Ontwikkelen

Het sociaal domein is voortdurend aan veranderingen onderhevig. SHMC volgt alle ontwikkelingen op de voet. Door de up-to-date kennis van onze senior adviseurs zijn zij in staat met u mee te denken in beleidsmatige en organisatiekeuzes waar we in het sociaal domein voor staan. Zij hebben ruime ervaring bij alle grote gemeenten in Noord Nederland, bij verschillende Wsw-organisaties en in de regionale arbeidsmarktregio’s.

Onze senior adviseurs zijn gespecialiseerd in:

  • Participatiewet (Werk en/of Inkomen)
  • Wmo en de Jeugdwet
  • Decentralisaties
  • Bezuinigingen
  • Nieuwe taken voor gemeenten in het sociaal domein
  • Ontwikkeling en verbreding van functies in een gemeentelijke sociale dienst
  • Ontwikkeling van regionale werkbedrijven
  • Gemeentelijke herindelingen
  • Handhaving vs. dienstverlening

SHMC bespreekt met gemeenten de ontwikkelingen en de problemen die zij daarbij ervaren. Dit vertalen wij naar maatwerkoplossingen. Deze oplossingen kunnen bestaan uit detacheren, opleiden of projecten.

SHMC ontwikkelt met gemeenten

Om goede oplossingen te ontwikkelen, nodigen we zo nu en dan gemeenten uit om met elkaar in gesprek te gaan over hun aanpak, successen en knelpunten op een bepaald terrein. Zo kunnen zij van elkaar leren en vormen ze voor ons een klankbord voor optimale dienstverlening.

”Ik vind het nuttig en altijd plezierig dat SHMC gemeenten en andere betrokken partijen binnen het sociaal domein af en toe een platform biedt om stil te  staan bij de ontwikkelingen binnen het vakgebied”
(Klaas Steenhuis, manager sociale wijkteams MJD Groningen)

Onderzoek van SHMC en Hanzehogeschool naar basisbanen in de stad Groningen

Juni 2018 verscheen het onderzoek naar de haalbaarheid van basisbanen in de stad Groningen. Het onderzoek is uitgevoerd door SHMC en de Hanzehogeschool in opdracht van de gemeente Groningen.

De gemeenteraad heeft om dit onderzoek gevraagd omdat zij mensen in de bijstand meer kansen op werk wil bieden én omdat zij zien dat er veel nuttig werk ligt dat nu niet wordt uitgevoerd. SHMC en de Hanzehogeschool hebben gesprekken gevoerd met organisaties, werkgevers en bijstandsgerechtigden en hebben gekeken naar ervaringen van andere gemeenten. Ook zijn de ervaringen met andere instrumenten, zoals de Melkertbaan, bij het onderzoek betrokken. Uitkomst is dat het werk er is, dat de kandidaten er zijn en dat organisaties in Groningen bereid zijn om hieraan mee te werken. De onderzoekers adviseren om niet vooraf vast stellen welk werk mensen gaan doen, maar om daar per wijk met bewoners en organisaties plannen voor te maken. Belangrijke voorwaarden voor succes zijn de beschikbaarheid van extra middelen, een structurele financiering en een eenduidige doelstelling en doelgroep. Naar verwachting wordt het onderzoek in september in de gemeenteraad van Groningen besproken. Belangstelling? Het hele onderzoek vind je hier