Klachtenprocedure

We proberen onze dienstverlening zo goed mogelijk aan te laten sluiten op jouw wensen. Soms gaat er wel eens iets mis of kan er iets beter. Is dat bij jou het geval, dan vinden we dat heel vervelend. Als je een klacht hebt dan horen we dat graag en hopen we aan de hand daarvan onze dienstverlening te verbeteren.

Je kunt je klacht schriftelijk of per e-mail indienen bij:

SHMC
T.a.v. coördinator opleidingen

Zwedenlaan 22
9403 DE Assen

E-mail: info@shmc.nl

Procedure klachtafhandeling

  • Wij bevestigen de ontvangst van je klacht per e-mail binnen 24 uur en per post maximaal binnen 1 week.
  • De afhandeling van de klacht valt onder de verantwoordelijkheid van ons managementteam. Uiteraard streven wij ernaar jouw klacht tot volle tevredenheid af te handelen
  • Binnen twee weken kun je een mondelinge en daarna schriftelijke reactie of een reactie per e-mail op je klacht verwachten. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, word je binnen 4 weken in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht. Bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer uitsluitsel verwacht wordt.
  • Allen die betrokken zijn bij de afhandeling van je klacht, gaan vertrouwelijk om met de klacht en de verkregen gegevens.
  • Indien je niet tevreden bent met de wijze waarop je klacht wordt afgehandeld, dan kun je de klacht indienen bij de onafhankelijke Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken. Meer informatie vind je op de website: www.degeschillencommissie.nl
  • SHMC legt zich neer bij de uitspraak van de Geschillencommissie.
  • De bewaartermijn van de klacht is 5 jaar.