Casuïstiektraining Bijzondere Bijstand

Bijzondere Bijstand
Naast Algemene Bijstand biedt de wetgeving gemeenten de mogelijkheid om Bijzondere Bijstand te verstrekken. Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten die niet via een andere regeling vergoed worden. De gemeente bepaalt voor een groot deel zelf de voorwaarden voor Bijzondere Bijstand en per gemeente zijn er verschillende regelingen. 

Om het recht op Bijzondere Bijstand vast te stellen moet je voor het individuele geval beoordelen of de kosten zich daadwerkelijk voordoen, of de kosten noodzakelijk zijn, of de kosten voortvloeien uit bijzondere individuele omstandigheden en of de kosten niet betaald kunnen worden uit andere middelen.

Vanuit de Bijzondere Bijstand is meer mogelijk dan je vaak denkt! Tegelijkertijd moet het individualiseren niet leiden tot ongelijkheid.

SHMC verzorgt een eendaagse casuïstiektraining over het onderwerp Bijzondere Bijstand.

Doel
Na afloop van deze training:

 • Heb je verdiepte kennis van de mogelijkheden van Bijzondere Bijstand.
 • Kun je de onderzoeksvragen om het recht op Bijzondere Bijstand vast te stellen in de praktijk toepassen.
 • Kun je de mogelijkheden van individualiseren toepassen.

Doelgroep
Deze training is interessant voor alle rechtmatigheidsspecialisten werkzaam in het sociaal domein.

Programma
Samen met de deelnemers zoekt de trainer de grenzen van de Participatiewet. In een interactieve setting gaan we samen op zoek naar de meest bijzondere situaties en de gekste praktijkvoorbeelden, waarbij er uiteindelijk toch recht op bijzondere bijstand blijkt te bestaan. Je kunt je eigen praktijkvoorbeelden inbrengen en je laten verrassen door de voorbeelden van andere deelnemers of van de trainer. Binnen de Participatiewet is meer mogelijk dan je denkt!.

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 • de vier vragen van bijzondere bijstand:
  • Doen de kosten zich daadwerkelijk voor?
  • Zijn de kosten in het individuele geval noodzakelijk?
  • Vloeien de kosten voort uit bijzondere individuele omstandigheden?
  • Kunnen de kosten worden voldaan uit de aanwezige middelen?
 • Individualiseren versus voorkomen van ongelijkheid.
 • Gemeentelijk beleid

Kosten
De kosten voor deelname aan deze training bedragen € 375,- per persoon. Dit is inclusief cursusmateriaal en lunch en exclusief BTW.

In-company
We kunnen deze training ook in-company uitvoeren. Op verzoek brengen we graag een op maat gemaakte offerte uit.

Meld je nu aan voor de Casuïstiektraining Bijzondere Bijstand