Opleiding Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Doelgroep
SHMC biedt een opleiding voor beginnende beleidsmedewerkers die in staat zijn om een stevige bijdrage te leveren aan het sociale beleid van gemeenten en die managers en bestuurders van goede adviezen kunnen voorzien.

Vooropleiding
Je beschikt over hbo of wo werk- en denkniveau. Er zijn geen specifieke vooropleidingseisen.

Doel
Na deze opleiding ken je alle facetten van het werk van de beleidsmedewerker.

Inhoudelijke kennis – Je wordt geïnformeerd over de wetten en regels binnen het gemeentelijk sociaal domein: de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet. Per thema komen de belangrijkste kaders voor de gemeentelijke uitvoering en de actualiteiten aan de orde.

Het opstellen van een notitie of een advies- Er wordt aandacht besteed aan de wijze waarop je het opstellen van een advies aanpakt. Het gaat daarbij om:

 • Het helder krijgen van de vraag van de opdrachtgever;
 • Het analyseren van het probleem of de gewenste eindsituatie en de mogelijke oplossingsrichtingen;
 • Het zorgen voor een goede “landing” van je advies.

Een goed eindproduct – We leren je om een helder geformuleerd advies te maken met een logische opbouw.

Praktijkgericht
SHMC biedt een praktische opleiding waarin je aan de hand van praktijkopdrachten en praktijkervaringen leert om goede beleidsadviezen te geven. Bij elk onderdeel komen inhoud, praktijk en vaardigheden aan de orde. Deelnemers kunnen hun eigen thema’s inbrengen. Elke deelnemer werkt gedurende de opleiding aan een concrete beleidsopdracht. Tijdens elke scholingsdag wordt de voortgang daarvan in de groep besproken. Gedurende de opleiding kun je een beroep doen op ondersteuning/coaching bij je beleidsopdracht (en voor eventueel andere vragen).

Locatie
De opleiding vindt plaats in Hotel Van der Valk in Drachten.

Certificaat van deelname
Na afloop van de opleiding ontvang je een certificaat van deelname.

Programma
Het programma bestaat uit 10 dagdelen en uit de volgende onderdelen:

 • Introductie beleidsmedewerker
 • Participatiewet
 • Wmo 2015
 • Beleidsopdracht (analyse en oplossingsrichtingen)
 • Jeugdwet
 • Beleidsopdracht (advies)
 • Advies- en gespreksvaardigheden (theorie en praktijk)
 • Presentatie van het advies
 • Terugkombijeenkomst

Onderaan deze pagina vindt u een nadere omschrijving per programmaonderdeel.

Docenten
De hoofddocent van deze opleiding is drs. Wim Ravenshorst, senior-adviseur van SHMC. Wim ondersteunt verschillende grote gemeenten, sociale werkbedrijven en arbeidsmarktregio’s op het gebied van Werk en Participatie.

Het programmaonderdeel over de Wmo wordt verzorgd door mr. Annet Visser. Annet is senioradviseur van SHMC op het gebied van de Wmo.

Jelmer Staal is namens SHMC project- en beleidsadviseur, gespecialiseerd in de jeugdhulp. Binnen deze opleiding verzorgt hij het programmaonderdeel over de Jeugdwet.

Voor het scholingsonderdeel over advies- en gespreksvaardigheden wordt Kathelijne Völker, een gespecialiseerde trainer en opleidingskundige van Savant Learning Partners ingezet.

Kosten
De kosten voor deelname aan deze opleiding bestaande uit 10 dagdelen bedragen € 2.570,- per persoon excl. BTW. Dit bedrag is inclusief cursusmateriaal, locatie en catering.

Wil je meer weten over de opleiding? Neem dan contact op met Christiaan Middelkamp via cmiddelkamp@shmc.nl of via telefoonnummer 06-15228544. Aanmelden kan via het formulier onder aan de pagina.

 

Modules opleiding Beleidsmedewerker Sociaal Domein

Dag 1: Vrijdag 7 september 2018 (9.00 tot 16.00 uur)

Dagdeel 1: Introductie beleidsmedewerker 

 • Het vak van beleidsmedewerker;
 • Beleidscyclus (beleidsvoorbereiding, beleidsformulering, beleidsuitvoering, beleidsevaluatie);
 • Omgeving van de beleidsmedewerker: gemeentelijk bestuur, gemeentelijke organisatie, opdrachtgever(s), gemeentelijke uitvoering, betrokken organisaties en burgers;
 • Beleidsopdracht: wat is ervoor nodig om deze scherp te krijgen? Vraagverheldering.

