Ontwikkelen

Het sociaal domein is voortdurend aan veranderingen onderhevig. SHMC volgt alle ontwikkelingen op de voet. Door de up-to-date kennis van onze senior adviseurs zijn zij in staat met u mee te denken in beleidsmatige en organisatiekeuzes waar we in het sociaal domein voor staan. Zij hebben ruime ervaring bij alle grote gemeenten in Noord Nederland, bij verschillende Wsw-organisaties en in de regionale arbeidsmarktregio’s.

Onze senior adviseurs zijn gespecialiseerd in:

  • Participatiewet (Werk en/of Inkomen)
  • Wmo en de Jeugdwet
  • Decentralisaties
  • Bezuinigingen
  • Nieuwe taken voor gemeenten in het sociaal domein
  • Ontwikkeling en verbreding van functies in een gemeentelijke sociale dienst
  • Ontwikkeling van regionale werkbedrijven
  • Gemeentelijke herindelingen
  • Handhaving vs. dienstverlening

SHMC bespreekt met gemeenten de ontwikkelingen en de problemen die zij daarbij ervaren. Dit vertalen wij naar maatwerkoplossingen. Deze oplossingen kunnen bestaan uit detacheren, opleiden of projecten.

SHMC ontwikkelt met gemeenten

Om goede oplossingen te ontwikkelen, nodigen we zo nu en dan gemeenten uit om met elkaar in gesprek te gaan over hun aanpak, successen en knelpunten op een bepaald terrein. Zo kunnen zij van elkaar leren en vormen ze voor ons een klankbord voor optimale dienstverlening.

”Ik vind het nuttig en altijd plezierig dat SHMC gemeenten en andere betrokken partijen binnen het sociaal domein af en toe een platform biedt om stil te  staan bij de ontwikkelingen binnen het vakgebied”
(Klaas Steenhuis, manager sociale wijkteams MJD Groningen)