Actualiteitentraining Wet Inburgering

Wat betekent de nieuwe Wet Inburgering voor de praktijk?

Alle ins en outs – Interactief – Blijvende helpdeskfunctie

Quote deelnemer:
“Leerzaam, duidelijk, praktijkgericht. En veel input gekregen voor mijn eigen werk.”

Doel
Na afloop van deze actualiteitentraining:

 • Ken je de opzet en de kaders van de Wet Inburgering.
 • Ben je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de Wet Inburgering
 • Ken je de elementen uit de wet, zoals de brede intake, het PIP, financieel ontzorgen, de 3 leerroutes en weet je hoe deze naar de praktijk vertaald kunnen worden.
 • Weet je waar je als gemeente de ruimte hebt om zelf beleid op te maken.
 • Weet je waar je bij de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering tegenaan kunt lopen.
 • Ben je op de hoogte van de (regionaal) in te kopen voorzieningen.
 • Heb je op casuïstiekniveau eigen praktijkervaringen kunnen delen met de docent.

Doelgroep
Deze actualiteitentraining is interessant voor zowel beleidsmedewerkers als uitvoerende medewerkers die zich bezig (gaan) houden met de nieuwe Wet Inburgering.

Wie verzorgt de actualiteitentraining
Voor deze actualiteitentraining zetten wij mevrouw Nilini Drenth in.

Nilini Drenth is senior binnen het team THUISin050; een nieuw coördinatiepunt voor de begeleiding van statushouders binnen de gemeente Groningen. Inburgering en een opleiding of werk gaan hand in hand. Het coördinatiepunt bestaat uit een kernteam van re-integratiecoaches die de volledige regie voeren over de statushouders. De re-integratiecoaches werken intensief samen met andere afdelingen en organisaties die integraal onderdeel uitmaken van het coördinatiepunt, zoals inkomensconsulenten, accountmanagers en beleidsmedewerkers, maar ook scholen, welzijnsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Binnen het coördinatiepunt THUISin050 wordt feitelijk al deels gewerkt met de uitgangspunten van de nieuwe Wet Inburgering.

Waar en wanneer?
De actualiteitentraining over de nieuwe Wet Inburgering vindt plaats op dinsdag 31 oktober 2023 van 9:00 tot 16:00 uur. Deze actualiteitentraining vindt plaats in het Drachten of Assen. Tussen de middag wordt je een lunch aangeboden.

Kosten
De kosten voor deelname aan deze actualiteitentraining bedragen € 375,- per persoon. Dit is inclusief cursusmateriaal, locatie en lunch en exclusief BTW.

In-company
Uiteraard kunnen wij deze actualiteitentraining ook in-company uitvoeren. We gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden.

Programma
Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 • De hoofdlijnen van de wet.
 • Actuele ontwikkelingen.
 • Brede Intake.
 • PIP (persoonlijk Plan Inburgering en Participatie).
 • Financieel ontzorgen.
 • Maatschappelijke begeleiding en participatieverklaringstraject (PVT).
 • Leerroutes (Opleidingsroute, B1 route, Route Zelfredzaamheid).
 • Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP).
 • Inkoop en regionale samenwerking.
 • Casuïstiek

Interactief
Tijdens de actualiteitentraining ga je samen met de andere deelnemers en de docent interactief aan de slag om de wet te vertalen naar de praktijk. Hierbij ga je gezamenlijk specifiek in op de vraag: “Waar lopen we in de praktijk nu tegenaan bij de uitvoering van de Wet Inburgering?”

Blijvende helpdeskfunctie
Als je meedoet aan deze training kun je, ook na afloop van de training, via mail en telefoon contact opnemen met docent Nilini Drenth om haar te laten meedenken in jouw specifieke situatie. Vanuit haar specialisatie is zij geïnteresseerd in de aanpak, de successen en de valkuilen van andere organisaties.

De nieuwe Wet Inburgering
Sinds 2022 is de nieuwe Wet Inburgering in werking getreden. De gemeente heeft daarin de regie over de inburgering. Het doel van de nieuwe wet is dat inburgeraars zo snel mogelijk meedoen in Nederland, bij voorkeur via betaald werk. Voor sommige inburgeraars is het taalniveau verhoogd. Op basis van een brede intake moeten gemeenten met de inburgeraar afspreken welke inburgeringsroute wordt afgelegd. De gemeente moet dit vastleggen in een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). SHMC verzorgt actualiteitentrainingen over de nieuwe wet inburgering.

 

Meld je nu aan voor de actualiteitentraining Wet Inburgering