Opleiden

SHMC is gespecialiseerd in praktijkgerichte trainingen, opleidingen en coachingstrajecten binnen het gehele sociale domein. Onze hoogopgeleide professionals, die midden in het werkveld staan, volgen alle ontwikkelingen op de voet. Zij weten dit te vertalen naar actuele thema’s die tijdens trainingen uitgebreid aan bod komen.

Wij streven naar maatwerkoplossingen om zo goed mogelijk aan uw vraag te voldoen. Samen met de docent wordt een training of opleiding op maat gemaakt. Het programma wordt samen met u opgesteld zodat vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden.

Naast maatwerktrainingen verzorgt SHMC onder andere:

  • Actualiteitendagen wet- en regelgeving
  • Congressen en discussiedagen
  • Individuele en/of groepscoaching
  • Praktijkgerichte basiscursussen (rechtmatigheid, participatie, Wmo, handhaving, etc.)
  • Vaardigheidstrainingen

Ook organiseren we elk half jaar een voor- en najaarstraining. In een halve dag wordt u volledig op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in het sociale domein. Dit doen we door middel van plenaire voorlichting en interactieve workshops.

Basiscursus klantmanagement

In het voorjaar van 2018 organiseert SHMC een basiscursus klantmanagement. Deze praktijkgerichte cursus bestaat uit verschillende modules. In deze modules komt de basiskennis omtrent de wetgeving (Participatiewet, Algemene Wet Bestuursrecht en de verschillende voorliggende voorzieningen) aan de orde. Ook basiskennis over de overige van belang zijnde onderwerpen, zoals fraudealertheid, re-integratie en participatie, hoofdlijnen Wmo en Jeugdzorg en het rapporteren komen aan de orde.

Deze cursus is interessant voor junior klantmanagers en voor bijvoorbeeld medewerkers in het bredere sociale domein die meer willen weten over de Participatiewet en het werk als klantmanager.

U kunt deze basiscursus in zijn geheel volgen, maar u kunt zich ook voor de afzonderlijke modules aanmelden.

lees meer over Basiscursus klantmanagement...

Basiscursus schuldhulpverlening

Voorjaar 2018 organiseert SHMC een training Schuldhulpverlening. Deze training vindt plaats op donderdag 12 april van 9:00 tot 16:00 uur.

Ben jij werkzaam in het sociaal domein en kom jij in je dagelijkse werk mensen tegen met financiële problemen? Vraag jij je wel eens af hoe je deze mensen zou kunnen helpen, maar ontbreekt het je simpelweg aan tijd en kennis?

Na deze dag beschik je over basiskennis van schuldhulpverlening, kun je de signalen die duiden op financiële problemen beter herkennen en kun je beter advies uitbrengen aan je klant.

lees meer over Basiscursus schuldhulpverlenin...

SKJ accreditatie

Een aantal van onze opleidingen zijn geaccrediteerd. Zo krijg je nu punten voor je beroepsregistratie bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) voor de basiscursus Wmo van SHMC. Geregistreerde jeugdwerkers verkrijgen 15.00 punten na het behalen van deze cursus.

De basiscursus Wmo bestaat uit 3 modules:

  • Wmo 2015 (5.00 punten)
  • Actualiteiten, jurisprudentie, rapporteren en beschikken (5.00 punten)
  • Privacy, handhaving en toezicht (5.00 punten)

Klik hier voor meer informatie over de basiscursus Wmo.

Spiegelingstraject ISD Noordoost

Via een praktijkgerichte maatwerk-aanpak hebben ervaren coaches van SHMC de kennis en kunde van verschillende medewerkers van de ISD Noordoost in beeld gebracht. Dit hebben we gedaan via één-op-één coaching tijdens intakegesprekken, waarin de medewerkers zich veilig voelden en open stonden voor aandachts- en verbeterpunten.

“Het resultaat was een advies waarmee we onze organisatie kunnen verbeteren en waarmee we het vakmanschap van onze medewerkers verder kunnen ontwikkelen”
(Jaap Dijkema, Teammanager ISD Noordoost)