Actualiteitentraining Participatiewet

Achtergronden
Er veranderen voortdurend zaken binnen het werkterrein van Werk en Inkomen. Daarnaast is het goed om de medewerkers regelmatig “bij te praten” rond actuele ontwikkelingen en aandachtspunten. Kortom reden genoeg om medewerkers actueel op de hoogte te brengen en te houden van wat er zoal recentelijk is veranderd en wat er aan staat te komen.

Sinds jaar en dag verzorgen wij daarom actualiteitentrainingen voor medewerkers in het Sociaal Domein. We doen dit onder andere via de door SHMC georganiseerde voor- en najaarstraining. Omdat het via beperkingen van de coronamaatregelen nog niet mogelijk is om een grootschalig congres te organiseren kiezen we dit jaar voor kleinschaligere en gerichtere actualiteitensessies.

SHMC verzorgt onder andere een actualiteitentraining over de Participatiewet.

Doelgroep
De actualiteitentraining over de Participatiewet is specifiek bedoeld voor medewerkers die dagelijks werken met de Participatiewet zoals klantmanagers, consulenten, medewerkers uitkeringsadministratie, handhavers, kwaliteitsmedewerkers en beleidsmedewerkers.

Doel
Het doel van de actualiteitendag is om de professional bij te scholen en te praten over de ontwikkelingen in het eigen vakgebied.

Methodiek
De actualiteitentraining kent een voorlichtend karakter. De docent neemt je mee in de actualiteiten omtrent de wetgeving. Daarbij worden tijdens de training voorbeelden en prikkelende stellingen ingebracht. Er is gedurende de training voortdurend volop ruimte voor eigen inbreng, praktijksituaties en vragen van de deelnemers.

Programma
Tijdens de actualiteitentraining over de Participatiewet komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Ontwikkelingen in het brede sociaal domein in algemene zin.
 • Ontwikkeling werkloosheid en beïnvloedingsfactoren.
 • Ontwikkelingen bestuursrecht.
 • Vervolg op de evaluatie van de Participatiewet door het Sociaal Cultureel Planbureau.
 • Uitkomsten en resultaten van het breed offensief.
 • Uitkomsten en resultaten toetsingswet Karabulut.
 • Uitkomsten en resultaten simpel switchen.
 • Wet vereenvoudiging beslagvrije voet.
 • Maatregelenbeleid in relatie met het recht op bijstand van overheidswege.
 • Covid 19 en de Participatiewet.
 • Toepassing maatwerk in de participatie- en re-integratiepraktijk.
 • Relevante jurisprudentie.
 • Werken vanuit de bedoeling; Leer de regels kennen om de ruimte tussen de regels te ontdekken.

Docent
De docent tijdens de actualiteitentraining over de Participatiewet is mr. drs. Henk Ananias. Henk is gespecialiseerd in de Participatiewet en de Algemene Wet Bestuursrecht. Niet alleen als docent, maar ook als adviseur en manager. Daarnaast is hij voorzitter van ruim 35 bezwaarschriften­commissies in Noord Nederland. Henk heeft jarenlange werkervaring binnen verschillende sociale diensten. Hierdoor is Henk in staat om de theorie (wetskennis en jurisprudentie) te vertalen naar de praktijk. Bovendien heeft Henk door zijn ruime ervaring vanuit bezwaarschriftencommissies veel kennis van en inzicht in de praktische valkuilen van consulenten en klantmanagers.

Waar en wanneer
De actualiteitentraining vindt plaats op dinsdag 19 oktober van 9:00 – 16:00 uur.
De actualiteitentraining vindt plaats in Van der Valk Drachten.

Kosten
De kosten voor deelname bedragen € 320 per persoon. Het tarief is exclusief BTW.

Combineren?
Behalve over de Participatiewet verzorgen wij dit najaar ook actualiteitentrainingen over de volgende onderwerpen:

12 oktober Actualiteiten nieuwe wet inburgering
26 oktober Actualiteiten Wmo
15 december Actualiteiten Jeugdwet

Doe je als individuele deelnemer mee aan 2 of meer van deze actualiteitentrainingen, dan bieden wij een korting van 10% op de deelnameprijs.

In-company
Wilt u met uw hele team de actualiteitentraining volgen? Uiteraard kunnen we dit dan ook in-company verzorgen. We brengen u graag een vrijblijvende en op maat gemaakte offerte uit.

 

Meld je nu aan voor de Actualiteitentraining Participatiewet