit.

Coaching of vakspiegeling
Via Vakspiegeling kan de trainer/coach met jou en/of je collega’s (of medewerkers) in de praktijk meekijken en je (hen) zodoende coachen, feedback geven op de eigen werkwijze en praktische tips en trucs aanreiken.

Het vak van klantmanager bestaat uit een continu ontwikkelproces waarin de omgevingsfactoren steeds wisselend zijn. Wetgeving verandert en er is geen vaste werkwijze voor elke situatie. Ook is geen klant en (de beleving van) zijn situatie gelijk. Het is een dynamisch proces waarin een open en lerende houding van de medewerker voor (door)ontwikkeling noodzakelijk is. De klantmanager moet voortdurend kunnen schakelen op de unieke klant in zijn unieke situatie met zijn unieke vraag. Vakspiegeling gaat van dezelfde principes uit: de unieke klantmanager met zijn unieke achtergrond, vaardigheden en drijfveren.

Tijdens de Vakspiegeling observeert de coach de werkwijze en aanpak van de betreffende medewerker in meerdere praktijkcasussen en geeft vervolgens feedback over de wijze waarop de medewerker bepaalde keuzes maakt en motiveert. De medewerker krijgt een spiegel voorgehouden, waarmee hij in staat wordt gesteld om zijn eigen verbeter- en ontwikkelpunten op het gebied van de eigen gespreksvoering, inhoud en dienstverlening te herkennen en te benoemen.

De kracht van Vakspiegeling is dat de observerende specialist zich niet focust op de inhoud van de individuele casus, maar op de manier waarop de medewerker zijn kennis en vaardigheden toepast, keuzes maakt in zijn werkwijze en werkt ‘vanuit de bedoeling’.

De specialisten brengen op teamniveau in beeld waar er ontwikkelpunten zijn en waar er behoefte is aan verdiepende scholing of coaching.

We gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden en brengen graag een vrijblijvende offerte uit.

Meld je nu aan voor de training Kanteling in de re-integratie