Opleiden

SHMC is gespecialiseerd in praktijkgerichte trainingen, opleidingen en coachingstrajecten binnen het gehele sociale domein. Onze hoogopgeleide professionals, die midden in het werkveld staan, volgen alle ontwikkelingen op de voet. Zij weten dit te vertalen naar actuele thema’s die tijdens trainingen uitgebreid aan bod komen.

Wij streven naar maatwerkoplossingen om zo goed mogelijk aan uw vraag te voldoen. Samen met de docent wordt een training of opleiding op maat gemaakt. Het programma wordt samen met u opgesteld zodat vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden.

Naast maatwerktrainingen verzorgt SHMC onder andere:

  • Actualiteitendagen wet- en regelgeving
  • Congressen en discussiedagen
  • Individuele en/of groepscoaching
  • Praktijkgerichte basiscursussen (rechtmatigheid, participatie, Wmo, handhaving, etc.)
  • Vaardigheidstrainingen

Ook organiseren we elk half jaar een voor- en najaarstraining. In een halve dag wordt u volledig op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen in het sociale domein. Dit doen we door middel van plenaire voorlichting en interactieve workshops.

Opleiding beleidsmedewerker Sociaal Domein

Is beleid iets voor jou en ben je op zoek naar een nieuwe stap in je carrière? Of werk je als beleidsmedewerker en heb je behoefte aan bijscholing? Najaar 2018 start voor de tweede maal de opleiding beleidsmedewerker Sociaal Domein. SHMC biedt een opleiding voor beginnende beleidsmedewerkers die in staat zijn om een stevige bijdrage te leveren aan het sociale beleid van gemeenten en die managers en bestuurders van goede adviezen kunnen voorzien.

Je wordt geïnformeerd over de wetten en regels binnen het gemeentelijk sociaal domein: de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Er wordt aandacht besteed aan de wijze waarop je het opstellen van een advies aanpakt. En we leren je om een helder geformuleerd advies te maken met een logische opbouw.

Na deze opleiding ken je alle facetten van het werk van de beleidsmedewerker.

lees meer over Opleiding beleidsmedewerker So...

Opleiding handhaving en controle in het Sociaal Domein

Januari 2019 organiseert SHMC weer de opleiding handhaving en controle in het sociaal domein. Het uitoefenen van het handhavings- of controlevak is een veelzijdige specialisme dat veel kennis en vaardigheden vereist. SHMC biedt de mogelijkheid om beginnende en ervaren handhavers (bij) te scholen en te trainen.

Deze praktijkgerichte opleiding bestaat uit verschillende modules. De verschillende modules hebben betrekking op de juridische achtergronden en op de praktische vaardigheden die nodig zijn voor het uitoefenen van het handhavingsvak. Daarnaast gaat de opleiding in op de rol van handhaving in het brede sociale domein, Participatiewet, Wmo én Jeugdwet.

Beginnende handhavers adviseren wij het hele traject te doorlopen.

 

lees meer over Opleiding handhaving en contro...

SKJ accreditatie

Een aantal van onze opleidingen zijn geaccrediteerd. Zo krijg je nu punten voor je beroepsregistratie bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) voor de basiscursus Wmo van SHMC. Geregistreerde jeugdwerkers verkrijgen 15.00 punten na het behalen van deze cursus.

De basiscursus Wmo bestaat uit 3 modules:

  • Wmo 2015 (5.00 punten)
  • Actualiteiten, jurisprudentie, rapporteren en beschikken (5.00 punten)
  • Privacy, handhaving en toezicht (5.00 punten)

Klik hier voor meer informatie over de basiscursus Wmo.

Spiegelingstraject ISD Noordoost

Via een praktijkgerichte maatwerk-aanpak hebben ervaren coaches van SHMC de kennis en kunde van verschillende medewerkers van de ISD Noordoost in beeld gebracht. Dit hebben we gedaan via één-op-één coaching tijdens intakegesprekken, waarin de medewerkers zich veilig voelden en open stonden voor aandachts- en verbeterpunten.

“Het resultaat was een advies waarmee we onze organisatie kunnen verbeteren en waarmee we het vakmanschap van onze medewerkers verder kunnen ontwikkelen”
(Jaap Dijkema, Teammanager ISD Noordoost)