Screening Afspraakbanen

Opdrachtgever: gemeente Oldambt

In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat er de komende jaren 125.000 afspraakbanen komen. Dit zijn banen voor mensen die prima kunnen werken, maar door een arbeidsbeperking niet in staat zijn om zelfstandig 100% van het minimumloon te verdienen. SHMC brengt voor ruim 750 klanten van de gemeente Oldambt de activiteiten in beeld en wij adviseren de gemeente over de mogelijke vervolgstap. Hierbij hebben wij expliciet aandacht voor de doelgroep van de afspraakbanen. Daar waar mogelijk dienen we samen met de klant een aanvraag in voor opname in het zogenaamde doelgroepenregister. Het in beeld brengen van de klanten en het aanvragen van de indicaties doen we via oplossingsgerichte en activerende gesprekstechnieken, waarbij we gebruik maken van de korte lijnen met het UWV en de arbeidsdeskundige kennis binnen ons projectteam.