Masterclass interculturele communicatie

Over de invloed van cultuur op iemands keuzes en gedrag

Met de komst van de nieuwe inburgeringswet in 2022 komen er voor gemeenten nieuwe taken bij. Als professional in het Sociaal Domein krijg je dan waarschijnlijk meer te maken met mensen met een migratieachtergrond.

In de coaching en begeleiding van deze doelgroep heb je te maken met mensen met andere culturele basiswaarden. Wat zijn dan die basiswaarden? Hoe wijken ze af van onze basiswaarden? En… wat zijn onze basiswaarden eigenlijk?

Dat is nu precies waar het om gaat bij interculturele communicatie: bewustwording van de basiswaarden van je eigen cultuur en herkenning van de basiswaarden van andere culturen. Alleen dan kun je creatiever en effectiever communiceren en omgaan met mensen uit andere culturen.

Je kunt iemands keuzes, reacties en gedrag beter begrijpen als je begrijpt hoe cultuur van invloed is op het referentiekader van diegene. Dus als je kunt begrijpen hoe hij of zij de wereld en de gebeurtenissen daarin waarneemt en daarover nadenkt.

Wat bieden wij je?
SHMC verzorgt een korte praktijkgerichte masterclass over het onderwerp interculturele communicatie.

Doel
Na afloop van deze masterclass:

 • ben je je bewust van je eigen culturele basiswaarden;
 • ben je op hoofdlijnen bekend met de basiswaarden van andere culturen;
 • is je sensitiviteit geprikkeld voor de cultuur en basiswaarden van mensen met een niet-Westerse achtergrond;
 • heb je praktisch toepasbare tips en handvatten gekregen;
 • ben je beter in staat om miscommunicatie door interculturele misverstanden te voorkomen;
 • heb je meer inzicht in de beweegredenen van mensen met een migratieachtergrond.

Doelgroep
Deze masterclass is interessant voor iedereen die in het Sociaal Domein werkt met de doelgroep nieuwkomers.

Programma
Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 • Diversiteit binnen de doelgroep nieuwkomers;
 • De behoefte-piramide in Westerse culturen en niet-Westerse culturen;
 • Collectivisme en individualisme
 • Hoge context en lage context culturen
 • Lineaire en flexibele tijdsbeleving en -planning
 • Vertrouwen
 • Machtsafstand

Methodiek:

 • Interactief;
 • Veel praktijkvoorbeelden;
 • Volop ruimte voor je eigen inbreng en vragen;
 • Om optimaal in te spelen op jouw specifieke wensen vragen we je om vooraf na te denken over je persoonlijke leerdoelen en voorbeelden uit je eigen praktijk.

Trainer
Als trainer zetten wij Lotje Joosten in. Lotje is een deskundige die specifieke ervaring heeft met interculturele communicatie en het coachen van de doelgroep nieuwkomers. Lotje gaat graag met vakgenoten in gesprek om haar kennis en ervaring te delen en biedt handreikingen op basis van haar praktijkervaringen en vanuit een gefundeerde wetenschappelijke basis.

Wanneer
Woensdag 6 maart 2024 13:00 – 16:00 uur

Locatie
Drachten

Kosten
De kosten voor deelname aan deze masterclass bedragen € 185,- per persoon, exclusief BTW.

In-company
Uiteraard kunnen wij deze masterclass ook in-company uitvoeren. We gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden.

Meld je nu aan voor de masterclass intercultureel communiceren