Opleiden

SHMC is gespecialiseerd in praktijkgerichte trainingen, opleidingen en coachingstrajecten binnen het gehele sociale domein. Onze hoogopgeleide professionals, die midden in het werkveld staan, volgen alle ontwikkelingen op de voet. Zij weten dit te vertalen naar actuele thema’s die tijdens trainingen uitgebreid aan bod komen.

Wij streven naar maatwerkoplossingen om zo goed mogelijk aan uw vraag te voldoen. Samen met de docent wordt een training of opleiding op maat gemaakt. Het programma wordt samen met u opgesteld zodat vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden.

Naast maatwerktrainingen verzorgt SHMC onder andere:

 • Actualiteitendagen wet- en regelgeving
 • Congressen en discussiedagen
 • Individuele en/of groepscoaching
 • Praktijkgerichte basiscursussen (rechtmatigheid, participatie, Wmo, handhaving, etc.)
 • Vaardigheidstrainingen

Ook organiseren we elk half jaar een voor- en najaarstraining. In een halve dag wordt u volledig op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in het sociale domein. Dit doen we door middel van plenaire voorlichting en interactieve workshops.

Opleidingskalender SHMC

Datum Opleiding
11 november Training Afspraakbanen en Beschut Werk
14 november Training Werken met LEF in het Sociaal Domein
20 november Training Fraudealertheid in de Wmo en de Jeugdwet
21 november Training Hoe werkt een gemeentelijke organisatie?
26 november Casuïstiektraining Bijzondere bijstand
28 november Najaarstraining
2 en 16 december Training Motiverende gespreksvoering
3 december Training Participatiewet in relatie tot de Wmo en de Jeugdwet
13 december Basistraining Voorliggende voorzieningen
14, 21 en 11 januari Verdiepingstraining rechtmatigheid

 

SKJ accreditatie

Een aantal van onze opleidingen zijn geaccrediteerd. Zo krijg je nu punten voor je beroepsregistratie bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) voor de basiscursus Wmo van SHMC. Geregistreerde jeugdwerkers verkrijgen 15.00 punten na het behalen van deze cursus.

De basiscursus Wmo bestaat uit 3 modules:

 • Wmo 2015 (5.00 punten)
 • Actualiteiten, jurisprudentie, rapporteren en beschikken (5.00 punten)
 • Privacy, handhaving en toezicht (5.00 punten)

Klik hier voor meer informatie over de basiscursus Wmo.

SHMC Opleidingscarrousel

 • Behaal je certificaat ‘generalist in het sociaal domein’
 • Draai mee in onze opleidingscyclus
 • Basiskennis brede Sociaal Domein
 • Van specialist naar generalist
 • Jaarlijks modulair aanbod
 • Bepaal je eigen tempo en prioriteit

Spiegelingstraject ISD Noordoost

Via een praktijkgerichte maatwerk-aanpak hebben ervaren coaches van SHMC de kennis en kunde van verschillende medewerkers van de ISD Noordoost in beeld gebracht. Dit hebben we gedaan via één-op-één coaching tijdens intakegesprekken, waarin de medewerkers zich veilig voelden en open stonden voor aandachts- en verbeterpunten.

“Het resultaat was een advies waarmee we onze organisatie kunnen verbeteren en waarmee we het vakmanschap van onze medewerkers verder kunnen ontwikkelen”
(Jaap Dijkema, Teammanager ISD Noordoost)