Maatwerkoplossingen

SHMC ontzorgt gemeentelijke organisaties. Dat doen we door de detachering van onze professionals, door onze opleidingen en met behulp van onze projectmatige maatwerkoplossingen. Hierdoor kan uw organisatie zich blijven focussen op de dagelijkse werkzaamheden. Onze maatwerkoplossingen zijn vernieuwend, efficiënt en resultaatgericht. Wij gaan in op uw situatie en stemmen onze werkwijze daarop af.

SHMC beschikt over veel kennis en kunde binnen het sociale domein. Vanuit onze ervaring zijn wij als geen ander in staat met u mee te denken en de juiste oplossingen te vinden. Hierbij houden we rekening met het politieke klimaat en de cultuur binnen uw organisatie. De samenwerking tussen onze adviseurs en uw organisatie leidt tot kruisbestuiving wat resulteert in de beste oplossing voor uw situatie.

Senioradviseurs per vakgebied

Onze senior-adviseurs zetten zich in om de medewerkers en de opdrachtgevers van SHMC te adviseren over hun eigen vakgebied. Zij delen hun kennis en ervaringen graag met u. 

 

Dienstverlening re-integratie

Als specialist in het Sociaal Domein in Noord- en Midden-Nederland zetten wij onze expertise graag in ten behoeve van deze regio om de kansen voor werkzoekenden te vergroten. Juist voor die mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het is immers onze missie om organisaties in het Sociaal Domein optimaal en zo efficiënt mogelijk te ondersteunen in de grote uitdagingen waar zij voor staan. Dit doen we met maatwerkoplossingen op het gebied van:

SHMC is onder andere contractpartner van het UWV voor wat betreft de re-integratiedienstverlening.

Wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op.

lees meer over Dienstverlening re-integratie...

De ultieme flexibele schil

Organisaties en medewerkers in het Sociaal Domein hebben hun handen meer dan vol aan het reguliere werk. Bij piekmomenten in het werkaanbod, ziekte, of tijdelijke extra werkzaamheden kunnen er dan (tijdelijk) achterstanden ontstaan. Deze achterstanden leiden tot grotere werkvoorraden, een hogere werkdruk, mogelijke overschrijding van de wettelijke afhandelingstermijnen en wellicht klachten van klanten. SHMC biedt daar maatwerkoplossingen voor.

Bij piekwerkzaamheden is er (niet altijd) vraag naar langdurige inzet via een detachering. Voor piekwerkzaamheden is juist behoefte aan bepaalde expertise, waarbij het juist bij kortdurende opdrachten moeilijk is om deze extra expertise in huis te halen. Ook bij SHMC geldt dat onze medewerkers vaak op langdurige opdrachten zitten. Dankzij de flexibiliteit van onze professionals en van onze opdrachtgevers zijn wij echter wel in staat om de benodigde expertise dusdanig vrij te maken, waardoor we toch in staat zijn om problemen van andere opdrachtgevers op te lossen.

De kenmerken van een projectmatige maatwerkoplossing

 • We gaan voor de oplossing niet uit van de in te zetten medewerker, maar stellen de te klaren klus centraal.
 • Wij zorgen simpelweg dat het werk gedaan wordt.
 • Hierbij zetten we de specialist in op zijn specialisme en laten we ondersteunende werkzaamheden uitvoeren door een ondersteunende medewerker.
 • Door deze combinatie kunnen we een gemiddeld tarief hanteren. U krijgt de inzet van een specialist waar dat nodig is, maar betaalt een scherpe gemiddelde prijs.
 • Flexibiliteit: Is er meer, minder of aangepast werk? Dan kunnen wij de inzet daarop afstemmen
 • De toegenomen mogelijkheden van thuiswerken vergroten onze mogelijkheden voor flexibele inzet.

Hoe ziet dit er concreet uit?

 • We kunnen snel starten.
 • We inventariseren samen met u welk werk er ligt en wat er nodig is.
 • Wij zorgen dat we de specialisten daarop flexibel inzetten. We spreken van te voren af wat de gemiddelde inzet per week is en het gemiddelde tarief. Zodoende is het voor u helder en inzichtelijk.
 • Is er meer inzet nodig? Dan breiden we, in overleg met u, de gemiddelde inzet uit.
 • Droogt het werk op? Dan bouwen we, in overleg met u, de gemiddelde inzet af.
 • De omvang van uw opdracht is niet van belang. Wij hebben ervaring met oplossingen gericht op een totaal bestand van een grote gemeente, maar ook met oplossingen voor een enkel specifiek geval waar de organisatie mee in de maag zit.

De 10 van kernwaarden in onze projectmatige oplossingen

 1. Kwaliteit en klantgericht
 2. Gecoördineerde transparantie
 3. Inzichtelijke projectadministratie
 4. Afstemming op vaste momenten
 5. Tussen- en eindrapportages
 6. Kruisbestuiving, terugkoppeling en kennisoverdracht
 7. Borging en verankering
 8. SHMC werkt onder uw verantwoordelijkheid
 9. SHMC werkt conform de bij u geldende regels
 10. Privacy heeft prioriteit

Voorbeelden van projectmatige werkzaamheden

Inkomen

 • Afhandelen van aanvragen levensonderhoud
 • Afhandelen van aanvragen bijzondere bijstand en minima-aanvragen
 • Afhandelen aanvragen Tozo en Tonk
 • Uitvoeren interne controle Tozo
 • Uitvoeren van afstemmings-, beëindigings-, mutatie-, boete-, debiteuren- en algemene heronderzoeken
 • Uitvoeren van onderzoeken naar aanleiding van IB-signalen
 • Uitvoeren van Bbz-debiteuronderzoeken
 • Afhandelen aanvragen kwijtschelding gemeentelijke belastingen
 • Realiseren besparing door bestandsscreening op voorliggende voorzieningen

Handhaving

Werk

 • Uitvoeren diagnosegesprekken (in kaart brengen kansen, beperkingen en mogelijkheden)
 • Adviseren over juiste dienstverleningspad naar aanleiding van gespreksvoering
 • Bestandsscreening (arbeids- en participatiepotentieel in beeld brengen)
 • Uitvoeren toetsing op de rechtmatigheid van de doelmatigheid

Wmo

 • Uitvoeren PGB-controles
 • Uitvoeren hercontroles naar het daadwerkelijk gebruik van verstrekte rolstoelen en scootmobielen
 • Uitvoeren heronderzoeken vervoersvoorzieningen
 • Uitvoeren heronderzoeken huishoudelijke hulp

Overig

 • Afhandelen bezwaarschriften Participatiewet en Wmo op stuksbasis

 

Tevreden opdrachtgevers

Uit tevredenheidsverklaringen van referenten blijkt dat opdrachtgevers de projectmatige oplossingen van SHMC waarderen vanwege:

 • De kwaliteit van het geleverde werk.
 • De professionele houding naar klanten.
 • De coördinatie en begeleiding van het projectteam door SHMC.
 • De afstemming met en transparantie naar de gemeente.
 • De samenwerking met en kruisbestuiving naar de gemeentelijke collega’s.
 • Het gevoel voor politieke verhoudingen en gevoeligheden