Najaarstraining 21 november

Woensdag 21 november 2018 organiseert SHMC de Najaarstraining voor medewerkers op het gebied van Werk, Inkomen en Zorg. Zoals je van ons gewend bent, hebben we een veelzijdig programma met interessante sprekers. Een middag waarin we je bijpraten en laten nadenken over de ontwikkelingen in ons vakgebied. De bijeenkomst begint om 11:30 uur in hotel Van der Valk in Drachten. We ontvangen je graag onder het genot van heerlijke sandwiches. Na afloop van de Najaarstraining ben je welkom om aan te schuiven aan het dinerbuffet.

Alle ontwikkelingen in het sociaal domein… maar vooral de praktijk!

Recente onderzoeken en ontwikkelingen, nieuwe methodieken, wetswijzigingen maar vooral de praktijk! Alle actuele ontwikkelingen in het sociaal domein komen tijdens de Najaarstraining aan de orde. In elke workshop gaan topdocenten en/of praktijkdeskundigen met je in gesprek over de huidige stand van zaken. Waar loop je tegen aan? Hoe doen anderen het? Dat gebeurt zoveel mogelijk aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk.

Met deze combinatie van inhoud, ontwikkelingen, actualiteiten en praktijk, hopen we je weer een mooi compleet programma te bieden.

Graag tot woensdag 21 november!

 

Jitske Meindertsma
Algemeen directeur         

 

Hennie Hemme
Directeur bedrijfsvoering

Programma najaarstraining

11.30 uur – Inloop en ontvangst + lunch met heerlijke sandwiches

12.15 uur – Welkom

12.25 uur – Plenaire introductie door Wim Ravenshorst

13.15 uur – Start workshops

  • Ronde 1: workshop van 13.20 – 14.30 uur
  • Ronde 2: workshop van 14.45 – 15.55 uur
  • Ronde 3: workshop van 16.10 – 17.20 uur

17.20 uur – Dinerbuffet

Kosten en aanmelding

De kosten van dit programma bedragen € 175 per persoon (exclusief btw).

Plenaire introductie

Ontwikkelingen ParticipatiewetWim Ravenshorst (SHMC) neemt je kort mee in de  ontwikkelingen die zich op het gebied van de Participatiewet voordoen.

Workshops

Voor de workshops bieden we een breed keuzepakket van 10 workshops binnen Werk, Inkomen en Zorg. Hieruit kun je je eigen keuze van 3 workshops maken.

Lees hieronder een uitgebreide omschrijving van alle workshops.

Aanmelden najaarstraining

Workshops en themabijeenkomsten

Tijdens de najaarstraining kun je deelnemen aan 3 van de volgende workshops of themabijeenkomsten. Je kunt zelf je pakket samenstellen!

A – Niet méér, maar slimmere handhaving – Paulien de Winter (Rijksuniversiteit Groningen)

Van 2014 tot 2018 heeft de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek gedaan naar handhaving in de sociale zekerheid. De belangrijkste conclusie: een aanpak waarbij de nadruk ligt op boetes en sancties werkt averechts. De onderzoekers pleiten voor een werkwijze waarin de handhavingsstijl wordt afgestemd op het profiel van de uitkeringsgerechtigde. Paulien de Winter is één van die onderzoekers. Zij heeft een jaar lang in de keuken van een aantal sociale diensten en UWV-vestigingen gekeken en vertelt welke handhavingsstijlen zij daar is tegengekomen. Daarnaast gaat ze in gesprek met de zaal over hoe gemeenten en UWV slimmer kunnen handhaven.

Lees alvast het interview met Paulien de Winter in de Volkskrant van 28 juni 2018 en bezoek de website www.handhavingvanonderop.nl.

B – Bijstand op Maat: hoe verloopt het experiment Participatiewet? – Deborah van Duin (Gemeente Groningen)

De gemeente Groningen is één van de gemeenten die van het Rijk toestemming heeft gekregen om te experimenteren met de Participatiewet. Dat betekent dat het regime voor een aantal groepen bijstandsgerechtigden gedurende twee jaar verschilt: één groep wordt ontheven van re-integratieverplichtingen, één groep ontvangt intensievere begeleiding, één groep mag een groter deel van de inkomsten uit werk behouden en één groep mocht uit deze drie regimes kiezen. Doel is om vast te stellen welke aanpak het beste werkt om mensen vanuit de bijstand aan het werk te krijgen. Deborah van Duin is beleidsadviseur van de gemeente en vertelt ons hoe het experiment ervoor staat. Zij neemt ons nog even mee in de achtergrond van het experiment, deelt haar ervaringen over de werving van de deelnemers en brengt ons op de hoogte van de eerste resultaten.

C – Schuldhulpverlening in de praktijk – Miriam van Bostelen (Werkplein Fivelingo)

In deze workshop voorziet Miriam van Bostelen (projectleider schuldhulpverlening) je van praktische informatie en concrete kennis over het onderwerp schuldhulpverlening. Wat zijn de mogelijkheden op het gebied van schuldhulpverlening? Hoe is de schuldhulpverlening in Nederland geregeld? Welke vooroordelen bestaan er ten aanzien van schuldhulpverlening? En wat heeft een steeds complexer wordende schuldenlast voor gevolgen om schulden structureel op te lossen? Daarnaast laat Miriam zien hoe een integrale aanpak van schuldenproblematiek binnen het sociaal domein een belangrijke bijdrage levert aan de effectiviteit van schuldhulpverlening.

