Maatschappelijk verantwoord ondernemen… vanzelfsprekend!

Wij zetten onze specialistische kennis in binnen het Sociaal Domein en onze inzet wordt bekostigd met publiek geld. Wij vinden het niet meer dan normaal dat we hier zorgvuldig en verantwoord mee omgaan en dat een deel van ons resultaat ook weer terugkomt bij het publiek.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor ons dan ook iets vanzelfsprekends. Wij doen dit onder andere op de volgende manieren:

  • Wij vinden het belangrijk dat werkzoekenden en schoolverlaters een duurzame plek op de arbeidsmarkt kunnen innemen. Wij leveren daar een bijdrage aan wanneer dat mogelijk is. Dit doen we bijvoorbeeld door:
    • Het realiseren van traineeships waarin we werkzoekenden een traject bieden waarin zij werkervaring opdoen en meedoen aan onderdelen van onze opleidingscarrousel.
    • Het realiseren van stageplaatsen voor Hbo-studenten, binnen ons eigen bedrijf of bij onze opdrachtgevers.
    • De inzet van werkzoekenden binnen onze dienstverlening
  • Wij ondersteunen maatschappelijke initiatieven. Het liefst die initiatieven waar het hart van onze medewerkers sneller van gaat kloppen en die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke participatie op lokaal niveau. Wij sponsoren daarom graag de door onze medewerkers aangedragen initiatieven; de sportclub of de muziekvereniging van onze medewerkers of hun kinderen, of een maatschappelijke of culturele organisatie die zij belangrijk vinden.