Najaarstraining én Praktijkochtend Sociaal Domein | 22 november 2017

Woensdag 22 november 2017 organiseert SHMC weer de Najaarstraining voor medewerkers op het gebied van Werk, Inkomen en Zorg. Zoals ieder jaar, hebben we een veelzijdig programma met interessante sprekers. Een middag waarin we je bijpraten en laten nadenken over de ontwikkelingen in ons vakgebied.

Dit jaar organiseert SHMC ook een Praktijkochtend voor professionals in het Sociale Domein. Na een inleiding van Anke Siegers gaan we in praktijkgerichte workshops aan de slag met gespreksmethodieken en casuïstiekbesprekingen.

Je kunt je zowel voor beide als voor een enkel onderdeel van de dag aanmelden!

Save the date! Binnenkort maken we het volledige programma van 22 november 2017 bekend.

 

Jitske Meindertsma
Algemeen Directeur

Hennie Hemme
Directeur Bedrijfsvoering

Najaarstraining SHMC

De najaarstraining van SHMC; hét evenement waar gemiddeld 150 professionals elkaar ontmoeten en zich in één middag laten bijpraten over de ontwikkelingen op het gebied van werk, inkomen en zorg.

Specialisten van SHMC en verschillende topdocenten praten je bij of laten je zien welke ontwikkelingen zich op ons werkgebied voordoen. Zoals je van ons gewend bent doen we dit met verschillende praktijkgerichte workshops, waaruit je je eigen pakket kunt samenstellen.

Praktijkochtend Sociaal Domein

Gesprekken over transitie, transformatie, visievorming, sociale wijkteams……. allemaal erg belangrijk. Uiteindelijk gaat het erom hoe jij samen met burgers uit jouw gemeente tot de juiste aanpak komt om problemen op te lossen of zelfstandigheid te vergroten. Dat begint bij de manier waarop je met de burger in gesprek gaat. En daarna hoe je betrokken partijen in beweging krijgt. Aan de slag met ‘De Nieuwe Route’!

SHMC verzorgt een congres waarin de praktijk van de professional in het sociale domein centraal staat. In praktijkgerichte workshops laten we zien hoe we met onze gespreksmethodiek mensen in beweging krijgen en hoe we door casuïstiekbesprekingen organisaties meekrijgen met de beste oplossing. We dagen je uit om hier ook zelf mee aan de slag te gaan en je eigen ervaringen in te brengen.

De inleiding van dit congres wordt verzorgd door Anke Siegers, auteur van ‘De Nieuwe Route’, hét boek over transformaties binnen het sociaal domein.

 

Inleiding van Anke Siegers

Organisatiepsycholoog en  groepsconflictbemiddelaar Anke Siegers houdt zich bezig met  het inrichten van een maatschappij waarin samensturing met alle partijen gebruikelijk is. In diverse rollen adviseert en begeleidt ze hierin overheden, organisaties en professionals.

Anke is een veelgevraagd spreker, leidt grote (conflict) processen, stond aan de wieg van DatisHelder, is ontwikkelaar van de Nieuwe Route en Communityprocessing en is verbonden aan NederlandKantelt en NieuwOrganiseren.nu.