Het logo van SHMC

Het logo verbeeldt de goede samenwerking tussen onze professionals en opdrachtgevers om te komen tot de beste oplossing. De onderlinge kleurverschillen geven de variatie aan en de oranje kleur de eenheid. Ook laat het de perfecte match en betrokkenheid van onze medewerkers zien, die zich inzetten alsof het ‘eigen medewerkers’ zijn. Samen willen we de uitdagingen aanpakken en oplossen.

SHMC biedt organisaties de beste, integrale oplossing voor vraagstukken in het brede Sociaal Domein. Dit doen we in de vorm van detacheren, opleiden, projecten en ontwikkelen. Door de verschillende onderdelen als puzzelstukjes met elkaar te verbinden, ontstaat voor de opdrachtgever de beste maatwerkoplossing.