Praktijktraining toezicht Wmo en Jeugdwet

Juridische kaders vertaald naar de dagelijkse praktijk

Hoe bouw je een onderzoek op?

Toegespitst op jouw werkwijze en jouw specifieke vragen

 

Met de decentralisaties per 1 januari 2015 zijn gemeenten volledig financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet. Daarmee zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor de handhaving. Gemeenten hebben daarom de mogelijkheid om toezichthouders aan te stellen. De handhaving op de Participatiewet is voor gemeenten bekend terrein, maar het toezicht en de handhaving op de Wmo en de Jeugdwet bieden nieuwe uitdagingen.

Gemeenten zijn zoekend naar de invulling van de ruimte die de Wmo en de Jeugdwet biedt. Veel toezichthouders op de Wmo en de Jeugdwet hebben een achtergrond als handhaver Participatiewet en lopen tegen praktische vragen aan met betrekking tot enerzijds de juridische mogelijkheden en anderzijds de praktische opbouw van een onderzoek

Wat bieden wij je?
SHMC verzorgt een praktijkgerichte training waarin we je de juridische kaders schetsen en dit vertalen naar de opbouw en uitvoering van een handhavingsonderzoek op basis van de Wmo of Jeugdwet in de praktijk.

Doelgroep
Deze praktijktraining is interessant voor handhavers en toezichthouders die zich bezig (gaan) houden met onderzoeken Wmo en Jeugdwet.
De training is vooral interessant als je enige ervaring hebt met handhaving en toezicht en je je werkzaamheden gaat uitbreiden met het toezicht op de Wmo en/of Jeugdwet.

Doel
Na afloop van deze training:

 • weet je wat je rol als toezichthouder Wmo en/of Jeugdwet inhoudt;
 • ken je de juridische kaders en de financiële stromen en weet je hoe dit vertaald is naar gemeentelijke beleid en naar bevoegdheden, rechten en plichten;
 • weet je wat verstaan wordt onder fraude met betrekking tot de Wmo en de Jeugdwet en wie er als fraudeur bij betrokken kan zijn;
 • kun je de juridische context vertalen naar de praktijk;
 • weet je waar je signalen vandaan kunt halen, hoe je een onderzoek opbouwt, welke bronnen en systemen je kunt raadplegen en hoe het zit met de bewijslast;
 • ben je bekend met specifieke begrippen in de handhaving van de Wmo en Jeugdwet, zoals dubbele opzet en het derdenbeding.

Methodiek

 • Toegespitst op de werkwijze en vragen van de deelnemers.
 • Klassikale les.
 • Interactieve opdrachten.
 • Veelheid aan praktijkvoorbeelden.

Voorbereidingsopdracht

 • Lever vooraf de vragen aan die je graag beantwoord wil zien.
 • Breng het huidige proces (toezicht Wmo/Jeugd) in de organisatie waar je werkt voor jezelf in beeld.
 • Verzamel eigen casuïstiek om in te brengen.

Programma
Inleiding:

 • Decentralisatie 2015.
 • Je rol als toezichthouder.
 • Hoe verhoudt jouw rol zich tot die van de Wmo-consulent of Jeugd- en gezinsprofessional.
 • Geldstromen in Wmo en Jeugd.
 • Je eigen gemeente leren kennen (beleid, beheer PGB portal SVB, inkoop, contractmanagement, etc.)
 • Welke soorten fraude zijn er?
 • Wie is de fraudeur?

Praktijk:

 • Hoe kom je aan je signalen?
 • Welke bronnen kun je raadplegen?
 • Hoe bouw je een netwerk op?
 • Hoe bouw je een onderzoek op?
 • Welke bevoegdheden op basis van welke wetgeving zet je op welk moment in?
 • Bewijslast.
 • Aantonen dubbele opzet.
 • Derdenbeding (terugvordering PGB).
 • Casuïstiek en opdrachten.

Trainer
Als trainer zetten wij Gerrie van Gent in. Gerrie heeft een achtergrond in het sociaal domein met veel praktijkervaring als handhaver en sociaal rechercheur. Vanaf 2015 heeft zij zich als uitvoerend specialist en als projectleider gespecialiseerd in onderzoeken naar zorgfraude op grond van de Wmo en Jeugdwet. Gerrie verzorgt regelmatig voorlichtingen, trainingen en adviestrajecten binnen gemeentelijke organisaties over zorgfraude.

Waar en wanneer
Donderdag 7 maart 2024.
De praktijktraining vindt plaats in Emmeloord.

Kosten
€ 375 per persoon exclusief BTW

Meld je nu aan voor de praktijktraining toezichthouder Wmo en Jeugdwet