Najaarstraining 28 november

Donderdag 28 november 2019 organiseert SHMC de Najaarstraining voor iedereen die werkt in het Sociaal Domein. Zoals je van ons gewend bent, hebben we een veelzijdig programma met interessante sprekers. Een middag waarin we je bijpraten en laten nadenken over de ontwikkelingen in ons vakgebied. De bijeenkomst begint om 12:30 uur in hotel Van der Valk in Drachten. We ontvangen je graag onder het genot van een lekkere lunch. Na afloop van de Najaarstraining ben je welkom om aan te schuiven aan het dinerbuffet.

Alle ontwikkelingen in het sociaal domein… maar vooral de praktijk!
Recente onderzoeken en ontwikkelingen, nieuwe methodieken, wetswijzigingen maar vooral de praktijk! De actuele ontwikkelingen in het sociaal domein komen tijdens de Najaarstraining aan de orde. In elke workshop gaan topdocenten en praktijkdeskundigen met je in gesprek over de huidige stand van zaken. Waar loop je tegen aan? Hoe doen anderen het? Dat gebeurt zoveel mogelijk aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk.

Met deze combinatie van inhoud, ontwikkelingen, actualiteiten en praktijk, hopen we je weer een mooi compleet programma te bieden.

Graag tot donderdag 28 november!

 

Het team van SHMC

Programma najaarstraining

12.30 uur – Inloop en ontvangst + lunch met heerlijke broodjes

13.00 uur – Welkom

13.15 uur – Plenaire introductie door Wim Ravenshorst

13.45 uur – Start workshops

  • Ronde 1: workshop van 13.50 – 14.50 uur
  • Ronde 2: workshop van 15.05 – 16.05 uur
  • Ronde 3: workshop van 16.20 – 17.20 uur

17.20 uur – Dinerbuffet

Kosten en aanmelding

De kosten van dit programma bedragen € 175 per persoon (exclusief btw).

 

Plenaire introductie

Ontwikkelingen ParticipatiewetWim Ravenshorst (SHMC) neemt de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van werk, inburgering en participatie met je door.

 

Workshops

Voor de workshops bieden we een breed keuzepakket van 10 inspirerende workshops binnen Werk, Inkomen en Zorg. Hieruit kun je je eigen keuze van 3 workshops maken.

Lees hieronder een uitgebreide omschrijving van alle workshops.

Aanmelden najaarstraining

Workshops en themabijeenkomsten

Tijdens de najaarstraining kun je deelnemen aan 3 van de volgende workshops of themabijeenkomsten. Je kunt zelf je pakket samenstellen!

A – Aanpak zorgfraude Judith Spanjers
Onderzoeksjournalist Judith Spanjers heeft de afgelopen vijf jaar in dienst van Omroep Gelderland diepgravend onderzoek gedaan naar de kwaliteit en rechtmatigheid van de zorg in de WLZ, de Wmo en Jeugdzorg. Haar verhalen hebben geleid tot meer dan 100 Kamervragen. Judith sprak de afgelopen jaren tientallen cliënten en ouders die te maken hebben gehad met zorg via beschermd en begeleid wonen, ambulante begeleiding en dagbesteding. Het ging hierbij zowel om zorg via het pgb als om zorg via zorg in natura. De klachten gingen vooral over gebrek aan zorg en te hoge declaraties. Inmiddels is Judith als zelfstandig freelancejournalist aan de slag gegaan en geeft ze ook trainingen over zorgfraude. In deze workshop vertelt ze over de oorzaken en de gevolgen van het misbruik van zorggeld. Hoe herken je fraudesignalen en waar moet je alert op zijn? Judith gaat graag in gesprek over de vraag hoe deze vorm van misbruik kan worden aangepakt.

B –Actualiteiten wet en regelgeving… maar dan anders Henk van Deutekom
De wet- en regelgeving vormen de basis van ons werk, maar de strikte kaders lijken ons soms ook te belemmeren in het werkelijk bedienen van de burger. Waarom doen we het zo? Kan het ook anders? Wat is de bedoeling van de wetgeving en hoe benutten we de mogelijkheden ten volle ten behoeve van de burger? Dit zijn vragen die Henk van Deutekom (jurist, hoofdredacteur van de ‘Omgekeerde Verordening’ én voormalig Hbo-docent) zichzelf regelmatig stelt. Hij daagt je uit om creatief te handelen binnen de kaders van wet- en regelgeving. Vanuit deze visie kijkt hij ook naar actuele en verwachte ontwikkelingen met betrekking tot bijvoorbeeld het wetsvoorstel ‘Breed Offensief’, de wijziging van de studietoeslag, de vereenvoudiging van de beslagvrije voet en binnen de Wmo het abonnementstarief voor algemene voorzieningen.

