Opleidingsinstituut

In onze opleidingskalender zie je wat er de komende tijd gepland staat en voor welke opleidingen en trainingen je je aan kunt melden.

Onze visie op leren

Bij ons staat kwaliteit voorop. Onze cultuur kenmerkt zich als no-nonsense met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel voor de opdrachtgever en de eigen medewerker. Ontwikkelen, opleiden en trainen, zowel van eigen medewerkers als de medewerkers van onze opdrachtgevers, zijn dan ook onderwerpen die bij SHMC hoog in het vaandel staan.

Bij SHMC staat de praktijk centraal. Dit vertaalt zich in onze opleidingen voor én door specialisten. Onze specialisten weten vanuit hun praktijkervaring een veilige en gemoedelijke setting te creëren waarin het draait om interactie en het delen van kennis en ervaringen. Het streven is, dat je datgene wat je leert de volgende dag ook daadwerkelijk moet kunnen meenemen en toepassen in je eigen praktijk.

SHMC bespreekt samen met de opdrachtgever de specifieke vraagstukken binnen zijn organisatie op het gebied van het sociaal domein en biedt daar maatwerkoplossingen voor. Samen voor de beste oplossing!

Wij verzorgen opleidingen in het brede sociale domein en bieden een antwoord op elke scholingsvraag.

Bekijk hier ons opleidingsaanbod.

Staat jou vraag niet tussen ons aanbod? Geen probleem. Wij zijn gespecialiseerd in maatwerk.

Wil of ga je als professional aan de slag in het Sociaal Domein?

De verschillende leergangen van SHMC wijzen je de juiste weg naar jouw bestemming! Praktijkgericht met veel interactie. Voor én door specialisten uit het vakgebied. Kennis en vaardigheden.

Wat is jouw bestemming?

Dit voorjaar starten we ook met een Leergang Teamleider in het Sociaal Domein!

 

 

SHMC voor- en najaarscongres

Elk jaar organiseren wij een congres voor de professionals in het Sociaal Domein. Op maandag 23 september staat ons zomercongres gepland.

 • Gericht op uitvoerende medewerkers in het brede Sociale Domein.
 • Gemiddeld 150 bezoekers.
 • Plenaire voorlichting over de ontwikkelingen in het Sociaal Domein.
 • Gerichte workshops per werksoort (werk, zorg, participatie, inkomen, handhaving, etc.).
 • Inhoudelijk een mix van actualiteiten in de wetgeving, recente onderzoeken, vernieuwende methodieken en interactieve discussies.
 • Maar vooral de praktijk!
 • Centraal in Noord-Nederland op een inspirerende locatie.
 • Bijdragen van verschillende topdocenten, praktijkdeskundigen en verschillende gemeenten.

SHMC is openomen in het Centraal Register voor Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Dat betekent dat we voldoen aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs. Onze interne processen worden periodiek geauditeerd door een onafhankelijke organisatie (CPION)

Wil je als jeugd- en gezinsprofessional je SKJ-punten in Noord-Nederland behalen? Verschillende onze opleidingen zijn SKJ geaccrediteerd. Bijvoorbeeld:

SHMC is een contractpartner van het UWV om werkzoekenden via opleidingen en toekomstgerichte vaardigheidstrainingen te ontwikkelen richting een baan in het sociaal domein

In-company trainingsabonnement

Voor verschillende organisaties verzorgen wij trainingen in abonnementsvorm. Voor een vooraf afgesproken aantal jaren bent u tegen vaste prijzen verzekerd van jaarlijkse trainingen voor uw medewerkers.

De voordelen van een trainingsabonnement:

 • U hoeft niet te denken om het jaarlijks plannen van trainingen. Wij nemen contact met u op.
 • Vaste prijzen voor meerdere jaren.
 • Jaarlijkse intake waarin we uw wensen inventariseren. Zodoende kunnen de training in elkaars verlengde liggen en/of aansluiten bij een organisatieontwikkeling.
 • Specifieke actualiteiten- of verdiepingstrainingen per werksoort (zorg, werk, inkomen, handhaving, backoffice) behoren tot de mogelijkheden.
 • Uw medewerkers zijn verzekerd van periodieke bijscholing op actualiteiten en ontwikkelingen.

SHMC Opleidingscarrousel

 • Wil je een echte generalist in het Sociaal Domein worden?
 • Draai mee in onze opleidingscyclus
 • Basiskennis brede Sociaal Domein
 • Van specialist naar generalist
 • Jaarlijks modulair aanbod
 • Bepaal je eigen tempo en prioriteit

Onze opleidingslocaties

 • Voor kleinere groepen gebruiken wij een van onze opleidingslokalen in ons kantoor in Assen.
 • Voor grotere groepen wijken we uit naar externe locaties in Assen, Drachten, Groningen of Zwolle (afhankelijk van de deelnemers)
 • Wij hebben ook ervaring met hybride leergangen (deels fysiek op locatie en deels online)
 • Daarnaast verzorgen wij veel in-company opleidingen bij onze opdrachtgevers

Tevreden opdrachtgevers