Leergang klantmanager (werk en inkomen)

Recht en doelmatigheid – Modulair – Generalistische basiskennis

Deze leergang wordt gemiddeld gewaardeerd met een 8,6

Quote deelnemer:
“Bevlogen docenten met veel kennis van zaken. Leerzaam en laagdrempelig met veel praktijkvoorbeelden.”

 

Doel
Het doel van deze leergang is dat de deelnemer na afloop van de cursus beschikt over voldoende basiskennis om binnen het sociaal domein aan de slag te kunnen als (junior) klantmanager werk en/of inkomen.

Doelgroep
De leergang heeft de volgende doelgroep:

  • Junior-medewerkers werk en inkomen (recht- en doelmatigheid);
  • Specialisten uit het sociaal domein die hun kennis willen verbreden als generalist;
  • Medewerkers die vanuit andere afdelingen van de gemeentelijke organisatie aan de slag gaan bij een afdeling werk en inkomen.

Modules en prijzen
Je kunt deze leergang als geheel volgen, maar je kunt je ook voor afzonderlijke modules aanmelden. De leergang klantmanager bestaat uit de volgende modules:

Module Dagdelen Datum Prijs p.p.
1.    Participatiewet en Awb 6 7, 13 en 20 oktober  (9:00 – 16:00) € 960,-
2.    Intake – aanvraag levensonderhoud 1 1 november (9:00 – 12:00) € 160,-
3.    Fraudealertheid 2 9 november (9:00 – 16:00) € 320,-
4.    Voorliggende voorzieningen 2 25 november (9:00 – 16:00) € 320,-
5.    Re-integratie en participatie 4  30 november en 7 december (9:00 – 16:00) € 640,-
6.    Participatiewet, Wmo en Jeugdwet 2 9 december (9:00 – 16:00) € 320,-
7.    Rapporteren 1 14 december (9:00 – 12:00) € 160,-
8.    Caseloadbeheer 1 14 december (13:00 – 16:00 € 160,-
Totaal 19   € 3.040,-


Specialisten uit het vakgebied
De genoemde prijzen zijn inclusief cursusmateriaal. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

De docenten tijdens deze leergang zijn specialisten uit de praktijk.

Locatie
De leergang vindt plaats in een centrale locatie in de omgeving van Drachten. Tijdens de cursusdagen op locatie zijn de koffie- en theevoorzieningen voor je geregeld. Bij hele cursusdagen wordt je tussen de middag een lunch aangeboden.

Certificaat
Na afloop ontvang je een certificaat van deelname.

Aanmelding
Je kunt je aanmelden via het digitale aanmeldingsformulier onderaan deze pagina. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Christiaan Middelkamp, coördinator opleidingen. cmiddelkamp@shmc.nl | 06-15228544.

Programma per module

Module 1:    Awb en Participatiewet

Omvang 6 dagdelen (3 hele dagen)
Docent Mr. Drs. Henk Ananias
Leerdoel Na afloop van deze module ben je ingewijd in de van toepassing zijnde juridische kaders. Hierbij komen specifiek de Algemene Wet Bestuursrecht en de Participatiewet aan de orde. Je weet na afloop hoe de wetgeving eruit ziet, welke elementen van belang zijn, waar de belangrijkste artikelen te vinden zijn en je weet op hoofdlijnen hoe deze worden toegepast.
Methodiek De docent loopt de wettekst van de Participatiewet volledig met je door en verheldert de droge stof met levendige praktijkvoorbeelden.
Programma ·         AWB en algemene beginselen van behoorlijk bestuur
·         Verordeningen en de begripsbepalingen
·         Opdracht aan gemeenten
·         Rechten en plichten
·         Arbeidsinschakeling
·         Inlichtingenplicht en afstemming
·         Algemene bijstand
·         Vormen van bijstand
·         Normen, verhoging en verlaging
·         Middelen
·         Toekenning, vaststelling en betaling
·         Onderzoek, opschorten en herzien
·         Aanvullende verplichtingen
·         Terugvordering en verhaal
·         Bestuurlijke boete
·         Gegevensuitwisseling
·         Specifieke gemeentelijke regelingen
·         Actuele ontwikkelingen
Data: 7, 13 en 20 oktober 2021 (9:00 – 16:00)

