Training praktijkcoach

SW-bedrijf; Hét werkleerbedrijf voor gemeenten
Gemeenten zoeken naar manieren om de re-integratie meer in eigen handen te nemen. Met het SW-bedrijf hebben gemeenten eigenlijk de infrastructuur in huis om een kwalitatief goed werkleerbedrijf te realiseren. Het SW-bedrijf kan zodoende een voorziening voor een veel bredere doelgroep zijn.

Dit betekent dat gemeenten en SW-bedrijven in de uitvoering van de re-integratie dichter tegen elkaar aankruipen. Verschillende werkpleinen zijn de mogelijkheden aan het verkennen. Onze verwachting is dat deze samenwerking de toekomst heeft. Ondanks het feit dat de Wet Werken naar Vermogen voorlopig van de baan is gaan veel gemeenten en SW-bedrijven toch door met deze ontwikkeling.

De praktijkcoach
Als het SW-bedrijf als werkleerbedrijf fungeert voor WWB- en Wajonggerechtigden, dan is op de werkvloer extra ondersteuning nodig voor deze doelgroep bij de arbeidsoriëntatie en re-integratie naar regulier werk. Deze begeleiding kan geboden worden door de inzet van een zogenaamde praktijkcoach.

Een praktijkcoach is een tussenvorm van een werkcoach en een jobcoach. De praktijkcoach begeleidt en ondersteunt de werkzoekende vanaf de werkvloer bij de oriëntatie op de arbeidsmarkt en het ‘arbeidsklaar’ maken van de werkzoekende. Hierbij maakt de praktijkcoach gebruik van de infrastructuur van het SW-bedrijf, maar ook van de bestaande instrumenten (zoals scholing) van de gemeentelijke sociale dienst.

Wat leveren wij
SHMC speelt op deze ontwikkeling in met de leergang praktijkcoach voor trajectbegeleiders en werkconsulenten van SW-bedrijven en gemeenten. De leergang praktijkcoach is direct op de praktijk gericht.

Doelgroep
De leergang praktijkcoach is bedoeld voor werkcoaches  van gemeenten en trajectbegeleiders van SW-bedrijven,

  • met HBO werk- en denkniveau;
  • die reeds enkele jaren werkzaam in de re-integratie en verantwoordelijk zijn voor duurzame uitstroom;
  • die werkzoekenden in de praktijk begeleiden.

Voorwaarde om aan deze leergang mee te kunnen doen is dat u gedurende de leergang klanten in praktijksituaties begeleidt, zodat u de opgedane kennis en vaardigheden direct in praktijk kunt brengen.

Doelstelling / eindtermen
De deelnemers beschikken na het volgen van de leergang over de kennis en de vaardigheden om de werkzoekende van A naar B te brengen, waarbij A de huidige uitgangssituatie is en B de einddoelen van het traject zijn (bijvoorbeeld afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen, opbouwen ritme, aanleren werknemersvaardigheden, dagbesteding etc.). De praktijksituatie wordt hierbij ingezet om deze einddoelen te behalen.

Aanpak en opzet
Tijdens de leergang praktijkcoach wordt zeer gericht ingegaan op de persoonlijke leerdoelen van de deelnemers en diens ervaring in de praktijk. Met elke deelnemer wordt daarom een intake uitgevoerd.

De leergang bestaat vervolgens uit 8 dagdelen opleiding. Tijdens deze dagdelen wordt met name ingegaan op de praktische invulling van het werk van de praktijkcoach.

Naast de 8 opleidingsdagdelen omvat de leergang 2 dagdelen intervisie en ½ dagdeel praktijkbegeleiding op de werkvloer van de deelnemer.

Op verzoek kunt u bij ons een uitgebreid programma opvragen.

Uw investering
Wij brengen u graag een offerte uit, rekening houdend met uw specifieke wensen.