Actualiteitentraining Wmo

Achtergronden
Er veranderen voortdurend zaken binnen het werkterrein van de Wmo. Daarnaast is het goed om de medewerkers regelmatig “bij te praten” rond actuele ontwikkelingen en aandachtspunten. Kortom reden genoeg om medewerkers  actueel op de hoogte te brengen en te houden van wat er zoal recentelijk is veranderd en wat er aan staat te komen.

Sinds jaar en dag verzorgen wij daarom actualiteitentrainingen voor medewerkers in het Sociaal Domein. SHMC verzorgt onder andere een actualiteitentraining over de Wmo.

Doelgroep
De actualiteitentraining over de Wmo is specifiek bedoeld voor medewerkers die dagelijks werken met de Wmo zoals consulenten, medewerkers back- en frontoffice, toezichthouders, kwaliteitsmedewerkers en beleidsmedewerkers.

Doel
Het doel van de actualiteitendag is om de professional bij te scholen en te praten over de ontwikkelingen in het eigen vakgebied.

Methodiek
De actualiteitentraining kent een voorlichtend karakter. De docent neemt je mee in de actualiteiten omtrent de wetgeving. Daarbij worden tijdens de training voorbeelden en prikkelende stellingen ingebracht. Er is gedurende de training voortdurend volop ruimte voor eigen inbreng, praktijksituaties en vragen van de deelnemers.

Programma
Tijdens de actualiteitentraining over de Wmo komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De recente ontwikkelingen en wijzigingen in de Wmo en aanverwante wetgeving.
  • Actuele jurisprudentie.
  • De vertaling van de juridische actualiteiten en wijzigingen naar de praktische uitvoering daarvan.
  • De docent gaat daarbij specifiek in op onderwerpen en begrippen zoals de stappen in het onderzoek, het vaststellen van beperkingen in de zelfredzaamheid en in de maatschappelijke participatie, het bepalen van eigen kracht, gebruikelijke hulp, mantelzorg, een gestructureerd huishouden, algemene voorzieningen en algemeen gebruikelijke voorzieningen, het PGB en het indiceren van normtijden.
  • Het grensgebied tussen de Wmo, de Wlz en de Zorgverzekeringswet.
  • De invloed van de Wams.
  • Intrekking, herzien en beëindiging
  • Handhaving en terugvordering

Docent
De docent tijdens deze actualiteitentraining is Gerben de Boer. Gerben heeft veel kennis als uitvoerend medewerker, leidinggevende en beleidsmedewerker op het gebied van de Wmo. Daarnaast is Gerben een ervaren docent en trainer binnen het vakgebied. Ten slotte is Gerben ook actief in verschillende bezwaarschriftencommissies in het gemeentelijke sociaal domein. Gerben is hierdoor als geen ander in staat om het juridische gedeelte met de praktijk te verbinden.

Waar en wanneer
De actualiteitentraining vindt plaats op donderdag 19 oktober van 9:00 – 16:00 uur.
De actualiteitentraining vindt plaats op en centrale plaats in Noord-Nederland.

Kosten
De kosten voor deelname bedragen € 375 per persoon. Het tarief is exclusief BTW.

In-company
Wilt u met uw hele team de actualiteitentraining volgen? Uiteraard kunnen we dit dan ook in-company verzorgen. We brengen u graag een vrijblijvende en op maat gemaakte offerte uit.

 

Meld je nu aan voor de Actualiteitentraining Wmo