Module 2:    Intake – de  praktijk van een aanvraag levensonderhoud

Omvang 1 dagdeel (ochtend)
Docent Jannie Bremer
Leerdoel Na afloop van deze module weet je hoe het aanvraagproces verloopt. In deze training wordt de wetgeving vertaald naar de dagelijkse praktijk met betrekking tot het afhandelen van een aanvraag levensonderhoud. Je leert hoe je de theorie kunt toepassen in de praktijk.
Methodiek Aan de hand van het aanvraagformulier biedt de docent je een interactief kijkje in het aanvraagproces.
Programma ·         Aanvraagformulier
·         Het belang van de klant
·         De voorbereiding van een gesprek
·         Checklist voor afhandeling aanvraag
·         Checklist gezamenlijke huishouding
·         Bankafschriften lezen
·         Berekenen vrij te laten vermogen
·         Berekenen norm
·         Uitleg inlichtingenverplichtingen en maatregelen
·         Het belang van goed rapporteren
Datum: 1 november 2021 (9:00 – 12:00)

Module 3:    Handhaving en fraudealertheid

Omvang 2 dagdelen (hele dag)
Docent André Schonewille
Leerdoel Na afloop van deze module weet je hoe de handhaving georganiseerd en ben je bekend met het specialisme en de bevoegdheden die daarvoor nodig zijn. Tevens leer je praktische tips en trucs over het herkennen van signalen in dossiers en systemen die duiden op mogelijke fraude.
Methodiek De docent bespreekt de theoretische achtergronden met je en brengt vervolgens praktijkvoorbeelden in, over het herkennen van fraudesignalen.
Programma ·         Doel handhaving
·         Visie-elementen hoogwaardig handhaven
·         Stoplichtenmodel
·         Strafrecht – bestuursrecht
·         Toezichthouderschap
·         Fraudealertheid
·         Casuïstiek
·         Uitleg bronnenonderzoek
·         Gebruik suwinet
·         Gebruik openbare bronnen (waaronder internet)
·         Gespreksvoering
·         Huisbezoek
·         Rapporteren
Datum: 9 november 2021 (9:00 – 16:00)

Module 4:   Voorliggende voorzieningen

Omvang 2 dagdelen (hele dag)
Docent Jannie Bremer
Leerdoel Na afloop van deze module heb je kennis genomen van de verschillende voorliggende voorzieningen en van de criteria om voor de verschillende voorliggende voorzieningen in aanmerking te komen.
Methodiek De docent leert je om een trechtermodel te hanteren, waarbij pas als er geen mogelijkheden voor voorliggende voorzieningen zijn de Participatiewet in beeld komt.
Programma ·         Werkloosheidswet (WW)
·         Ziektewet
·         WIA
·         Wajong
·         Toeslagenwet
·         Studiefinanciering
·         Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW)
Datum: 25 november 2021 (9:00 – 16:00)

