Masterclass Jurisprudentie Bijzondere Bijstand

Uitvoering van de bijzondere bijstand is minder simpel dan het misschien lijkt. Wat er zoal fout kan gaan blijkt onder andere uit de grote hoeveelheid aan jurisprudentie die over dit onderwerp bestaat.  De bijzondere bijstand is namelijk niet alleen zeer divers maar ook bijzonder complex. Complex aan wettelijke regels, voorliggende voorzieningen, gemeentelijke regelgeving, buitenwettelijk begunstigend beleid, draagkracht etc.  De vraag is dan hoe pas je al die regels op een juiste wijze toe om tot het goede antwoord te komen. Zelfs bij een afwijzing is het van belang om wel de juiste afwijzingsgrond te gebruiken. Het niet gebruiken van de juiste afwijzingsgrond kan namelijk leiden tot een veroordeling in de proceskosten die in sommige gevallen veel hoger kan zijn dan de kosten waarvoor bijstand is aangevraagd.

Om dergelijke risico’s te voorkomen en de bijzondere bijstand op een juiste wijze uit te voeren is het van belang om op de hoogte te zijn van de structuur van de wet, de actuele ontwikkelingen en de relevante jurisprudentie.

Opzet
Tijdens de masterclass wordt het wettelijke systeem van de bijzondere bijstand toegelicht en worden de actuele ontwikkelingen besproken evenals de relevante jurisprudentie en het effect daarvan op de uitvoering. Daarnaast is er aandacht voor bestaande knelpunten in de uitvoering en de mogelijkheden hoe hier mee om te gaan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van vele casussen.

Doel
Het doel van deze masterclass is om de je te informeren over de systematiek van de wet, de actuele ontwikkelingen, de kennis van de bijzondere bijstand verder te verdiepen en het probleemoplossend vermogen te bevorderen zodat zij de problemen die zich in de praktijk voor kunnen doen ook zelf kunnen oplossen en de deelname aan deze bijeenkomst van blijvende waarde is.

Docent

Wij zetten voor deze training Willy Heesen in. Willy heeft ruim 30 jaar ervaring in het gemeentelijke sociale domein en met de bijstandswet. Hij werkt als jurist bij de gemeente Enschede en is vanaf 1995 tevens werkzaam als docent op het gebied van de sociale zekerheid. Willy is een van de auteurs van het boek “De bijstand in praktijk“, volgens velen hét praktische naslagwerk voor elke professional die uitvoering geeft aan de Participatiewet. Willy is als auteur tevens jaarlijks betrokken bij het verwerken van de meest actuele ontwikkelingen in dit boek. Als docent wordt Willy gewaardeerd om zijn inhoudelijke kennis, de wijze van presenteren en de kwaliteit om complexe materie helder te vertalen naar de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.

 

Programma

  • Wat is bijzondere bijstand
  • Individuele inkomenstoeslag en studietoeslag
  • Energietoeslag
  • Juridisch kader
  • Buitenwettelijk begunstigend beleid
  • Noodzakelijke kosten
  • Bijzondere omstandigheden
  • Draagkracht en drempelbedrag
  • Vorm van bijstand
  • Afwijzingsgronden aanvraag

Datum
Wij verzorgen deze masterclass op donderdag 20 april 2023 van 9:00 – 16:00 uur.

Locatie
De masterclass vindt plaats in Assen.

Kosten
€ 375 per persoon. Dit is inclusief cursusmateriaal, locatie en catering en exclusief BTW

meld je nu aan voor de Masterclass Jurisprudentie Bijzondere Bijstand