Over SHMC

Het is onze missie een steentje bij te dragen aan kwaliteit door het beschikbaar stellen van onze actuele en ruime kennis en ervaring.

Wij lossen problemen op bij gemeenten, op het terrein van Werk, Inkomen, Wmo en Jeugd. Door onze inzet en vakkennis leveren wij een kwalitatieve bijdrage aan de publieke taak die gemeenten hebben. In Noord Nederland en voor Noord Nederland. Hiervoor bieden wij onze opdrachtgevers de beste, integrale oplossing. Dit doen we in de vorm van detacheren, opleiden, projecten en ontwikkelen.

SHMC wil één van de beste organisaties zijn waar gewoon hele goede mensen werken. Onze specialisten hebben minimaal hbo-niveau. Zij maken het verschil door hun jarenlange ervaring en up-to-date kennis van het brede sociale domein. Door de inzet van onze professionals willen we een bijdrage leveren aan de juiste effectieve en efficiënte uitvoering van de wettelijke regelingen.

Wij realiseren ons heel goed dat er gewerkt wordt met publieke middelen. Daarom werkt SHMC altijd transparant, controleerbaar en tegen scherpe tarieven.

Visie
Gemeenten zijn steeds meer op zoek naar een integrale oplossing voor vraagstukken op het gebied van Werk, Inkomen, Wmo en Jeugd. SHMC is in staat om die te bieden. Wij spelen graag in op onvoorziene, tijdelijke of veranderende situaties. Wij zijn vindingrijk in het bieden van oplossingen waarin we kwalitatief hoogstaande uitvoering, efficiënte bedrijfsvoering en inhoudelijk advies combineren. Dat doen we, met behulp van de beste professionals, in de vorm van detacheren, opleiden en projecten. Onze opdrachtgevers kunnen rekenen op hoogwaardige kennis en brede ervaring.

Organisatie en bestuur
In 2001 is SHMC (Sytse Hoekstra Management Consultancy) opgericht door Sytse Hoekstra. In de loop der jaren is SHMC uitgegroeid tot het grootste gespecialiseerde detacherings- en adviesbureau in Noord Nederland in het Sociaal Domein. Roelof van den Berg is sinds 2019 directeur en eigenaar.