Module 5:      Re-integratie en participatie

Omvang 4 dagdelen (2 hele dagen)
Docent Anita van der Veen
Leerdoel Na afloop van deze module weet je wat de opdracht van gemeenten is om bijstandsgerechtigden te ondersteunen richting de arbeidsmarkt of maatschappelijke participatie.
Methodiek De docent bespreekt de theoretische achtergronden met je en neemt je aan de hand van voorbeelden mee in de dagelijkse praktijk van de klantmanager.
Programma “Het procesmatig denken (en verbinden) in het sociaal domein”
Algemeen:
·         Participatiewet
·         Gemeentelijke organisatie
·         Rollen, taken en verantwoordelijkheden
·         Positie van de klantmanager in dat grote geheel
·         Meebewegen met bestuurlijke/politieke stromen
Coachen en/of regievoeren:
·         Kortdurende begeleiding (0-6 maanden)
·         Langdurende begeleiding (6-24 maanden)
Arbeidsparticipatie:
·         Arbeidsfitte klanten, CV’s en solliciteren
·         Zoeken van vacatures
·         Contact met werkgevers
·         Matchen
Maatschappelijke participatie:
·         Wijkgericht / gebiedsgerichte aanpak
·         Arbeidsmatige dagbesteding/beschut werk/vrijwilligerswerk/ tegenprestatie
·         Ontwikkeltrajecten
Nieuwe doelgroepen:
·         Doelgroepenregister
·         Inzet jobcoaching
·         Loonwaardemeting
Overig:
·         Gespreksvoering op maat
·         Sluitende aanpak jongeren
Data: 30 november en 7 december 2021 (9:00 – 16:00)

Module 6:      Relatie Participatiewet, Wmo en Jeugdwet

Omvang 2 dagdelen (hele dag)
Docent Gerben de Boer
Leerdoel In het sociaal domein hebben drie decentralisaties plaatsgevonden. Als medewerker werk en/of inkomen ben je vooral gefocust op de Participatiewet. In de praktijk krijg je steeds meer te maken met de Wmo en de Jeugdwet. Na deze module ken je de hoofdlijnen van de Wmo en de Jeugdwet en de link met de Participatiewet.
Methodiek Aan de hand van interactieve gesprekken en praktijkvoorbeelden krijg je een kijkje in de wereld van de zorg.
Programma ·         Wat is de nieuwe rol van gemeenten?
·         Hoofdlijnen Wmo
·         Hoofdlijnen Jeugdwet
·         Link met de Participatiewet
·         Hoe krijg je als klantmanager te maken met Wmo en Jeugdzorg?
Datum: 9 december 2021 (9:00 – 16:00)

Module 7:      Rapporteren

Omvang 1 dagdeel (ochtend)
Docent Anita van der Veen
Leerdoel De klantmanager verwoordt zijn bevindingen veelal in een rapportage. Deze rapportage en het daarin verwoorde advies zijn de basis voor je besluit en uitermate bezwaargevoelig. Na afloop van deze module weet je hoe een juridisch juiste en volledige rapportage is opgebouwd.
Methodiek Aan de hand van praktijkvoorbeelden en een thuiswerkopdracht bespreekt de docent praktische tips en trucs en do’s en don’ts met je.
Programma ·         Wijze van rapporteren
·         Waarborgen van de objectiviteit
·         Weergave van feiten en omstandigheden
·         Vastleggen van verklaringen
·         Verwoorden van de conclusie
·         Vertalen van de conclusie naar een advies over de gevolgen voor de uitkering
Datum: 14 december 2021 (9:00 – 12:00)

Module 8:      Caseloadbeheer

Omvang 1 dagdeel (ochtend)
Docent Sieger de Vries
Leerdoel Veel medewerkers binnen een sociale dienst (inkomen, werk, handhaving, of Wmo) beheren een eigen werkvoorraad of caseload die vaak bestaat uit een groot aantal klanten. In deze module leer je hoe je structuur en prioriteiten kunt aanbrengen in je werkvoorraad, zodat je je werkvoorraad goed en efficiënt kunt beheren.
Methodiek Aan de hand van stellingen en oefeningen geeft de docent je praktische tips en trucs.
Programma ·         Het ervaren van werkdruk
·         Het kunnen stellen van prioriteiten
·         Het verschil tussen spoed en belangrijk
·         Do’s en don’ts
·         Praktische tips en trucs
·         Beheer werkprocessen in klantvolgsystemen
Datum: 14 december 2021 (9:00 – 12:00)

Meld je nu aan voor de Basiscursus Klantmanagement (recht- en doelmatigheid)