Slimmer en efficiënter werken in het Sociaal Domein (Lean Green Belt)

Voor teamleiders, projectleiders, procesondersteuners of kwaliteitsmedewerkers
Gegeven door Elizabeth Rot en Ylva Schutte (gecertificeerde trainers met jarenlange ervaring in het Sociaal Domein)

De wereld om ons heen verandert. Dat geldt zeker ook in het Sociaal Domein. Steeds meer wordt er een beroep gedaan op ons vermogen om ons aan te passen aan nieuwe eisen en wensen. Lean werken helpt om continu en in kleine stappen te verbeteren. Op een manier die werken die leuker maakt!

Als teamleider, projectleider, procesondersteuner of kwaliteitsmedewerker werk je er voortdurend aan om bedrijfsprocessen naar een hoger niveau te brengen. Hoe doe je dat en hoe krijg je nu daadwerkelijk grip op processen? De Lean-methode biedt handvatten, waarmee je overbodige stappen in je proces kunt elimineren, de klanttevredenheid kunt verbeteren en de efficiëntie kunt verbeteren. En daarmee vergroot je tegelijk je werkplezier, want je houdt bijvoorbeeld meer tijd over voor de gesprekken en complexe casuïstiek. Dus doen wat nodig is en niet meer wat overbodig is. Maar Lean is veel meer dan een gereedschapskist om processen te verbeteren. Het is een werkwijze die meer grip geeft op het werk en medewerkers in staat stelt samen te werken aan verbetering. Kortom: Slimmer werken met meer waarde.

SHMC biedt een 5-daagse training waarin we je de Lean-methode leren toepassen in de wereld van het Sociaal Domein. In deze training is er veel aandacht voor de processen in het Sociaal Domein. En je leert gelijk hoe je een procesverbetering in het Sociaal Domein doorvoert. De trainers zijn zeer ervaren in het Sociaal Domein en coachen je om te komen tot een goed eindresultaat.

Doel
In deze training:

 • Leer je hoe je verbetertrajecten kunt begeleiden aan de hand van de Lean-methodiek.
 • Leer je de principes van Lean en hoe je deze kunt toepassen in de praktijk.
 • Krijg je tools en technieken, waarmee je in staat bent om teams te formeren en te faciliteren in de route naar continue verbetering.
 • Leer je om processen in beeld te brengen en problemen om te buigen in verbeterkansen.
 • Leer je over verandering en weerstand en wat je hierop kunt inzetten.
 • Leer je om teams of projectgroepen in beweging te brengen om verbeteringen daadwerkelijk te kunnen doorvoeren.

Doelgroep
Deze Lean-training is speciaal voor (toekomstig) team- en projectleiders, procesondersteuners en/of kwaliteitsmedewerkers die zich (gaan) bezighouden met processen en verbetertrajecten.

Omvang
Deze training bestaat uit 5 lesdagen. Tussen de lesdagen besteed je tijd aan je eigen opdracht.

Methodiek
In deze praktijkgerichte training leer je om tools en technieken toe te passen in de praktijk. Daarbij wordt theoretische kennis voortdurend afgewisseld met interactieve oefeningen, waarbij je ook inzicht krijgt in je eigen rol en je eigen invloed. Tussen de lesdagen door werk je aan een eigen opdracht, waarmee je de stof direct kunt vertalen naar je eigen praktijk.

Docenten
Deze training wordt verzorgd door Elizabeth Rot en Ylva Schutte. Zij zijn verandermanagers en Lean-specialisten die een schat aan ervaring meebrengen en een stevige kennis hebben van het Sociaal Domein, procesgericht werken en organisatieontwikkeling.

Programma

Dag 1: “Focus op de Lean mindset”
Aan de orde komen de basisprincipes van Lean:

 • Wat is klantwaarde en wat betekent dat?
 • Wat is een proces en hoe maak je een procesbeschrijving?

Dag 2: “Processen in kaart brengen en grondoorzaak bepalen”
Deze dag laten we met behulp van de Lean methodieken zien hoe je zichtbaar krijgt waar verspillingen zitten in het proces. Verder kijken we naar Flow in het werk.

Dag 3: “De kunst van verbeteren”
Als je in beeld hebt waar de problemen zitten, hoe kom je dan tot verbetering?
We hebben daarbij speciaal aandacht voor de professionaliteit van je team en je rol als leidinggevende.
Ook laten we zien hoe je verbetering kunt doorvoeren en hoe je je team hierin meeneemt.

Dag 4: “Veranderingen borgen in het proces en  je team
Deze dag is er aandacht voor continu verbeteren. Ook leer jullie over visueel en operationeel management en hoe dat helpend is continu verbeteren. We bespreken welke vaardigheden en interventies je kunt inzetten voor structurele gedragsverandering bij procesverbetering en teamwork. Daarom gaan we praktisch oefenen met KATA: in kleine stappen veranderingen doorvoeren en evalueren.

Dag 5: “op weg naar continu verbeteren.
De laatste dag is er aandacht voor de processen die in kaart zijn gebracht en verbeterd. We bespreken hoe je kunt borgen dat jij met je team komen tot continu verbeteren. De theorie toetsen we aan de hand van een examen en natuurlijk sluiten we de training feestelijk af met de uitreiking van een Lean certificaat.

Certificaat
Na het succesvol afronden van de training ontvang je een Green Belt Lean certificaat.

Locatie
De training vindt plaats in of rond Zwolle.

Data en tijden
De training vindt op de volgende momenten plaats:

 • Vrijdag 13 september
 • Vrijdag 27 september
 • Vrijdag 18 oktober
 • Vrijdag 15 november
 • Vrijdag 13 december

De lestijden zijn van 9:00 – 16:00 uur.

Kosten
€ 2.850 per persoon exclusief BTW. Dit is inclusief locatie, catering, materiaal en certificering.

Meld je nu aan voor de Green Belt Lean training 'Proces gericht werken in het Sociaal Domein'