Naar Werk, Werkfit en Modulaire Dienstverlening

Re-integratie dienstverlening – trajecten
SHMC is specialist in het Sociaal Domein in Midden- en Noord-Nederland. Sinds 2001 zetten wij ons in voor verschillende integrale oplossingen en vraagstukken op het gebied van: Werk, Inkomen, WMO en Jeugd. Dit doen we door van het aanbieden van scholing, het detacheren van professionals, het bieden van maatwerk op vraagstukken. Daarnaast zetten we onze expertise in ten behoeve van de regio om de kansen van mensen met kleine en grote afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten. Het is immers onze missie om organisaties in het Sociaal Domein en hun klanten zo optimaal en efficiënt mogelijk te ondersteunen.

Onze 80 professionals worden gedetacheerd bij klanten zoals gemeentes, werkleerbedrijven en het UWV. Hierdoor heeft SHMC in ruim 20 jaar een groot netwerk in het Sociaal Domein opgebouwd. Onze professionals werken in functies zoals werk-/participatiecoach, jobcoach en accountmanager. Daardoor brengen de professionals een schat aan kennis en ervaring met zich mee. Daarnaast bieden we dienstverlening aan op klantniveau. Hiervoor hebben we een divers aanbod aan coaches. Op die manier bieden we verschillende producten aan die overeenkomen met Modulaire dienstverlening, het Werk Fit maken en Naar Werk traject.

Onze coaches werken verspreid in Midden en Noord-Nederland. Door deze spreiding is het mogelijk om onze dienstverlening plaatselijk aan te bieden, dichtbij de klant.

Contractpartner UWV
SHMC is een contractpartner voor onder andere het UWV voor het inzetten van individuele trajecten Werkfit, Naar Werk en modulaire Dienstverlening.

Werkfit
Het Werk Fit traject dat SHMC aanbiedt is toegankelijk voor een brede doelgroep, zoals mensen met: sociale- en psychosociale problematiek, psychiatrie, een (licht) verstandelijke beperking, autisme, alleenstaande ouders en statushouders. We zijn goed in trajecten waarbij de klanten een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Onze werkwijze is gericht op individuele cliënten, elke cliënt krijgt een vaste coach toegewezen waar het traject mee wordt gestart. Voor specifieke vragen wordt gekeken of bepaalde onderdelen in groepsvorm mogelijk zijn, de groepen zullen maximaal 5 klanten bevatten. Grotendeels zal het traject dus individueel zijn.

We onderzoeken hoe de kandidaat zijn huidige, niet werkende, leven ervaart en sporen knelpunten op die het werken in de weg staan. De kandidaat wordt gestimuleerd om regie te nemen over zijn of haar eigen leven. Centraal staat het vergroten van de zelfredzaamheid en weerbaarheid.

De focus ligt daarbij op vitaliteit, oftewel het letterlijk werkFIT maken. Bovendien is het thema ’meer bewegen’ onderdeel van het Nationaal Preventieakkoord met als uiteindelijke doel dat 75% van de Nederlanders in 2040 voldoet aan de beweegrichtlijnen.

Naar Werk
Het Naar Werk traject wordt aangeboden voor dezelfde doelgroep als het Werk Fit traject. SHMC bedient een brede doelgroep, zoals mensen met: sociale- en psychosociale problematiek, psychiatrie, een (licht) verstandelijke beperking, autisme, alleenstaande ouders en statushouders. We zijn goed in trajecten waarbij de klanten een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

Het Naar Werk traject is een individueel traject doordat het een persoonlijk proces is toegepast op de klant. We beginnen altijd met een kennismakingsgesprek, tenzij de klant al uit een door ons gegeven Werk Fit traject komt. Het doel van het traject is passend werk te vinden dat bij de klant past. We gaan voor een duurzaam traject waarbij het de bedoeling is dat de klant direct bij de juiste werkgever terecht komt. Ook in dit traject geldt de klant neemt het voortouw en de coach ondersteund waar nodig.

Afhankelijk van de behoefte van de klant zetten we de volgende middelen in:

  • Portfolio opbouwen
  • Sollicitatietraining
  • Begeleiding bij sollicitatiegesprekken
  • Vacatures analyseren
  • Jobhunten
  • Netwerktraining
  • Jobcarving en jobessembling
  • Al het bovenstaande is ook mogelijk voor beschutwerk of een stageplaats

Modulaire dienstverlening
Participatie interventie
Wij werken met kandidaten die zijn vastgelopen in hun re-integratie en/of geen grip hebben op hun sociale context. Wij zijn op individuele basis in contact met de kandidaat en bouwen aan een open en vertrouwelijke relatie. Het onderzoeken van waar de belemmeringen spelen en inzicht krijgen in de sociale context. Samen met de kandidaat worden kleine stapjes gezet middels oplossingsgericht coachen en onze eigen gespreksmethodiek. Het doel is dat de kandidaat een stap heeft gezet in zijn of haar sociale netwerk en deelneemt aan minimale activiteiten buitenshuis.

Bevorderen maatschappelijke deelname
Het op individuele of indien wenselijk in kleine groepjes stimuleren en activeren op fysiek en metaal niveau richting trede 3 van de participatieladder. Het werken aan zelfbeeld, zelfvertrouwen en in contact zijn met de buitenwereld vormen de basis. We geven stap voor stap richting aan het vergroten van weerbaarheid en de persoonlijke effectiviteit. Het principe ‘zelf aan zet’ is hierin de basis.

Begeleiding bij scholing
Het individueel begeleiden van kandidaten naar en tijdens hun opleiding. De insteek is om de kandidaat te coachen en adviseren in het leerproces en handvatten te geven om de opleiding te koppelen aan de praktijk.

Onze coaches


Pieter IJzerman
(Regio Drenthe en Groningen)


Ronald Mosterd
(Regio Overijssel en Flevoland)


Linda Knegt
(Regio Groningen)


Cees Terpstra
(Regio Friesland)

Contactpersoon
Oda Schuddebeurs
Senior-adviseur inclusieve arbeidsmarkt
oschuddebeurs@shmc.nl | 06-25484879