Training Signalering Huiselijk Geweld en Kindermishandeling & de Meldcode

Voor iedereen die werkt binnen het Sociaal Domein

Een groot maatschappelijk probleem
Huiselijk geweld en kindermishandeling is het grootste maatschappelijke probleem van Nederland en eist meer dodelijke slachtoffers dan het criminele circuit. Bij de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenbehandeling is het signaleren en melden van problemen van groot belang. Slachtoffers en plegers vragen zelden om hulp. Maar ook professionals en hulpverleners zien geweld vaak over het hoofd. Of maken het niet bespreekbaar.

Een gemeentelijke verantwoordelijkheid
In de Wmo2015 is vastgelegd dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de preventie en de aanpak van huiselijk geweld. In de wet worden deze vormen van geweld gezien als belemmering voor participatie. Professionals in het sociaal domein komen in het werkveld huiselijk geweld en kindermishandeling of ouderenmishandeling tegen. Vaak is het lastig om met deze situaties om te gaan.

De meldcode
De Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een belangrijk stappenplan bij het vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Professionals in het sociaal domein zijn verplicht met de meldcode te werken. Gebleken is dat het gebruik van de meldcode leidt tot het vaker melden van vermoedens van mishandeling bij Veilig Thuis. Het stappenplan helpt de professional om de juiste beslissingen te nemen in situaties waar mogelijk huiselijk geweld of kindermishandeling een rol speelt.

Training
In deze training gaan we het hebben over de verschillende vormen van huiselijk geweld, hoe je het herkent en bespreken we de meldcode. Ook gaan we in op de rol en de verantwoordelijkheid van de professional als het gaat om deze vormen van geweld.

Doel
Na afloop van deze training:

  • Ben je je bewust van je beroepshouding en verantwoordelijkheid bij het vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Ben je op de hoogte van de verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Ben je in staat om in je contact met de burger zo nodig huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren.
  • Ben je bekend met de meldcode en weet je hoe te handelen in geval van vermoedens van mishandeling/geweld.

Methodiek
Tijdens de training wordt je kennis verrijkt aan de hand van interactieve gesprekken. De kennis wordt vertaald naar de praktijk met casuïstiek aan de hand van het stappenplan van de meldcode.

Programma
Tijdens de training komt onder andere het volgende aan de orde:

  • Wanneer is er sprake van huiselijk geweld en/of kindermishandeling?
  • Wat zijn de vormen huiselijk geweld en/of kindermishandeling?
  • Hoe handel ik bij vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling?
  • Hoe hanteer ik de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling?

Waar en wanneer?
Woensdag 2 juli 2023 van 9:00 tot 16:00 uur.
Deze training vindt plaats in  Assen.

SKJ geaccrediteerd
Deze training is geaccrediteerd door het SKJ voor 6.50 punten.

Certificaat van deelname
Na afloop van de training ontvang je een certificaat van deelname.

Kosten
€ 375 per persoon inclusief materiaal.
Exclusief BTW.

In-company
Deze training kunnen wij ook in-company verzorgen. Wij brengen u graag een offerte uit.

Meld je nu aan voor de Training Signalering Huiselijk Geweld en Kindermishandeling & de Meldcode