D – Bijstand en belastingen – Anneke Annema (IGSD Steenwijkerland & Westerveld)

Mooier kunnen we het niet maken… Het lezen van fiscale stukken en het beoordelen van de invloed op de bijstand is niet alleen voor de klant, maar ook voor veel medewerkers van sociale diensten een moeilijke opgave. Anneke Annema is Senior Afdeling Inkomen bij de IGSD Steenwijkerland & Westerveld en tevens een ervaren docent en trainer op het gebied van bijstand en belastingen. Aan de hand van een casus bespreekt Anneke in een interactieve setting welke invloed onder andere heffingskortingen of een belastingteruggave kunnen hebben op de bijstand.

E – Inburgering in ontwikkeling – Wim Ravenshorst (SHMC)

Het inburgeringsbeleid gaat drastisch op de schop. De bedoeling is dat het nieuwe inburgeringsstelsel in 2020 van start gaat. Dat heeft flinke gevolgen voor de gemeentelijke uitvoering. In deze werksessie brengen we gezamenlijk in beeld wat de nieuwe Wet Inburgering voor de beleidskeuzes en de uitvoeringspraktijk van de gemeente betekent. Dus heb je te maken met de (nieuwe) inburgeringswet, denk en luister mee en zorg dat je beter bent voorbereid op deze nieuwe wet. De procesbegeleiding is in handen van Wim Ravenshorst, adviseur bij SHMC. De deskundigen zitten in de zaal.

F – Re-integratie in sociale teams. Hoe gaat dat? – Renate de Jonge en Heleen Schut (Gemeente Borger-Odoorn)

Al vanaf de start van de decentralisaties is de vraag aan de orde of werk en inkomen integraal onderdeel moeten zijn van het werk van sociale teams of om een aparte uitvoering vragen. In de meeste gemeenten kiest men voor een aparte uitvoering. In de gemeente Borger-Odoorn maakte men een andere keuze en worden per 1 januari 2018 de re-integratietaken van de Participatiewet uitgevoerd door het sociaal team Werk. Dat team maakt onderdeel uit van de Sociale Teams Borger-Odoorn. Renate de Jonge is regisseur werk en accountmanager en Heleen Schut is teamleider Werk. Zij nemen ons mee in het waarom van deze keuze en vertellen op basis van hun ervaringen hoe dat in de praktijk uitpakt.

G – Ontwikkelkansen jeugd – Jelmer Staal (Gemeente Heerenveen)

Hoe krijgen kinderen, ondanks armoede, zo veel mogelijk kansen om zich te ontwikkelen? De school is natuurlijk een cruciale plek waar kinderen zich ontwikkelen. Een aantal scholen in Heerenveen en de gemeente Heerenveen ontplooien gezamenlijk initiatieven om kinderen nóg meer kansen te geven, als immateriële armoedebestrijding. In deze workshop presenteert Jelmer Staal (beleidsmedewerker) een paar initiatieven en gaat met je in gesprek over kansen voor de toekomst.

H – Hoe werkt een gemeentelijke organisatie? – Harry Wieringa (Gemeente Oldambt)

Werk je sinds kort bij een gemeente? Of heb je vanuit je functie binnen het brede sociale domein veel te maken met gemeenten? Dan is het handig om te weten hoe een gemeente eigenlijk werkt. Hoe ziet de gemeentelijke organisatie eruit? Welke rol spelen de burgemeester, de gemeentesecretaris, de wethouders, het college, de gemeenteraad en de griffier? Harry Wieringa, clusterdirecteur Maatschappelijke Zaken van de gemeente Oldambt, neemt je in een interactieve workshop mee in de wereld van de gemeentelijke overheid. Aan de orde komen de politieke verhoudingen, trends en ontwikkelingen die binnen de gemeentelijke organisatie een rol spelen en wat daarin de positie van een medewerker is.

I – Werken in een woud van wet- en regelgeving – Henk Ananias

In het sociaal domein hebben we te maken met regelmatig veranderende wet- en regelgeving die voortdurend wordt aangescherpt met jurisprudentie. Dit alles maakt dat we in een complexe juridische omgeving werken. Voor de klant is de veelheid aan wet- en regelgeving moeilijk te volgen. Mr. Drs. J.H.G.H. (Henk) Ananias MSc PMP is voorzitter van ruim 40 commissies bezwaar en beroep. In deze workshop gaat hij op basis van zijn commissie-ervaring dieper in op veel voorkomende fouten en onduidelijkheden als gevolg van de complexe wet- en regelgeving. Hoe kan het anders? En welke bijdrage kunnen wij daar aan leveren?

J – Actualiteiten wet- en regelgeving – Remmert Kuiper

Remmert Kuiper praat je bij over de in de Begroting SZW 2019 opgenomen plannen m.b.t. de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid.