Training fraudealertheid

Achtergrond, doel en doelgroep

Binnen de sociale dienst werken medewerkers in diverse functies, zoals klantmanagers, inkomensconsulenten, medewerkers uitkeringsadministratie, handhavers etc. Met betrekking tot de fraudealertheid heeft elke medewerker daarbij zijn eigen invalshoek, hetzij fraudealertheid in administratieve bronnen, hetzij fraudealertheid in de gesprekken met de klant en mogelijk fraudealertheid tijdens een huisbezoek bij de klant thuis. SHMC kan u ondersteunen door het verzorgen van een training fraudealertheid aan de betreffende medewerkers. Dit kan o.a. uit de volgende onderdelen bestaan

  • Fraudealertheid in administratieve bronnen;
  • Fraudealertheid in het gesprek met de klant;

Gespecialiseerde docenten

Voor deze training zet SHMC gespecialiseerde docenten en/of praktijkdeskundigen in. Voor een training met betrekking tot gespreksvoering zetten wij tevens een communicatiedocent c.q. actrice in.

Uitvoeringsmogelijkheden

Fraudealertheid administratief (2 dagdelen)

Voor het herkennen en afhandelen van fraudesignalen in administratieve bronnen. De docent brengt u aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen de benodigde basiskennis en –vaardigheden bij. De trainingsdag zal een sterk interactief karakter hebben, waarbij de deelnemers ook zelf voorbeelden en situaties uit de eigen praktijk kunnen aandragen.

Aan bod kan onder andere het volgende komen: Het herkennen van fraudesignalen in administratieve bronnen, zoals het dossier, formulieren, bankafschriften, digitale bronnen zoals suwinet, inlichtingenbureau etc. Behalve het herkennen van de fraudesignalen moet er tevens adequaat gehandeld worden bij een geconstateerd fraudesignaal. Ook dit komt aan de orde.

Fraudealertheid in het gesprek (2 dagdelen)

Ook kunnen wij een trainingsdag, bestaande uit 2 dagdelen, verzorgen ten behoeve van de fraudealertheid in de gespreksvoering met de klant. Deze dag zal verzorgd worden door een handhavingsdocent samen met een communicatiedocent en tevens actrice. Beide docenten zullen samen de gehele dag aanwezig zijn om uw medewerkers te trainen, beiden vanuit hun eigen vakgebied. Beide docenten zijn goed op elkaar ingespeeld en verzorgen al jarenlang gezamenlijk trainingen op gebied van communicatie en handhaving.

Het begin van het ochtendprogramma zal gebruikt worden voor een theoretische inleiding. Vanaf halverwege de ochtend en in het middagprogramma zullen praktijkvoorbeelden aan de deelnemers worden voorgelegd. Aan de hand van deze casuĂŻstiek zullen de deelnemers vanuit groepsopdrachten het gesprek aangaan met de klant (actrice). Aan de hand hiervan krijgen de deelnemers praktische tips en trucs aangaande het handhavingsaspect en aangaande de gespreksvoering. De trainingsdag zal zodoende een sterk interactief karakter hebben, met een terugkoppeling en evaluatie van de docenten richting uw medewerkers.