Training boetegesprekken

Achtergrond, doel en doelgroep
Handhaving binnen de sociale zekerheid staat hoog op de politieke agenda. Om de naleving te verbeteren wordt handhaving strikter. Sinds 2013 geldt de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving. Deze wet bracht onder andere de terugkeer van de bestuurlijke boete met zich mee. de boete bedraagt in sommige situaties maar liefst 100% van het benadelingsbedrag.

De Algemene Wet Bestuursrecht schrijft voor dat er een functiescheiding moet zijn tussen de medewerker die de boete oplegt (en die dus het boetegesprek voert) en de medewerker die het voorgaande rechtmatigheids- of handhavingsonderzoek heeft uitgevoerd.

Het voeren van boetegesprekken is een specialisme, waarbij verschillende regels gelden. Een van deze regels is het geven van de cautie. SHMC verzorgt een praktijkgerichte training gericht op het uitvoeren van boetegesprekken.

Deze praktijktraining is bestemd voor de medewerkers die binnen gemeentelijke sociale diensten worden aangesteld als boeteambtenaar en die de boetegesprekken gaan uitvoeren.

Programma
Het programma ziet er als volgt uit:

A. Verdieping kennis:

  • Verdiepte uitleg wet- en regelgeving rondom de bestuurlijke boete (EVRM, WWB, Awb, Algemene beginselen behoorlijk bestuur, etc.);
  • Verschillen tussen bestuurlijke boete en maatregelen;
  • Hoe en wanneer een bestuurlijke boete toe te passen;
  • Juridische context bij het voeren van boetegesprekken (functiescheiding, cautie etc.);
  • Theorie over de bijbehorende gespreksvaardigheden (juiste vraagstelling, doorvragen, gevoelsreflectie etc.)

B. Praktijkoefeningen:

  • Oefenen boetegesprekken met een actrice;
  • Bespreken van dilemma’s aan de hand van gespreksoefeningen en casuïstiek.

De deelnemers krijgen praktische tips en trucs aangaande het juridische aspect en aangaande de gespreksvoering. De verdiepte (juridische) uitleg zal voortdurend verduidelijkt worden met casuïstiek en praktijkvoorbeelden welke ook worden uitgespeeld met een actrice / communicatiedocent.