Training Bbz

Zelfstandigen die in dusdanige (tijdelijke) financiële problemen komen dat het voortbestaan van hun bedrijf bedreigd wordt, kunnen een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Tijdelijke ondersteuning voor ondernemers tijdens de corona-maatregelen was ondergebracht in de Tozo-regelingen die soepelere voorwaarden kenden. Nu de Tozo-regelingen niet verlengd zijn, zijn ondernemers met financiële problemen aangewezen op de Bbz.

Als professional vergt het werken met de Bbz naast de basiskennis omtrent de juridische context en de verschillende soorten ondernemingen, vooral praktische vaardigheden. Want hoe lees je bijvoorbeeld de financiële jaarstukken van een onderneming en hoe beoordeel je op basis daarvan of iemand daadwerkelijk recht heeft op een uitkering (of lening) op grond van de Bbz?

SHMC verzorgt een korte en vooral praktische masterclass waarin je als rechtmatigheidsspecialist de basiskennis rondom de Bbz leert, maar waarin je ook getraind worden in de specifieke praktische kennis en vaardigheden.

Leerdoelen
Na afloop:

 • ken je de belangrijkste aspecten van de Bbz en ben je in staat om te beoordelen of een ondernemer met succes een beroep kan doen op deze regeling.
 • beschik je over de basiskennis om een aanvraag Bbz af te handelen en weet je aan welke voorwaarden een ondernemer moet voldoen.
 • ben je in staat om financiële ondernemersrapporten en -documenten te lezen en in hoofdlijnen te interpreteren.

Methodiek
De masterclass is vooral praktijkgericht, waarbij de theoretische context aan de hand van voorbeelden vertaald wordt naar de praktijk. Ervan uitgaande dat de deelnemers beschikken over de basiskennis en -vaardigheden rondom de rechtmatigheid, richt deze masterclass zich op de verdieping die nodig is voor de Bbz.

Online
Vanwege de corona-maatregelen verzorgen we deze masterclass online via Zoom.
Als de maatregelen het toelaten kiezen we uiteraard voor uitvoering in een live-setting.

Omvang
Deze training omvat 2 dagdelen (1 dag)

Trainer
Voor deze masterclass zetten wij Hans Heyer in als trainer. Hans heeft jarenlange ervaring als senior-consulent Bbz binnen de gemeente Groningen. Binnen de gemeente Groningen verzorgt hij ook regelmatige voorlichtingen en trainingen over dit onderwerp. Vanuit zijn ruime praktijkervaring kan hij putten uit tal van praktijkvoorbeelden en is hij als geen ander in staat om de stof te vertalen naar de praktijk.

Programma
Het globale programma van de masterclass ziet er als volgt uit:

Praktische basiskennis

 • Juridische context Bbz
 • Bbz in verschillende situaties:
  • Pre-starters;
  • Startende ondernemers;
  • Gevestigde ondernemers;
  • Oudere ondernemers;
  • Beëindigde ondernemers.
 • Overeenkomsten en verschillen met de reguliere Participatiewet.
 • Bbz vs. marginaal zelfstandigen.
 • Lening of bijstand om niet.
 • Hoe handel je een aanvraag af?
 • Wanneer ben je extern advies nodig?

Lezen en interpreteren van ondernemersdocumenten

  • Termijnen voor inleveren jaarstukken.
  • Lezen van financiële stukken, zoals een balans of een winst- & verliesrekening.
  • Welke onderdelen in de jaarstukken zijn van belang voor de Bbz?
  • Hoe beoordeel je de stukken en wat zijn de gevolgen voor de Bbz?

  Planning
  8 februari 2022 van 9:00 uur tot 15:00 uur.

  Kosten
  De kosten bedragen € 320 pr persoon exclusief BTW.

  Meld je nu aan voor de Training Bbz