Projecten

SHMC ontzorgt gemeenten en sociale diensten met projectmatige oplossingen. Hierdoor kan uw organisatie zich blijven focussen op de dagelijkse werkzaamheden. Onze maatwerkoplossingen zijn vernieuwend, efficiënt en resultaatgericht. Wij gaan in op uw situatie en stemmen onze werkwijze daarop af.

SHMC beschikt over veel kennis en kunde binnen het sociale domein. Vanuit onze ervaring zijn wij als geen ander in staat met u mee te denken en de juiste oplossingen te vinden. Hierbij houden we rekening met het politieke klimaat en de cultuur binnen uw organisatie. De samenwerking tussen onze adviseurs en uw organisatie leidt tot kruisbestuiving wat resulteert in de beste oplossing voor uw situatie.

Voorbeelden van projectmatige oplossingen zijn:

  • Screenen klantenbestand rechtmatigheid (handhaving en/of project voorliggende voorzieningen)
  • Re-integratie en participatiemogelijkheden van klanten in beeld brengen
  • Oplossingsgerichte gespreksvoering (klanten in beweging brengen en de motivatie en zelfredzaamheid bevorderen)
  • Screenen van uw bestand t.b.v. de afspraakbanen
  • Afhandelen bezwaarschriften sociaal domein op stuksbasis
  • Huishoudelijke hulp herbeoordelen
  • Achterstanden wegwerken

Werkwijze van SHMC bij projecten
Elk project begint met het opstellen van een op maat gemaakt plan van aanpak. Vanuit onze ervaringen kunnen wij het plan van aanpak vaak ook onderbouwen met ervaringscijfers. Bij een projectmatige aanpak verzorgen wij de uitvoering, maar ook de projectleiding, natuurlijk in samenwerking met uw organisatie.

Tijdens het project kunnen wij vanuit onze eigen managementinformatie-systematiek op elk gewenst moment de voortgang en de resultaten voor u inzichtelijk maken. Bij langdurige projecten ontvangt u periodiek tussenrapportages van ons. Aan het eind van het project presenteren wij de voortgang en resulteren in een eindrapportage, waarin we u ook adviezen meegeven voor eventuele verbeterpunten in uw werkprocessen. Zodoende helpt SHMC u niet alleen om de klus te klaren, maar ook om vernieuwende methodische aanpakken in uw organisatie te brengen en te borgen.