Actualiteitentraining Wet Inburgering

Wat betekent de nieuwe Wet Inburgering voor de praktijk?

Alle ins en outs – Interactief – Blijvende helpdeskfunctie

Quote deelnemer:
“Leerzaam, duidelijk, praktijkgericht. En veel input gekregen voor mijn eigen werk.”

Doel
Na afloop van deze actualiteitentraining:

 • Ken je de opzet en de kaders van de nieuwe Wet Inburgering, waarvan de ontwikkeling inmiddels in de eindfase zit.
 • Ken je de elementen uit de nieuwe wet, zoals de brede intake, het PIP, financieel ontzorgen, de 3 leerroutes en weet je wat deze gaan betekenen voor de praktijk.
 • Weet je waar je als gemeente de ruimte hebt om zelf beleid op te maken.
 • Weet je waar je bij de invoering van de nieuwe Wet Inburgering tegenaan kunt lopen.
 • Ben je op de hoogte van de (regionaal) in te kopen voorzieningen.

Doelgroep
Deze actualiteitentraining is interessant voor zowel beleidsmedewerkers als uitvoerende medewerkers die zich straks bezig gaan houden met de nieuwe Wet Inburgering.

Wie verzorgt de actualiteitentraining
Voor deze actualiteitentraining zetten wij mevrouw Janneke de Lange in.

Janneke de Lange is hoofd van THUISin050 een nieuw coördinatiepunt voor de begeleiding van statushouders binnen de gemeente Groningen. Inburgering en een opleiding of werk gaan hand in hand. Het coördinatiepunt bestaat uit een kernteam van re-integratiecoaches die de volledige regie voeren over de statushouders. De re-integratiecoaches werken intensief samen met andere afdelingen en organisaties die integraal onderdeel uitmaken van het coördinatiepunt, zoals inkomensconsulenten, accountmanagers en beleidsmedewerkers, maar ook scholen, welzijnsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Binnen het coördinatiepunt THUISin050 wordt feitelijk al deels gewerkt met de uitgangspunten van de nieuwe Wet Inburgering.

Waar en wanneer?
De actualiteitentraining over de nieuwe Wet Inburgering vindt plaats op maandag 7 november 2022 van 9:00 tot 16:00 uur. Deze actualiteitentraining vindt plaats in het Hotel van der Valk in Drachten. Tussen de middag wordt je een lunch aangeboden.

Kosten
De kosten voor deelname aan deze actualiteitentraining bedragen € 320,- per persoon. Dit is inclusief cursusmateriaal, locatie en lunch en exclusief BTW.

In-company
Uiteraard kunnen wij deze actualiteitentraining ook in-company uitvoeren. We gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden.

Programma
Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 • De wet zoals die nu voorligt
 • Brede Intake
 • PIP (persoonlijk Plan Inburgering en Participatie)
 • Financieel ontzorgen
 • Maatschappelijke begeleiding en participatieverklaringstraject (PVT)
 • Leerroutes (Opleidingsroute, B1 route, Route Zelfredzaamheid)
 • Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP)
 • Inkoop en regionale samenwerking

Interactief
Tijdens de actualiteitentraining ga je interactief met elkaar aan de slag om de conceptwet te vertalen naar de praktijk en antwoord te geven op de vraag: “wat is er nu daadwerkelijk nodig aan voorzieningen om de nieuwe Wet Inburgering in onze gemeente in te voeren?”

Blijvende helpdeskfunctie
Als je meedoet aan deze training kun je, ook na afloop van de training, via mail en telefoon contact opnemen met docent Janneke de Lange om haar te laten meedenken in jouw specifieke situatie. Vanuit haar specialisatie is zij geïnteresseerd in de aanpak, de successen en de valkuilen van andere organisaties.

De nieuwe Wet Inburgering
In 2022 is de nieuwe Wet Inburgering van kracht. De gemeente krijgt de regie over de inburgering. Het doel van de nieuwe wet is dat inburgeraars zo snel mogelijk meedoen in Nederland, bij voorkeur via betaald werk. Voor sommige inburgeraars wordt het taalniveau verhoogd. Op basis van een brede intake moeten gemeenten met de inburgeraar afspreken en vastleggen in een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) welke inburgeringsroute wordt afgelegd.

De invoeringsdatum van de nieuwe Wet Inburgering is al meerdere malen uitgesteld, maar op 1 januari 2022 is het toch echt een feit. Voor veel gemeenten zijn de kaders van de nieuwe wet nog niet duidelijk. SHMC organiseert een trainingsdag om je bij te praten over de actualiteiten rondom de nieuwe Wet inburgering.

 

Meld je nu aan voor de actualiteitentraining Wet Inburgering