Masterclass Arbeidsrecht voor werk- en jobcoaches

Achtergrond
Als professional in de re-integratie en/of jobcoaching is het je primaire taak om werkzoekenden (de klant) aan het werk te helpen. Juist bij een kwetsbare doelgroep is het belangrijk dat het dienstverband tussen een werkgever en de werkgever zorgvuldig en correct is vastgelegd. De werkgever heeft hier vanzelfsprekend de verantwoordelijkheid hierin. In de praktijk heb je als professional vaak een bemiddelende en adviserende rol richting zowel werkgever als werkzoekende, vooral als er iets misgaat. En omdat het gaat om een kwetsbare doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt is er een reële kans dat er een keer iets anders verloopt dan verwacht; de klant valt uit, wordt ziek, krijgt een ongeluk op de werkvloer of er ontstaat een conflict op de werkvloer. Vooral bij ondernemers in het mkb is er intern minder kennis en zal de ondernemer zich al snel tot jou wenden. Als professional is het dan van belang om kennis te hebben van basiskennis rondom het arbeidsrecht en om je eigen rol goed te kunnen afbakenen.

Wat biedt SHMC
Wij bieden een eendaagse masterclass over de basiskennis rondom arbeidsrecht toegespitst op de werkzaamheden van re-integratieprofessionals en jobcoaches.

Doelgroep
Deze masterclass is interessant voor iedereen die zich bezighoudt met re-integratie van werkzoekenden. Bijvoorbeeld werkcoaches, accountmanagers, jobhunters, jobcoaches etc.

Doel
Na afloop van de masterclass:

 • beschik je over de basiskennis van het arbeidsrecht om werkzoekenden en werkgevers te adviseren of door te verwijzen;
 • ben je in staat om je eigen rol goed te duiden richting zowel de werkzoekende als de werkgever;
 • ben je bij indiensttreding van een werkzoekende bij een werkgever in staat om te beoordelen of er sprake is van een correcte arbeidsovereenkomst en kun je de werkgever op hoofdlijnen adviseren;
 • ben je in staat om zowel de werkgever als de werkzoekende te adviseren bij bijzonderheden tijdens het dienstverband, zoals ziekte, uitval, ontslag, aansprakelijkheid of een conflictsituatie;

Docent
Wij zetten voor deze training Gerben van der Wal in. Gerben is als advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en heeft een grote affiniteit met het sociaal domein. Hij veel ervaring met de vertegenwoordiging van gemeenten, werkleerbedrijven SW-organisaties en kandidaten die vanuit een uitkeringspositie geplaatst zijn.

Hij is goed bekend met de doelgroep weet als geen ander waar het vaak misgaat, waar er conflicten ontstaan en welke juridische gevolgen dit mogelijk kan hebben voor gemeenten en/of werkleerbedrijven

Methodiek
Gerben neemt je mee in de juridische basiskennis van het arbeidsrecht en vertaald dit concreet naar herkenbare situaties aan de hand van voorbeelden uit zijn eigen praktijk.

Programma
In de masterclass komt minimaal het volgende aan de orde

 • Positie en rol van de coach
 • Kwetsbare situatie werkzoekenden
 • Kennisniveau werkgevers rondom arbeidsrecht (bij MKB vaak beperkt)
 • Indiensttreding werkzoekende bij werkgever
  • Advisering rondom correcte arbeidsovereenkomst
  • Kunnen herkennen van onjuistheden over bijvoorbeeld proeftijd, opzegtermijn, uitzendbeding
  • Goed werkgeverschap
 • Tijdens dienstverband (voormalig) werkzoekende bij werkgever
  • Wat te doen bij ziekte of andere uitval
  • Wat te doen bij tussentijds ontslag
  • Wat te doen bij een conflictsituatie op de werkvloer
  • Veiligheid op de werkvloer
  • Aansprakelijkheid
 • Belang van goede voorlichting en eventuele juridische consequenties bij onjuiste advisering vanuit gemeente aan werkgever

Datum
Wij verzorgen deze masterclass op donderdag 21 maart van 9:00 – 16:00 uur.

Locatie
De masterclass vindt plaats in Assen.

Kosten
€ 375 per persoon. Dit is inclusief cursusmateriaal, locatie en catering en exclusief BTW

 

 

Meld je nu aan voor de masterclass Arbeidsrecht voor werk- en jobcoaches