Training toezichthouderschap

Achtergrond, doel en doelgroep
Met de verhoging van de aangiftegrens voor sociale zekerheidsfraude naar € 50.000,- is het voor gemeentelijke sociale diensten mogelijk om bijstandsfraude nog meer via snellere en kortere bestuursrechtelijke handhavingsonderzoeken af te handelen. Aangescherpte wet- en regelgeving heeft erin voorzien dat sociale zekerheidsfraude, ook zonder strafrechtelijk onderzoek, zwaarder bestraft wordt. De rol van de bestuursrechtelijke handhaver of controleur is daarmee in de laatste jaren aanzienlijk groter geworden.

Sinds 2008 mogen gemeentebesturen medewerkers als toezichthouders in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht aanstellen. Deze toezichthouders hebben verregaande bevoegdheden, waardoor de mogelijkheden binnen de bestuursrechtelijke handhaving verder worden uitgebreid.

Deze toezichthouders hebben verregaande bevoegdheden en hebben in de controlesfeer op sommige onderdelen zelfs meer mogelijkheden dan een rechercheur met opsporingsbevoegdheid. Maar wat betekenen deze bevoegdheden voor u in de praktijk? Hoe past u de bevoegdheden in de praktijk toe? Wat zijn de praktijkervaringen?

Voor handhavers en gemeenten is het van groot belang om van deze ontwikkelingen op de hoogte te zijn. Wij verzorgen daarom een praktijkdag over het toezichthouderschap. Gedurende een hele dag wordt u bijgepraat over de praktische invulling van het toezichthouderschap. De praktijkdag is interactief. Gedurende het hele programma is er ruimte voor uw eigen inbreng

Docent
Wij zetten voor deze training een ervaren praktijkdeskundige, tevens docent in die de theorie van het toezichthouderschap aan de hand van casuïstiek kan vertalen naar de dagelijkse praktijk van de handhaver.

Programma
De docent gaat interactief met u aan de slag om alle aspecten van het toezichthouderschap door te nemen. Dit betekent dat u uw vragen, voorbeelden en praktijksituaties aan de docent kunt voorleggen. De docent brengt ook zijn eigen ervaringen in. Zodoende leert u van de bespreking met de docent, maar ook van de inbreng van elkaar. Daarnaast zal de docent alle wettelijke kaders aangaande het toezichthouderschap met u doornemen.

Hierbij zullen onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Bevoegdheden van een toezichthouder
  • Rechten en plichten behorend bij het toezichthouderschap
  • Onderscheid controle – toezicht – opsporing
  • Onrechtmatig verkregen bewijs
  • Welk juridisch kader en welke werkafspraken moet de gemeente vaststellen
  • Actualiteiten met betrekking tot het toezichthouderschap