Docent: Wim Ravenshorst

Dagdeel 2: Participatiewet

 • Doel en inhoud van de Participatiewet;
 • Gemeentelijke opdracht en gemeentelijke keuzes (inhoud en samenwerking);
 • Financiering;
 • Samenhang met WMO 2015 en Jeugdwet;
 • Actuele thema’s: afspraakbanen, beschut werk, armoedebestrijding, experimenten (basisinkomen).

Docent: Wim Ravenshorst

Dag 2: Vrijdag 21 september 2018 (9.00 tot 16.00 uur)

Dagdeel 3: WMO 2015

 • Doel en inhoud van de WMO 2015;
 • Gemeentelijke opdracht en gemeentelijke keuzes (inhoud en samenwerking);
 • Financiering;
 • Samenhang met Participatiewet en Jeugdwet;
 • Actuele thema’s: sociale wijkteams, eigen kracht en gemeentelijke ondersteuning, persoonsgebonden budgetten, inkoop.

Docent: Annet Visser

Dagdeel 4: Beleidsopdracht (analyse en oplossingsrichtingen)

 • Theorie: stappen in de beleidsvorming:
  • Analyse van het beleidsprobleem;
  • Analyse van oorzaken en gevolgen van de bestaande situatie;
  • Formuleren van het einddoel;
  • Bepalen van beleidsinstrumenten (maatregelen) en hun effecten;
  • Bepalen van betrokken partijen en hun belangen;
 • Praktijk: toepassing van deze stappen op je eigen beleidsopdracht;
 • Voorbeelden uit de praktijk.

Docent: Wim Ravenshorst

Dag 3: Vrijdag 5 oktober 2018 (9.00 tot 16.00 uur)

Dagdeel 5: Jeugdwet

 • Doel en inhoud van de Jeugdwet;
 • Gemeentelijke opdracht en gemeentelijke keuzes (inhoud en samenwerking);
 • Financiering;
 • Samenhang met Participatiewet en WMO 2015;
 • Actuele thema’s: sociale wijkteams, overgang 18-/18+.

Docent: Jelmer Staal

Dagdeel 6: Beleidsopdracht (advies)

 • In dit dagdeel leveren alle deelnemers een conceptadvies aan (in de vorm van een korte powerpoint);
 • We bespreken met elkaar:
  • De inhoud van het advies: wat is goed en wat kan beter?
  • De logica van het advies: volgt het advies logischerwijs uit eerdere analyse?
  • Het verwachte draagvlak van het advies: zijn alle stakeholders betrokken?
  • De haalbaarheid (financieel, juridisch) en uitvoerbaarheid;
  • Welke stappen zijn nog nodig om tot een goed advies te komen?

Docent: Wim Ravenshorst

Dag 4: Vrijdag 19 oktober 2018 (10.00 tot 17.00 uur)

Dagdeel 7 en 8: Advies- en gespreksvaardigheden (theorie en praktijk)

 • Omgaan met weerstanden;
 • Effectief beïnvloeden;
 • Effectief communiceren.

Docent: Kathelijne Völker, Savant Learning Partners

Dag 5: Vrijdag 2 november 2018 (9.00 tot 12.00 uur)

Dagdeel 9: Presentatie van het advies

 • Je presenteert het advies in de vorm van een powerpoint of een adviesgesprek (aan één of meerdere personen);
 • Je krijgt en geeft feedback van/aan andere deelnemers;
 • Je formuleert op basis daarvan voor jezelf (maximaal 3) verbeterpunten;
 • Je formuleert je adviesstrategie.

Docent: Wim Ravenshorst

Dag 6: Vrijdag 14 december (9.00 tot 12.00 uur)

Dagdeel 10: Terugkombijeenkomst

 • Terugkijken naar de ontvangst van je advies (wat ging goed, wat kon beter?);
 • Wat betekent dit voor een volgend advies?
 • Aandacht voor (inhoudelijke en praktische) knelpunten en vragen;
 • Eventueel: herhaling, verdieping of verbreding.

Docent: Wim Ravenshorst.

Meld je direct aan voor deze opleiding!