Training Motiverende Gesprekstechnieken

Bemiddelen van klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt… dat is een uitdaging!
De arbeidsmarkt trekt de laatste jaren sterk aan, waardoor de doelgroep met een kortere afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk is dan wel in een actief ontwikkelingstraject zit richting betaald werk. De doelgroep die klantmanagers nu in beheer hebben bestaat daardoor voor een groot deel uit mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Bij klanten die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben doen zich in het algemeen de volgende problemen voor:

 • Er is wel beweging en ontwikkeling mogelijk bij de klant, maar in veel gevallen heeft de klant het perspectief opgegeven en de klant lijkt daar content mee te zijn.
 • Klanten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt zitten in veel gevallen al langere tijd in een bijstandssituatie. Gemeenten en de klantmanagers die daar werken hebben zich de laatste jaren vooral bezig gehouden met de klanten die bemiddelbaar waren richting werk. Klanten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt zijn daardoor in veel gevallen al langere tijd niet actief bemiddeld. In het verleden soms wel, maar dan zonder succes. Klanten zijn mogelijk langere tijd niet gesproken, of hebben minder aandacht ervaren. Hierdoor is er in veel gevallen een verstoorde relatie met de gemeente en hebben veel klanten een negatief beeld van de gemeente.

Het risico dat door deze situatie ontstaat is dat de ontwikkeling binnen de doelgroep stagneert en dat er mogelijk een groter tekort ontstaat op de toch al krappe arbeidsmarkt. Het motiveren van deze doelgroep vergt gespreksvaardigheden van de klantmanager die gericht zijn op gedragsverandering, waarbij de klant in zijn kracht komt te staan en zelf zijn route bepaalt.

Gespreksmethodiek SHMC
Het activeren van de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is voor veel gemeenten een uitdaging. Het inzetten van instrumenten en trajecten levert vaak niet het gewenste effect op. De oplossing ligt bij de doelgroep zelf! Wat beweegt hen? Wat is hun situatie en wat vinden ze daarvan? In welke mate is men al actief, waar kan men zelf nog stappen zetten en waar heeft men ondersteuning nodig? Hierbij is het van belang om deze mensen daadwerkelijk te bereiken en hen zelf te laten bepalen wat zij belangrijk vinden, wat hen in beweging brengt en welke stappen zij zelf kunnen ondernemen. SHMC heeft een gespreksmethodiek ontwikkeld die aansluit bij deze ontwikkeling en die wij in de praktijk hebben getoetst en doorontwikkeld.

In onze gespreksmethodiek staan de volgende punten centraal:

 • De professional zit naast de klant in plaats van tegenover hem.
 • Oprechte interesse.
 • Spiegelen en doorvragen.
 • Aandacht voor de situatie van de klant.
 • Hier en nu. De voorgeschiedenis doet er niet toe.
 • Focus op de klant. De wet, het beleid en werkprocessen zijn ondersteunend.
 • Wees je bewust van je eigen normen, waarden, overtuigingen en oordelen, maar laat deze los in het gesprek met de klant.
 • Het gesprek met de klant hoeft niet te leiden tot het door jou gewenste resultaat.
 • Je draagt geen oplossingen aan, maar laat de klant zelf formuleren wat kansen, beperkingen en haalbare doelen zijn.
 • Je stelt de klant geen kansen voor die voor het grijpen liggen, maar laat de klant zelf zijn weg vinden.
 • Je helpt de klant om een eerste stap te formuleren richting het uiteindelijke doel.
 • De beweging van de klant hoeft niet direct te leiden tot resultaat. De beweging is het resultaat.

Praktijkgerichte training
In een praktijkgerichte training leert SHMC je de kernwaarden en basisbeginselen van een methodiek, waarmee je een brede uitvraag kunt uitvoeren, de situatie van de klant in beeld kunt brengen, de klant in zijn eigen kracht kunt zetten en hem of haar zelf laat bepalen welke eerste stap hij kan zetten in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling.

