Scholing en training bezwaar en beroep

Achtergrond, doel en doelgroep
SHMC ondersteunt gemeenten op alle werkvlakken binnen de taakvelden Werk, Inkomen en Zorg. Bij al deze taakvelden is de kern van het werk dat de klant een aanvraag indient voor werk, inkomen of zorg. Op basis van de Participatiewet of de Wmo neemt de gemeente vervolgens een besluit op de aanvraag. De regels voor het nemen van een degelijk besluit en de termijnen die daarmee samenhangen zijn verwoord in de Algemene Wet Bestuursrecht (de Awb). De Awb stelt ook dat een klant bezwaar kan indienen tegen het besluit op zijn of haar aanvraag.

SHMC kan u niet alleen ondersteunen in het primaire proces, maar ook in het behandelen van bezwaar- en beroepschriften. Wij kunnen u ondersteunen via de tijdelijke inzet van bezwaar- en beroepsmedewerkers en via opleiding en training.

Mogelijkheden SHMC
SHMC ondersteunt verschillende gemeenten in Noord Nederland bij het afhandelen van ontvangen bezwaar- en beroepsschriften. De taken die onze medewerkers voor u kunnen uitvoeren zijn bijvoorbeeld:

  • Uitvoeren van gedegen onderzoek naar aanleiding van het bezwaar- of beroepschrift;
  • Het schrijven van het verweerschrift;
  • Het vertegenwoordigen van de gemeente tijdens de zitting van de bezwaarschriftencommissie;
  • Het vertegenwoordigen van de gemeente bij de rechtbank in geval van een beroepschrift.

Uiteraard kunnen wij onze medewerkers via een standaard detacheringvorm bij u inzetten waarbij de medewerker een vast aantal uren per week in uw gemeente aanwezig is. SHMC wil echter meer zijn dan een standaard detacheringbureau en meedenken in maatwerk oplossingen voor uw situatie. Wij merken dat (vooral de wat kleinere) gemeenten niet elke week eenzelfde behoefte hebben aan externe inzet. In de ene periode ontvangt een gemeente minder bezwaarschriften dan in een andere periode. En soms ontstaan er achterstanden doordat er in een bepaalde periode juist heel veel bezwaarschriften binnenkomen.

SHMC biedt de mogelijkheid voor flexibele inzet, waarbij de medewerker op afroep juist meer of minder aanwezig is. Bij deze flexibele inzet bestaat de mogelijkheid om geen uurtarief voor de medewerker af te spreken, maar een tarief per afgehandeld bezwaar- of beroepsschrift.

Opleiding en training
SHMC verzorgt diverse opleidingen op het gebied van de Algemene wet bestuursrecht en het specifieke onderwerp bezwaar en beroep, bijvoorbeeld:

  • Training verweerschriften schrijven: Via praktijkvoorbeelden leert u de valkuilen en de do’s en dont’s in het opstellen van een verweerschrift.
  • Opleiding commissieleden: Een korte basisopleiding voor (nieuwe) commissieleden.
  • Pleiten voor de rechtbank: In de praktijk blijkt dat veel medewerkers het lastig vinden om te pleiten voor de rechtbank. SHMC verzorgt een training waarbij aan de hand van praktijkvoorbeelden een rechtbankzitting wordt uitgespeeld en de medewerker praktische handreikingen krijgt.
  • Jurisprudentie en wetteksten lezen: SHMC kan een training verzorgen waarin de medewerker praktische tips krijgt voor het screenend lezen van wetteksten en jurisprudentie.
  • Actualiteitendag Awb: De Awb is een bijzondere wet. In 1994 werd het verbrokkelde Nederlandse bestuursrecht gebundeld in een eerste basis van de Awb. Sindsdien worden periodiek via zogenaamde tranches (aanvullingen) steeds meer onderdelen toegevoegd aan de Awb. Recente toevoegingen zijn bijvoorbeeld de onderwerpen “dwangsom bij niet tijdig beslissen” en “de bestuurlijke lus”. SHMC kan een actualiteitendag Awb voor u verzorgen, waarmee u helemaal op de hoogte wordt gebracht van de meest recente toevoegingen aan de Awb.

Maatwerk en in-company
De trainingen van SHMC kenmerken zich door het feit dat het korte (vaak eendaagse) trainingen zijn. De trainingen worden in-company uitgevoerd en kunnen op maat naar uw wensen worden uitgevoerd.