Leergang Wmo in de praktijk

Wmo 2015
In 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingrijpend gewijzigd. Gemeenten hebben de taak en verantwoordelijkheid om te zorgen dat inwoners, ongeacht hun beperking, zoveel mogelijk mee kunnen (blijven) doen aan de samenleving en zelfredzaam zijn.

De rol van de gemeente en de professional is daarin sterk veranderd via de zogenaamde ‘kanteling’. In een ‘gekantelde organisatie’ zorgt de Wmo-consulent niet meer simpelweg dat er een besluit wordt genomen over de aangevraagde voorziening, maar heeft de consulent regierol afgestemd op de situatie van de burger. Dit betekent dat de Wmo-consulent via een keukentafelgesprek de situatie van de klant (en diens beperkingen en mogelijkheden) in beeld brengt, de eigen kracht en/of de ondersteuning vanuit het eigen netwerk van de klant stimuleert en pas daarna bepaalt welke aanvullende maatwerkoplossingen er dan nog nodig zijn vanuit de gemeente.

Dit vergt, behalve juridische kennis van de wet, specialistische kennis en vaardigheden met betrekking tot het zorgvuldig indiceren van de verschillende Wmo-voorzieningen afgestemd op de doelgroep. Pas als je de kennis van de verschillende voorzieningen en de kennis van de doelgroep in de uitvoering van keukentafelgesprekken goed kunt combineren ben je in staat om invulling te geven aan de regierol met als doel om de zelfredzaamheid en burgerkracht te stimuleren.

Wat bieden wij je?
SHMC verzorgt een verkorte Leergang Wmo-consulent.

Doelgroep
De leergang is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in het sociaal domein en die zich bezighoudt of gaat houden met de uitvoering van de Wmo.

Doel
Het doel van deze leergang om u de basiskennis en vaardigheden aan te leren om als Wmo-consulent aan de slag te gaan.

Methodiek
In deze 5-daagse leergang met aansluitend een examen worden de kennis en vaardigheden aangeleerd die je nodig hebt om als Wmo consulent aan de slag te gaan. Tijdens de leergang leer je hoe het proces van onderzoek tot indiceren van maatwerkvoorzieningen en collectieve voorzieningen verloopt. Er wordt gedurende de leergang veel met praktijksituaties gewerkt.

Onderdelen, omvang en data
Deze leergang bestaat uit de volgende onderdelen:

Onderdeel Datum Dagdelen
Dag 1: Introductie Wmo Maandag 11 oktober 2021 2
Dag 2: Wonen, rollen en vervoer Maandag 25 oktober 2021 2
Dag 3: Huishoudelijke ondersteuning, mantelzorg, meldcode huiselijk geweld Maandag 1 november 2021 2
Dag 4: Begeleiding en beschermd wonen Maandag 8 november 2021 2
Dag 5: Indiceren en rapporteren Maandag 15 november 2021 2
Afsluiting
Totaal: 10 dagdelen

Hieronder vindt u een nadere uitwerking van het inhoudelijke programma.

Kosten
De totale kosten voor deelname aan deze leergang bedragen € 1.600,-. Dit is inclusief cursusmateriaal, catering en lunch. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

Certificaat van deelname
Na afloop van de leergang ontvang je een certificaat van deelname.

In-company
We kunnen deze leergang ook in-company voor u uitvoeren.

Meer weten over het juridische kader van de Wmo?
Kijk dan eens naar onze Basiscursus Wmo.

 

Programma 

Dag 1 – Introductie

 • Kennismaking met de Wmo
 • De rol van de gemeente
 • De rol van de Wmo-consulent
 • De visie van de kanteling
 • Het keukentafelgesprek

Dag 2 – Wonen, rollen en vervoer

 • Het proces van indiceren
 • Inzicht in de woonaanpassingen vanuit de Wmo
 • Inzicht in de voorzieningen met betrekking tot rolstoelen, scootmobielen en vervoer
 • Indiceren van woningaanpassingen, rollen en vervoer
 • Gespreksvoering gericht op deze indicaties
 • Casuïstiek

Dag 3 – Huishoudelijke ondersteuning, mantelzorg, meldcode huiselijk geweld

 • Huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo
 • Indiceren van huishoudelijke ondersteuning
 • Gespreksvoering gericht op deze indicaties
 • Casuïstiek
 • Mantelzorg
 • Signaleren huiselijk geweld
 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

  Dag 4 – Begeleiding en beschermd wonen

  • Doelgroep en doelen van begeleiding
  • Soorten begeleiding en beschermd wonen
  • Indiceren van begeleiding
  • Zelfredzaamheidmatrix
  • Gespreksvoering gericht op deze indicaties
  • Casuïstiek

   Dag 5 – Indiceren en rapporteren

   • De indicatie vertalen in een goede rapportage
   • Beschikken
   • Opdracht

   Afsluiting – Examen

   • Het voeren van een keukentafelgesprek (30-45 minuten)
   • het schrijven van een rapportage naar aanleiding van dit gesprek (60 minuten)