Aanscherping poort

Opdrachtgever: verschillende gemeenten

Aan de poort is de grootste verdienste te behalen voor de gemeente als het gaat om rechtmatigheid. Daar kan immers voorkomen worden dat er onrechtmatigheden in het bestand sluipen, dat er onterechte middelen verstrekt worden, maar ook dat dat er een onterecht beroep wordt gedaan op personele inzet gedurende de uitkeringsperiode. SHMC heeft voor veel gemeenten in het Noorden de intakeprocessen ten behoeve van de uitkeringsverstrekking aangescherpt. Hierdoor is de preventiequote dermate verhoogd dat dit heeft geleid tot een miljoenenbesparing op het inkomensbudget van de gemeente. Tijdens de inzet aan de poort werken wij intensief samen met de poortwachters van de gemeente om het intakeproces aan te scherpen. Hierbij hebben we aandacht voor het werkproces, maar ook voor het doorontwikkelen, trainen en coachen van de kennis en vaardigheden van de medewerkers.

Wij hebben onder andere de gemeenten Leeuwarden en Groningen ondersteunt bij het aanscherpen van de poort.