Training voorliggende voorzieningen

Achtergrond en doel
Binnen het werkterrein van Werk, Inkomen en Zorg veranderen voortdurend zaken. Nieuwe wet- en regelgeving of jurisprudentie op basis van die wet- en regelgeving zorgen continu voor nieuwe inzichten en richtlijnen, waarop de besluiten van consulenten en klantmanagers gebaseerd zijn. Daarom is het goed om de medewerkers regelmatig bij te praten over actuele ontwikkelingen en aandachtspunten met betrekking tot wet- en regelgeving. Dit geldt voor de wetgeving omtrent de Participatiewet, maar ook voor de wetgeving omtrent de zogenaamde voorliggende voorzieningen.

Het doel van de training is om uw medewerkers te trainen op gebied van de verschillende voorliggende voorzieningen. Zowel op gebied van de (basis)kennis als op gebied van de toepassing in de praktijk (verdieping).

Doelgroep
De doelgroep voor deze training zijn inkomensconsulenten en/of poortwachters.

Programma
De docent brengt de deelnemers de kennis bij omtrent de verschillende voorliggende voorzieningen en leert hen om een trechtermodel te hanteren, waarbij pas als er geen mogelijkheden voor voorliggende voorzieningen zijn de Participatiewet in beeld komt.

De trainingsdag begint met theorie en zal gaandeweg de dag steeds meer doorspekt worden met (groeps)opdrachten en casuïstiek.

De volgende voorliggende voorzieningen komen tijdens de training aan bod:

  • TW
  • IOW
  • IOAW
  • ZW
  • WAZO
  • WIA (WGA / IVA)
  • Wajong
  • WAZ
  • Studiefinanciering
  • Volksverzekeringen