Omvang
De training omvat in totaal 3 dagdelen en bestaat uit een trainingsdag (2 dagdelen) en een terugkomsessie (1 dagdeel).

Doelgroep
Deze training is interessant voor medewerkers die als klantmanager werk of participatie werkzaam zijn. Je beschikt over HBO werk- en denkniveau. Je hebt enige ervaring met gespreksvoering en je beschikt over de basiskennis van re-integratie en participatie.

Trainers
Voor de training zetten wij Eileen van Blerk en Sandra da Silva Pinto in als trainers. Eileen en Sandra zijn inhoudelijke specialisten die dagelijks werken met een moeilijke doelgroep. Zij hebben ervaring in het trainen en coachen van professionals. Ons uitgangspunt voor de inzet van deze trainers is dat het een training is vóór professionals en wordt gegeven dóór professionals om zodoende ook samen in gesprek te kunnen gaan aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.

Doelstellingen
Na afloop van de training:

 • weet je hoe je daadwerkelijk in contact komt met de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
 • kun je door gespreksvoering sociale patronen bij klanten doorbreken en de klanten zelf perspectief en doelen laten benoemen.
 • ben je door gespreksvoering in staat om klanten zich open te laten stellen voor ontwikkeling.

Uitgangspunt training
In deze training laten wij je, in een interactieve setting, kennis maken en oefenen met de gespreksmethodiek van SHMC. In de training worden de uitgangspunten van de gespreksmethodiek gespiegeld aan je eigen praktijk. In de training wordt vooral ingegaan op de praktische toepassing van de methodiek. Desgewenst kunnen de deelnemers ook vooraf praktijkvoorbeelden / casuïstiek aandragen.

Het uitgangspunt van onze training is de praktijk. Het gaat daarbij niet om theoretische scholing, maar vooral om de toepassing in de praktijk. Hierdoor hopen wij de te leren kennis en vaardigheden te kunnen bestendigen in de dagelijkse praktijk.

Programma
TRAININGSDAG (hele dag)

 • Korte introductie over klantmotivatie
 • Inventariseren wensen deelnemers:
  • Achtergrond
  • Persoonlijke leerwensen.
  • Inbreng specifieke casuïstiek.
 • Bevorderen contact met de klant:
  • Voorkomen no-show bij deze doelgroep.
  • Daadwerkelijk in contact komen tijdens het gesprek.
 • Verschillende oefeningen gericht op:
  • Oprechte interesse.
  • Een situatie van meerdere kanten kunnen bekijken.
  • Het realiseren van vertrouwen bij de klant.
  • Het realiseren van motivatie.
  • Het realiseren van beweging.
 • De oefeningen bestaan uit bijvoorbeeld:
  • Waarnemen van do’s en dont’s in uitgespeelde gesprekken.
  • Gespreksoefeningen in kleine groepjes.
  • Gespreksoefeningen met de trainers.
 • Inzicht krijgen in de aanpak en beweegredenen van je collega’s of andere deelnemers.
 • Inzicht krijgen in je eigen aanpak en welke invloed je eigen gesprekshouding heeft op je gesprekspartner.
 • Je leert een motiverende gesprekstechniek toe te passen die bij jou past (geen ‘trucje’) en die je op alle doelgroepen kunt gebruiken.

TERUGKOMSESSIE (halve dag)

 • 2 week na de eerste trainingsdag, waarbij je in de tussentijd de gespreksmethodiek hebt kunnen toepassen in de praktijk
 • Delen van ervaringen.
 • Gerichte aanvullende tips en trucs van de trainers op basis van de wensen van de deelnemers.

Certificaat van deelname
Na afloop ontvang je een certificaat van deelname.

In-company training    
We kunnen deze training ook in-company verzorgen. Desgewenst brengen we hier graag een offerte voor uit.

Meld je nu aan voor de training Motiverende Gesprekstechnieken