Jobcoaching

Erkende jobcoachorganisatie
SHMC is een erkende jobcoachorganisatie. SHMC is een contractpartner voor onder andere het UWV voor het inzetten van individuele jobcoachingstrajecten.

Jobcoaching op maat
We werken in principe op individuele basis en maken bij voorkeur gebruik van huisbezoek of een locatie (gespreksruimte) in de buurt van de kandidaat. Omdat we een brede pool van coaches hebben kunnen we de juiste coach met expertise en netwerk inzetten. We maken in de jobcoaching gebruik van de overlap in het sociaal domein: veel van de problematiek, vraagstelling en arbeidsmarkt-bewerking komt overeen en kan elkaar versterken. Voor jobcoachings­trajecten zetten we specifiek coaches in die regionaal de dossiers oppakken en beheren, in de uitvoering gaat de coach gebruik maken van de kennis, expertise en netwerk van de regionale arbeidsmarkt die hij nodig heeft om de kandidaat en werkgever het beste te begeleiden.

Methodiek
SHMC werkt in zijn dienstverlening jobcoaching vanuit het supported employment principe. De methodiek is erop gericht dat de klant ondersteund wordt voor, tijdens en na het vinden van een baan. De werkgever speelt hierin een belangrijke rol en wordt dan ook ondersteund in het leren omgaan met de mogelijkheden van de persoon (eerder dan op de beperkingen). De coaching is gericht op twee fundamentele elementen: betaalde arbeid onder dezelfde voorwaarden als medewerkers zonder een afstand tot de arbeidsmarkt en inclusie op de reguliere arbeidsmarkt, dus niet in een beschermde omgeving. De jobcoaching wordt waar mogelijk geborgd langs meerdere lijnen, zoals de werkgever, de directe collega’s op het werk, de sociale context van de kandidaat en professionele ondersteuning. De kandidaat wordt begeleid naar een bij de functie en het bedrijf passend niveau van vaardigheden. De jobcoach blijft de kandidaat en werkgever op maat ondersteunen om wederzijdse behoeften op elkaar af te stemmen. In een concreet plan van aanpak worden de individuele coachingsdoelen opgesteld.

Onze jobcoaches


Pieter IJzerman
(Regio Drenthe en Groningen)


Ronald Mosterd
(Regio Overijssel en Flevoland)


Linda Knegt
(Regio Groningen)


Cees Terpstra
(Regio Friesland)

Contactpersoon
Oda Schuddebeurs
Senior-adviseur inclusieve arbeidsmarkt
oschuddebeurs@shmc.nl | 06-25484879