Basiscursus Participatiewet

Deze leergang wordt gemiddeld gewaardeerd met een 8,6

Quote deelnemer:
“Docent Henk Ananias is zowel zeer kundig als prettig in zijn manier van doceren. Hij heeft veel relevante ervaring. Daaruit kan hij voortdurend putten om de wetgeving en de toepassing toe te lichten en te verduidelijken. Goed, professioneel en prettig. ”

De juridische kern van je werk
Als je als consulent Werk en/of Inkomen binnen het Sociaal Domein werkt, dan zijn de Participatiewet en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) de juridische kern van je werk. Op basis van de Participatiewet doet de klant een aanvraag en neem jij namens de gemeente een besluit op de aanvraag. De regels voor het nemen van een degelijk besluit en de termijnen die daarmee samenhangen, zijn verwoord in de Awb.

Wat bieden wij je?
SHMC verzorgt een tweedaagse basiscursus Participatiewet, waarin ook de beginselen van de AWB aan de orde komen.

Doel
Na afloop van deze basiscursus ben je ingewijd in de van toepassing zijnde juridische kaders. Hierbij komen specifiek de Algemene Wet Bestuursrecht en de Participatiewet aan de orde. Je weet na afloop hoe de wetgeving eruit ziet, welke elementen van belang zijn, waar de belangrijkste artikelen te vinden zijn en je weet op hoofdlijnen hoe deze worden toegepast.

Docent
Voor deze basiscursus zetten wij mr. drs. J.H.G.H. (Henk) Ananias MSc PMP in. Henk Ananias heeft ruime ervaring op het terrein van Werk, Inkomen en Zorg. Niet alleen als docent, maar ook als adviseur en manager. Daarnaast is hij voorzitter van ruim 35 bezwaarschriften­commissies in Noord Nederland. Hierdoor is Henk in staat om de theorie (wetskennis en jurisprudentie) te vertalen naar de praktijk.

Programma
De docent loopt de wettekst van de Participatiewet volledig met je door en verheldert de droge stof met levendige praktijkvoorbeelden. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

·         AWB en algemene beginselen van behoorlijk bestuur
·         Verordeningen en de begripsbepalingen
·         Opdracht aan gemeenten
·         Rechten en plichten
·         Arbeidsinschakeling
·         Inlichtingenplicht en afstemming
·         Algemene bijstand
·         Vormen van bijstand
·         Normen, verhoging en verlaging
·         Middelen
·         Toekenning, vaststelling en betaling
·         Onderzoek, opschorten en herzien
·         Aanvullende verplichtingen
·         Terugvordering en verhaal
·         Bestuurlijke boete
·         Gegevensuitwisseling
·         Specifieke gemeentelijke regelingen
·         Actuele ontwikkelingen

Waar en wanneer?
De basiscursus Participatiewet vindt plaats op dinsdag 29 september en vrijdag 2 oktober 2020 van 9:00 tot 16:00 uur. Deze training vindt plaats in het Hotel van der Valk in Drachten.
Tussen de middag wordt je een lunch aangeboden.

Kosten
De kosten voor deelname aan deze basistraining bedragen € 640,- per persoon. Dit is inclusief cursusmateriaal en lunch en exclusief BTW.

Certificaat van deelname
Na afloop van de basiscursus ontvang je een certificaat van deelname.

Combineren met andere modules op het gebied van Werk en Inkomen?
Bekijk eens het modulaire programma van de leergang Klantmanager.

Meld je aan voor de Basiscursus Participatiewet