Poortwachterstraining

Achtergronden
Bij gemeentelijke sociale diensten is het belang van een rechtvaardige poort zelden zo groot geweest. Enerzijds heeft de gemeente te maken met financiële druk, waardoor er minder budget beschikbaar is voor de te verstrekken uitkeringen en voor de personele inzet. Anderzijds neemt het aantal uitkeringsaanvragen toe. Een rechtvaardige poort draagt bij aan het volgende:

 • Rechtmatigheid in uw bestand. Recht voor wie recht heeft
 • Maatschappelijk draagvlak voor de sociale zekerheid
 • Geen onrechtmatige instroom in het uitkeringsbestand
 • Het voorkomen dat klanten achteraf worden geconfronteerd met nieuwe schulden door terugvordering van onterecht verstrekte uitkering en oplegging van boetes
 • Inverdieneffect, want door het voorkomen van onrechtmatige instroom wordt ook bespaard op de inzet op re-integratie etc.
 • Preventie
 • Optimaal gebruik van voorliggende voorzieningen

Een rechtvaardige poort is daarmee essentieel voor de gehele dienst. Ook wanneer het aantal aanvragen toeneemt mag de poort niet verslappen.

SHMC ondersteunt gemeenten
SHMC heeft bij verschillende gemeenten een verandertraject ingezet om het poortwachtersproces te verbeteren. Dit is vertaald in praktische instrumenten, werkwijzen en een duidelijke vraagstelling naar de klant. Door deze methodische ontwikkeling is de preventiequote binnen deze gemeenten binnen een korte tijd aanzienlijk verhoogd. SHMC verzorgt een eendaagse training gebaseerd op deze succesvolle methodiek aan de poort. Specialisten van SHMC gaan praktisch en interactief met u aan de slag.

Doelgroep
De doelgroep voor deze training bestaat uit medewerkers binnen een gemeentelijke sociale dienst die zich bezighouden met de afhandeling van aanvragen levensonderhoud WWB.

Docenten
De docenten van deze dag zijn senior-praktijkdeskundigen uit het veld. Zij zijn als projectleider en poortwachter/toetser betrokken geweest bij de ontwikkeling van de methodiek die wij bij meerdere gemeenten hebben toegepast;.

Casuïstiek en opdrachten
Tijdens de training leert u hoe u een aanvraag optimaal screent op rechtmatigheid. Tijdens deze interactieve trainingen behandelen de docenten samen met u aanvragen uit de praktijk. Het herkennen van zowel voorliggende voorzieningen als fraudesignalen en wat daarbij de vervolgstappen kunnen zijn komt hierbij aan bod. Groepsgewijs worden opdrachten uitgevoerd, waarbij de nadruk ligt op het lezen van bewijsstukken en het stellen van de juiste vragen. Bij de gespreksoefeningen zal een actrice worden ingezet.

Programma
Tijdens deze training zullen onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Het lezen van het aanvraagformulier
 • Het beoordelen van bewijsstukken
 • De afweging welke stukken er opgevraagd moeten worden
 • Handhaving en fraudealertheid
 • Mogelijk recht op voorliggende voorzieningen
 • Wanneer dient een huisbezoek plaats te vinden
 • Heldere en kritische gespreksvoering
 • Het stellen van de juiste vragen