Praktijktraining Jeugdwet

De Jeugdwet
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De Jeugdwet is verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en jeugdigen en hun ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. In de Jeugdwet staan de ontwikkeling en de veiligheid van kinderen en jeugdigen centraal. Uitgangspunt is dat gemeenten de zorg organiseren daar waar nodig is; dicht bij de inwoners.

Praktijktraining Jeugdwet
SHMC verzorgt een tweedaagse training over de Jeugdwet. In deze training bespreken we de inhoud van de Jeugdwet en hoe er uitvoering wordt gegeven aan de Jeugdwet. We behandelen de preventie, het ongedwongen en het gedwongen kader binnen de Jeugdwet.

Doelgroep
Deze praktijktraining is interessant voor:

 • Afgestudeerde professionals die de algemene kaders van het Sociaal Domein in het algemeen en de Jeugdwet in het bijzonder kennen vanuit hun studie, maar die willen weten hoe de Jeugdwet in de praktijk ten uitvoer wordt gebracht;
 • Professionals in het brede Sociaal Domein (Wmo of Participatiewet) die meer willen weten over de praktijk van de Jeugdwet

Doel
Het doel van deze cursus is om je een solide praktijkgerichte basis te geven qua kennis en vaardigheden voor het uitvoeren van de Jeugdwet. Na het volgen van deze training heb je inzicht in de inhoud van de Jeugdwet, weet je hoe de wet vertaald wordt naar de praktijk en hoe er in de uitvoering van de Jeugdwet te werk gegaan wordt. 

Methodiek
De training is interactief en praktijkgericht. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden worden de kaders van de wet voortdurende vertaald naar praktische uitvoering daarvan.

Programma
In de praktijktraining komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

Algemeen:

 • De visie en de doelen van de Jeugdwet
 • De doelgroep
 • De wettelijke kaders van de Jeugdwet
 • De relatie met andere wetten zoals  de Wmo, de Zorgverzekeringwet en de Wlz
 • De Toegang
 • Preventie

Ongedwongen kader:

 • Jeugdhulpplicht gemeenten
 • Vormen van Jeugdhulp

Gedwongen kader:

 • Jeugdbescherming
 • Jeugdreclassering
 • Maatregelen

Financiering

 • Financiering van de Jeugdwet
 • Woonplaatsbeginsel

Proces

 • Keukentafelgesprek
 • Netwerken/familieplan
 • Mantelzorg

Professionaliteit:

 • Beroepscode en richtlijnen Jeugdhulp

Meldcode:

 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Waar en wanneer?
donderdagen 7 en 14 oktober 2021 van 9:00 tot 16:00 uur.

De praktijktraining vindt plaats op een centrale plaats in Noord-Nederland
Wij kunnen de training ook online verzorgen, indien de corona-maatregelen live-uitvoering niet toestaan.

Certificaat van deelname
Na afloop van de praktijk ontvang je een certificaat van deelname.

SKJ geaccrediteerd
De tweedaagse Praktijktraining Jeugdwet is door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) geaccrediteerd voor 13.00 registerpunten.

Kosten
€ 640 per persoon inclusief materiaal.
Exclusief BTW.

In-company
We kunnen deze cursus ook in-company voor u uitvoeren.

 

Meld je nu aan voor de Praktijktraining Jeugdwet