Bestandsscreening handhaving en/of voorliggende voorzieningen

Opdrachtgever: verschillende gemeenten in Noord Nederland

Voor verschillende gemeenten (groot en klein) heeft SHMC een screening uitgevoerd om onrechtmatigheden in de lopende uitkeringsbestanden op te lossen. Deze onrechtmatigheden sluipen mettertijd in het klantenbestand. Hier ligt een combinatie van oorzaken aan ten grondslag. Veel gemeenten zien zich gedwongen om door het grote aantal aanvragen en de hoge werkdruk aan de poort (tijdelijk) een vereenvoudigde of administratieve uitkeringsintake in te voeren. Wij detecteren gemiddeld 3 – 5% aan onrechtmatigheden. Door het oplossen van deze onrechtmatigheden zijn wij in staat om grote besparingen te realiseren voor (inter)gemeentelijke sociale diensten.

Wij hebben recentelijk een bestandsscreening uitgevoerd voor de gemeenten Groningen, Emmen, Coevorden, Meppel, Almere, Meppel, Leeuwarden, de Kompanjie, de IGSD Steenwijkerland en Westerveld en vele andere gemeentelijke sociale diensten.