Kansen in Kaart

Opdrachtgever: Gemeente Groningen

SHMC brengt de activiteiten van ruim 5.000 uitkeringsgerechtigden in beeld en maakt een inschatting van hun arbeids- en participatiepotentieel. Met een oplossingsgerichte aanpak stimuleren wij mensen om actief te worden en mee te doen in hun omgeving, buurt of wijk. Het project is wijkgericht en doet de verschillende wijken meermalen opvolgend aan. Ondanks het feit dat deelname aan de keukentafelgespreken vrijwillig is, komen we (door goede communicatie) in gesprek met 70% van de doelgroep. Onze ervaring is dat alle klanten erg tevreden zijn met het gesprek en dat onze wijze van gespreksvoering ertoe leidt dat we veel informatie krijgen en een goed beeld van de klant kunnen schetsen.

De gemeente Groningen over 'Kansen in Kaart' (KiK)

Samen met de gemeente Groningen voert SHMC gesprekken met 5.000 bijstandsgerechtigden die al langere tijd geen ondersteuning meer hebben gehad van de gemeente. Doel van die gesprekken is om de bestaande maatschappelijke deelname in beeld te brengen en/of mensen na te laten denken over de vraag of en (zo ja) hoe zij actief willen worden. We voeren die gesprekken op de SHMC-manier: zonder oordelen en met ruimte en respect voor de klant. Belangrijkste resultaat tot nu toe: na 900 gesprekken zijn al meer dan 100 mensen begonnen aan vrijwilligerswerk of andere activiteiten.

Naar aanleiding van de bespreking van de tussenevaluatie in het college van de gemeente Groningen meldt beleidsmedewerker Jelly Bruining:

Gisteren de leukste werkvraag sinds tijden gehad: “maak van de brief aan de raad over KiK een trotsere en positievere brief!” Dat kunnen jullie als SHMC dus als een groot compliment opvatten. Ik denk dat het college trots en positief is op al die mensen met een bijstandsuitkering die maatschappelijk actief zijn en nog actiever worden. En ik denk dat het college trots en positief is over de integere oprechte aanpak en uitvoering van KiK. Die pluim kunnen jullie op je hoed zetten.

De ervaringen van klanten zijn onderzocht door middel van een panelbijeenkomst. Enkele reacties:

“Ze luisterde echt naar mij en was oprecht geïnteresseerd”

“Ze (de KiK medewerker) vatte de koe meteen bij de horens. Ze ging meteen met mij op pad naar een plek die haar passend bij mij leek. Dat voelde heel goed. Ik heb daar twee weken proef gedraaid en ik ben er nu nog steeds aan het werk, met veel plezier”