 C – Meedoen!Kattelijn Woutman (gemeente Groningen) en Eileen van Blerk (SHMC)
Het activeren van de doelgroep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is voor veel gemeenten een uitdaging. Het inzetten van instrumenten en trajecten levert vaak niet het gewenste effect op. De oplossing ligt bij de doelgroep zelf! Eileen van Blerk werkt als re-integratiecoach met een specifieke doelgroep, namelijk de Antilliaanse bevolking in de stad Groningen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In een integrale aanpak, waarin wijkgericht wordt samengewerkt met het Veiligheidshuis, Politie en maatschappelijke organisaties, begeleidt Eileen klanten met succes naar school, participatie of werk. Eileen gebruikt hiervoor de door SHMC ontwikkelde gespreksmethodiek ‘Kansen in Kaart’ waarin de intrinsieke motivatie van de klant centraal staat, waarin de klant leidend is in zijn eigen veranderproces en waarin de professional faciliteert. In deze workshop praten Kattelijn Woutman, hoofd van de afdeling ‘Meedoen’ van de gemeente Groningen en Eileen van Blerk je bij over de succesvolle aanpak in de gemeente Groningen.

D – Werkgeluk Jarno Holtman
We hebben een druk leven. Jij en je partner werken beiden, er moeten kinderen opgevoed worden, een huishouden gerund worden, er moet gesport worden en het liefst zijn we ook nog maatschappelijk actief. Op het werk en in je privéleven wordt veel van je gevraagd. Heb jij ook weleens het gevoel dat het je allemaal over de schoenen loopt? Welke invloed heeft het werk op je privéleven en andersom? In deze workshop laat arbeidspsycholoog Jarno Holtman je kennis maken met de kaders van ‘Werkgeluk’. Hoe vind je een gezonde balans tussen werk en privé en hoe bewaak je je eigen grenzen?

E – Bereid je voor op de nieuwe Wet Inburgering Mirjam Gietema (Gemeente De Fryske Marren)
1 januari 2021 komt er naar verwachting een nieuwe Wet Inburgering. Wat gaat er veranderen? Op dit moment is de inburgeraar zelf verantwoordelijk voor het leren van de taal, participatie (sociaal en werk) en integratie. Vanaf 2021 komt de regie (opnieuw) bij de gemeente. Dit betekent dat de Nieuwe Wet inburgering geïntegreerd moet worden in het Sociaal Domein. Daarbij moet er verplicht een brede intake uitgevoerd worden en krijgt iedere inburgeraar een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP). Ontheffingen in de nieuwe wet zijn niet meer mogelijk en de gemeente wordt verantwoordelijk voor het aanbieden van verschillende leer- en participatie-trajecten (inclusief duale trajecten). Een beperkt aantal gemeenten voert momenteel een pilot uit om zich voor te bereiden op deze cruciale veranderingen, waaronder de gemeente De Fryske Marren. In deze interactieve workshop neemt Mirjam Gietema, beleidsadviseur maatschappelijke ontwikkeling en projectleider Veranderopgave Inburgering, je mee in de huidige situatie, de kaders van de nieuwe wet en de aanpak van De Fryske Marren.

F – Onderzoek duurzaamheid banenafspraak Drenthe Piet Geert Nicolay en Erwin Landman (Stenden Hogeschool)
Het kabinet en de sociale partners hebben afgesproken om 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat gaat in de arbeidsmarktregio Drenthe best goed. Wel deed de vraag zich voor of het ook lukt om deze groep werknemers aan het werk te houden, en wat hierop van invloed is. De Stenden Hogeschool heeft in de afgelopen twee jaar 50 personen gevolgd die in een dergelijke baan aan de slag zijn gegaan. Op basis van gesprekken met hen, met werkgevers en met  jobcoaches heeft men een beeld geschetst van elementen die bijdragen aan het behoud van werk en die dat in de weg staan. Lector Piet Geert Nicolay en onderzoeker Erwin Landman van Stenden praten jullie bij over de uitkomsten.

G – (deze workshop is vervallen door privé-omstandigheden van de spreker)

H – Hoe organiseer je LEAN je werk?  Elizabeth Rot
De werkdruk is hoog in het Sociaal Domein. Of je nu werkt binnen Werk, Inkomen, Zorg of Jeugd: veel organisaties hebben te maken met achterstanden, hoge werkvoorraden, termijnen en deadlines. Dit zorgt ervoor dat we ons in het werk vooral laten leiden door deze werkdruk, waarbij we de klant wel eens uit het oog verliezen. Hoe verbeter je de processen voor je klant en je team? In deze workshop geeft Elizabeth Rot, processpecialist en LEAN-deskundige binnen het Sociaal Domein, je praktische tips en trucs hoe je jezelf de ruimte kunt geven om je te focussen op datgene waar het echt om draait in het sociaal domein: de klant en goed werk leveren.

I –Basisbanen in GroningenGilda van Dijk (Gemeente Groningen)
De gemeente Groningen heeft besloten om zelf extra banen te creëren voor mensen die op een andere manier geen betaalde baan kunnen krijgen. Zij noemen dat basisbanen. Het is de bedoeling dat medewerkers in die banen werkzaamheden gaan uitvoeren die ten goede komen aan de leefbaarheid in de wijken. Wát die werkzaamheden zijn, wordt door bewoners en partijen in de wijk bepaald. Gilda van Dijk is projectleider bij de directie Werk & Participatie van de gemeente Groningen en vertelt hoe die banen tot stand komen en wat daarbij komt kijken.