Training afspraakbanen en beschut werk

Het doelgroepenregister – Voor en door professionals – Praktijkgericht
Arbeidsdeskundige UWV

Afspraakbanen
Sinds 2015 (met de invoering van de Participatiewet) kunnen er geen mensen meer instromen in de WSW en bijna geen mensen meer in de Wajong. Uitkeringsgerechtigden die niet in staat zijn om zelfstandig het minimumloon te verdienen kunnen opgenomen worden in het doelgroepenregister. Daarmee zijn zij aangewezen op het instrumentarium van de afspraakbaan (garantiebaan) of mogelijk zelfs beschut werk. Sinds 2017 zijn gemeenten verplicht om beschut werk ook daadwerkelijk aan te bieden. Het doelgroepenregister is een landelijk register, waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafspraak. Voor opname in het doelgroepenregister moet de betrokkene een indicatie aanvragen bij het UWV. Voor gemeentelijke sociale diensten is het zaak om vanuit hun klantenbestand de personen te herkennen die in aanmerking zouden kunnen komen voor het doelgroepenregister.

SHMC verzorgt een praktijkgerichte trainingsmiddag waarin we je volledig meenemen in de mogelijkheden van het doelgroepenregister en in hetgeen er nodig is om afspraakbanen en beschutte werkplekken  te realiseren.

Doel
Na afloop van deze training:

 • weten deelnemers wanneer iemand in aanmerking komt voor het doelgroepenregister, een afspraakbaan en/of beschut werk;
 • zijn deelnemers in staat om een afweging te maken of, en zo ja hoe het aanvraagproces in gang gezet moet worden;
 • hebben de deelnemers kennis van de instrumenten die ingezet kunnen worden met betrekking tot een afspraakbaan of beschut werk;
 • kunnen de deelnemers werkgevers informeren over de mogelijkheden en de benodigdheden voor het realiseren van afspraakbanen en beschut werk.

Doelgroep
Deze training is interessant voor klantmanagers, werkcoaches, trainee-jobcoaches en werkgeversadviseurs.

Programma
Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere:

 • Voorlichting wet- en regelgeving afspraakbanen en beschut werk.
 • Welke klanten vallen exact in de potentiële doelgroep?
 • Het ‘grijze gebied’ tussen afspraakbanen en beschut werk.
 • Hoe diagnosticeert het UWV?
 • Hoe beoordeel je vanuit je professie of je iemand wel of niet moet aanmelden?
 • De aanvraagprocedure en de praktijkroute
 • Link met andere instrumenten, zoals loonwaardemeting, jobcoaching, loonkostensubsidie / loondispensatie, werkplekbegeleiding en de no risk polis.
 • Wat gebeurt er nadat de klant is ingeschreven in het doelgroepenregister?
 • Welke vacatures zijn geschikt voor de doelgroep?
 • Wat wordt er verwacht van de werkgever?

Methodiek:

 • Interactief;
 • Veel praktijkvoorbeelden;
 • Volop ruimte voor je eigen inbreng en vragen.

Docent
Deze training wordt verzorgd door André Weistra, stafarbeidsdeskundige van het UWV

Waar en wanneer?
13 juni 2024 van 13:00 tot 17:00 uur.
Op een centrale plaats in Noord-Nederland

 

Meld je nu aan voor de training Afspraakbanen en Beschut Werk