Samen bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt

Sociaal ontwikkelen met hart voor het Sociaal Domein!
Als specialist in het Sociaal Domein in Noord- en Midden-Nederland zetten wij onze expertise graag in ten behoeve van deze regio om de kansen voor werkzoekenden te vergroten. Juist voor die mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het is immers onze missie om organisaties in het Sociaal Domein optimaal en zo efficiënt mogelijk te ondersteunen in de grote uitdagingen waar zij voor staan. Dit doen we met maatwerkoplossingen.

Inclusieve arbeidsmarkt
Een inclusieve werkgever biedt werkgelegenheid aan werkzoekenden voor wie de arbeidsmarkt nu nog op grotere afstand staat. Hij kan omgaan met verschillen tussen mensen en benut de meerwaarde van diversiteit in zijn organisatie.

Doelgroepenregister en afspraakbanen
Het kabinet wil dat mensen met een arbeidsbeperking vaker een baan bij een ‘gewone’ werkgever krijgen. Daarom heeft het kabinet de banenafspraak gemaakt in samenwerking met organisaties voor werkgevers en werknemers. Begin 2026 moeten er in totaal 125.000 banen zijn bijgekomen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Tot zover de theorie…
De overkoepelende opdracht aan gemeenten, het UWV, de SW en werkgevers om werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt een duurzame plaats op die arbeidsmarkt te bieden blijkt in de praktijk nog niet mee te vallen. Het aantal mensen dat in het doelgroepenregister staat is fors gegroeid en blijft groeien. Dit vraagt om een maatwerkoplossing!

Oda Schuddebeurs – onze senioradviseur inclusieve arbeidsmarkt
Oda heeft jarenlange ervaring als coach en manager binnen de inclusieve arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid. Met veel commitment heeft zij voor klanten in zowel de private als de publieke markt gewerkt, waar zij een breed en waardevol netwerk heeft opgebouwd. In de ontwikkeling die het sociaal domein doormaakt en de complexiteit van de doelgroepen komt er steeds meer vraag naar een specialistische en flexibele dienstverlening. Met veel enthousiasme en een schat aan ervaring gaat Oda met deze vraagstukken aan de slag.

Projectmatige dienstverlening op klantniveau
Wij ondersteunen u projectmatig. Dit betekent concreet dat u onze dienstverlening kunt inkopen op klantniveau tegen heldere vooraf afgesproken prijzen en voorwaarden. Dit doen we met de flexibele inzet van onze SHMC-professionals die hun netwerk en kennis ontsluiten ten behoeve van uw werkzoekenden. Hierbij bouwen wij op 20 jaar ervaring en een breed netwerk in uw en onze regio.

Doel en resultaat
De volgende (keten)dienstverlening behoort tot de mogelijkheden:

 1. Het werkfit maken van werkzoekenden
 2. Het uitvoeren van ‘naar werk’ trajecten
 3. Het realiseren van een match tussen een werkzoekende en de arbeidsmarkt gericht op duurzame inzetbaarheid bij een reguliere werkgever
 4. Jobcoaching

Maatwerk
De dienstverlening die wij bieden is maatwerk en toegespitst op uw situatie en op uw lokale vraagstuk. De vorm van de dienstverlening kan variëren naar aanleiding van uw wensen. De dienstverlening vertalen wij in een maatwerkaanpak, waarin we concrete afspraken met u maken over zaken als aanpak, resultaat, intensiteit en doorlooptijd op klantniveau afgestemd op de situatie. Wij zetten de professional in die aansluit bij uw vraag en uw doelgroep.

Voordelen van onze projectmatige dienstverlening

 • Uw klantmanager blijft de regievoerder over de klant.
 • Dienstverlening los van uw organisatie, niet gestuurd door caseloads, werkprocessen en de reguliere werkdruk.
 • Doel- en resultaatgericht professionals.
 • Onbevooroordeelde focus op de klant.
 • U betaalt alleen voor de dienstverlening voor de betreffende klant conform vooraf afgesproken all-in tarieven.
 • U kunt de ingekochte dienstverlening bekostigen uit de ruimte in uw participatiebudget.
 • De mogelijkheid om klein te beginnen, bijvoorbeeld voor één of enkele klanten.

Succesfactoren SHMC

 • Inhoudelijke expertise en kennis van de doelgroep.
 • Brede projectmatige ervaring.
 • Flexibele inzet.
 • Regionaal werkgeversnetwerk van onze professionals.
 • Aantoonbaar in staat om snelle resultaten te boeken.
 • Wij betrekken de arbeidsmarkt actief in de dienstverlening.
 • Onze jobhunters en jobcoaches worden voortdurend gecoacht en in hun kracht gezet.

Meer weten?
Oda Schuddebeurs gaat graag met u in gesprek.
06-25484879 | oschuddebeurs@shmc.nl