Training handhaving (afstemming) in de re-integratie

Afstemming
Bijstand is een sociaal vangnet. Binnen de Participatiewet gelden er daarom arbeids- en re-integratieverplichtingen. Wanneer iemand deze verplichtingen niet nakomt kan de gemeente overgaan tot afstemming van de bijstand, dat wil zeggen het opleggen van een tijdelijke maatregel of verlaging van de bijstand. Dit is juridisch vastgelegd in de Participatiewet en de gemeentelijke afstemmingsverordening. Hierbij zijn de volgende aspecten van belang:

  • Het juridisch kader en de filosofie achter de wetgeving
  • De communicatie richting de klant (in documenten en in gespreksvoering)
  • Het omgaan met niet nagekomen afspraken en de rol van de klantmanager hierin

SHMC verzorgt een interactieve training over dit onderwerp.

Doel
Het doel van de training is bewustwording van en het kunnen toepassen van verplichtingen in de Participatiewet op het gebied van re-integratie. Het gaat hierbij om de arbeids- en re-integratieverplichtingen versus de afstemming bij het niet nakomen van deze verplichting. Hierbij maken wij een verbinding tussen theorie en praktijk, waarbij de deelnemers kennis en ervaringen met elkaar delen en van elkaar leren.

Doelgroep
Deze training is interessant voor klantmanagers, werkadviseurs, werkgeversadviseurs etc.

Programma
De training steken we in als platform om te leren, te ontwikkelen en toe te passen. In de training bieden de trainers beperkt ruimte voor de vraag “Wat gaat er nu niet goed?”, maar ligt vooral de focus op de vraag “Hoe kan het dan anders en beter?”. Middels casuïstiekbesprekingen en opdrachten leert de deelnemer belemmeringen te herkennen en wordt de deelnemer uitgedaagd om voor zichzelf te bedenken wat hij of zij nodig heeft om dit op te lossen.

De praktijk staat centraal tijdens de training. De deelnemers krijgen opdrachten en casuïstiekbespreking neemt een belangrijke rol in tijdens deze training. Wij vragen de deelnemers om eigen casussen over handhaving in de re-integratie mee te nemen naar de training

Het programma van de training ziet er globaal als volgt uit:

  • Het vertrekpunt is de theorie en het (werk) proces met de koppeling naar de praktijk
  • Op interactieve wijze theorie doornemen en het werkproces
  • Rol als medewerker in relatie tot handhaving
  • Interpretatie van de ruimte en vrijheid die je hebt
  • Werken op klantniveau
  • Focus op de inhoud en niet op randvoorwaarden
  • Groepsgesprek aan de hand van casuïstiek