Opleiden

SHMC is gespecialiseerd in praktijkgerichte trainingen, opleidingen en coachingstrajecten binnen het gehele sociale domein. Onze hoogopgeleide professionals, die midden in het werkveld staan, volgen alle ontwikkelingen op de voet. Zij weten dit te vertalen naar actuele thema’s die tijdens trainingen uitgebreid aan bod komen.

Wij streven naar maatwerkoplossingen om zo goed mogelijk aan uw vraag te voldoen. Samen met de docent wordt een training of opleiding op maat gemaakt. Het programma wordt samen met u opgesteld zodat vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden.

Naast maatwerktrainingen verzorgt SHMC onder andere:

 • Actualiteitendagen wet- en regelgeving
 • Congressen en discussiedagen
 • Individuele en/of groepscoaching
 • Praktijkgerichte basiscursussen (rechtmatigheid, participatie, Wmo, handhaving, etc.)
 • Vaardigheidstrainingen

Ook organiseren we elk half jaar een voor- en najaarstraining. In een halve dag wordt u volledig op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in het sociale domein. Dit doen we door middel van plenaire voorlichting en interactieve workshops.

Ook vanuit huis "Samen voor de beste oplossing"

SHMC verzorgt webinars en online-trainingen, waarin we met je meedenken en je bijpraten over de kennis waar jij nu behoefte aan hebt!
Neem contact op met Christiaan Middelkamp over de mogelijkheden (cmiddelkamp@shmc.nl | 06-15228544)

 • Wil je weten hoe je ook vanuit huis energie en werkplezier uit je werk haalt?
 • Wil je als werkcoach je collega’s van inkomen helpen nu daar de druk oploopt?
 • Wil je weten hoe je je klanten op afstand kunt coachen?
 • Wil je weten wat je voor je klanten kunt doen nu ook bij hen de onzekerheid en de onrust toeneemt?

Deze tijden vragen om flexibele oplossingen. Onze specialisten denken, ook vanuit huis, graag met je mee. Wij doen dit door korte webinars en online-trainingen en workshops aan te bieden. Voor groepjes van minimaal 6 personen verzorgen wij maatwerktrainingen via het web.

Door de corona-maatregelen is er in de laatste weken plotseling veel veranderd in ons werk. We werken vanuit huis terwijl we de kinderen helpen bij hun schoolwerk, we zijn maar beperkt aanwezig op onze werkplek en we vergaderen via beeldbellen. Maar als het grootste deel van je werk bestaat uit klantcontact, wat kun je dan werkelijk doen vanuit huis? Veel re-integratie- en participatiecoaches worstelen met deze vraag en verschillende gemeenten experimenteren met nieuwe werkwijzen. Tegelijkertijd loopt de werkdruk bij de inkomensspecialisten op, doordat meer mensen financiële ondersteuning vragen.

SHMC heeft een breed pallet aan opleidingen, voorbeelden van mogelijkheden zijn:

 • Online workshop energiek thuiswerken
 • Online spoedtraining Participatiewet/inkomen
 • Online workshop coaching van je klantenbestand op afstand
 • Online workshop intake werk en/of inkomen op afstand

Opleidingskalender SHMC

De afgelopen maanden hebben onze trainingen vooral virtueel plaatsgevonden. Vanaf 1 juni verzorgen wij tevens weer groepstrainingen voor kleine groepjes deelnemers.

Datum Opleiding
September t/m november Leergang klantmanager werk en inkomen
10 september 2020 Actualiteitendag Wet Inburgering
6 oktober 2020 Masterclass ‘Werken bij een gemeentelijke organisatie”
30 oktober 2020 Training Ethische dilemma’s binnen het Sociaal Domein
19 november 2020 Basistraining Schuldhulpverlening

 

In-company trainingsabonnement

Voor verschillende organisaties verzorgen wij trainingen in abonnementsvorm. Voor een vooraf afgesproken aantal jaren bent u tegen vaste prijzen verzekerd van jaarlijkse trainingen voor uw medewerkers.

De voordelen van een trainingsabonnement:

 • U hoeft niet te denken om het jaarlijks plannen van trainingen. Wij nemen contact met u op.
 • Vaste prijzen voor meerdere jaren.
 • Jaarlijkse intake waarin we uw wensen inventariseren. Zodoende kunnen de training in elkaars verlengde liggen en/of aansluiten bij een organisatieontwikkeling.
 • Specifieke actualiteiten- of verdiepingstrainingen per werksoort (zorg, werk, inkomen, handhaving, backoffice) behoren tot de mogelijkheden.
 • Uw medewerkers zijn verzekerd van periodieke bijscholing op actualiteiten en ontwikkelingen.

SHMC Opleidingscarrousel

 • Behaal je certificaat ‘generalist in het sociaal domein’
 • Draai mee in onze opleidingscyclus
 • Basiskennis brede Sociaal Domein
 • Van specialist naar generalist
 • Jaarlijks modulair aanbod
 • Bepaal je eigen tempo en prioriteit

SKJ accreditatie

Een aantal van onze opleidingen zijn geaccrediteerd. Zo krijg je nu punten voor je beroepsregistratie bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) voor de basiscursus Wmo van SHMC. Geregistreerde jeugdwerkers verkrijgen 15.00 punten na het behalen van deze cursus.

De basiscursus Wmo bestaat uit 3 modules:

 • Wmo 2015 (5.00 punten)
 • Actualiteiten, jurisprudentie, rapporteren en beschikken (5.00 punten)
 • Privacy, handhaving en toezicht (5.00 punten)

Klik hier voor meer informatie over de basiscursus Wmo.

SHMC voor- en najaarstraining

Elk half jaar organiseren wij een congres, de zogenaamde voor- en najaarstraining:

 • Gericht op uitvoerende medewerkers in het brede Sociale Domein
 • Gemiddeld 150 bezoekers
 • Plenaire voorlichting over de ontwikkelingen in het Sociaal Domein
 • Gerichte workshops per werksoort (werk, zorg, participatie, inkomen, handhaving, etc.)
 • Inhoudelijk een mix van actualiteiten in de wetgeving, recente onderzoeken, vernieuwende methodieken en interactieve discussies.
 • Maar vooral de praktijk!
 • Bijdragen van verschillende topdocenten, praktijkdeskundigen en verschillende gemeenten.

Spiegelingstraject ISD Noordoost

Via een praktijkgerichte maatwerk-aanpak hebben ervaren coaches van SHMC de kennis en kunde van verschillende medewerkers van de ISD Noordoost in beeld gebracht. Dit hebben we gedaan via één-op-één coaching tijdens intakegesprekken, waarin de medewerkers zich veilig voelden en open stonden voor aandachts- en verbeterpunten.

“Het resultaat was een advies waarmee we onze organisatie kunnen verbeteren en waarmee we het vakmanschap van onze medewerkers verder kunnen ontwikkelen”
(Jaap Dijkema, Teammanager ISD Noordoost)