Vakspiegeling

Inleiding
Elke organisatie werkt bij voortduring aan het behouden en verbeteren van de kwaliteit. Een belangrijk onderdeel daarvan is het investeren op de kennis en de kunde van de medewerkers. Voordat u investeert op scholing is het van belang om te weten waar de behoefte aan scholing en aan kennisverbreding bij de medewerkers in uw organisatie ligt.

SHMC brengt het voor u in beeld
SHMC brengt de kennis en kunde bij de medewerkers in uw organisatie in beeld. Wij spiegelen uw medewerkers tijdens de uitvoering van hun werk en maken als het ware een foto van uw organisatie.

Doelgroep
SHMC kan een dergelijke spiegeling uitvoeren voor uw hele team, een deel van het team of zelfs voor een individuele medewerker.

Wat levert het u op?
De spiegeling resulteert in een gemaakte foto van deĀ  organisatie, het team of de individuele medewerker(s) met betrekking tot:

  • De aanwezige kennis en kunde en de onderwerpen waarop extra scholing nodig is;
  • De geconstateerde bijzonderheden en aandachtspunten in de werkprocessen en werkafspraken;
  • De geconstateerde bijzonderheden en aandachtspunten in de onderlinge samenwerking.

Direct resultaat!
SHMC heeft deze methodiek inmiddels toegepast en getoetst in de praktijk bij diverse opdrachtgevers. Het neveneffect van deze werkwijze is dat er tijdens het spiegelen al een kwaliteitsimpuls in gang wordt gezet. Behalve inzicht in de eigen ontwikkelpunten levert de spiegeling het volgende resultaat op:

  • Voor de ervaren medewerker zal de spiegeling een bevestiging geven.
  • Voor de minder ervaren medewerker biedt de spiegeling praktische tips en trucs voor de inhoudelijke aanpak, alsmede voor de structuur in de werkwijze en/of in het gesprek die direct in de praktijk kunnen worden toegepast.

Specialisten SHMC
SHMC beschikt over een groot aantal specialisten die als coach zijn in te zetten op deze opdrachten, zowel op gebied van werk, inkomen als zorg.

Methodiek
SHMC heeft een methodiek ontwikkeld om uw medewerkers zelf te laten ervaren en bepalen waar er verbeterpunten zijn ten behoeve van hun persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van het team. De methodiek ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:

Criteria:
Van te voren bepalen wij samen met u heldere criteria die wij vastleggen in een standaard coaching-formulier. Dit zijn de criteria waarlangs de medewerkers gespiegeld worden. Zodoende maken wij een objectieve meetlat, waaraan wij de medewerkers spiegelen.

Kennismaking, inventarisatie en draagvlak:
Met de betrokken medewerkers volgt een kort persoonlijk gesprekje, waarin de vooraf uitgewerkte objectieve criteria gebruikt worden om uit te leggen op welke onderdelen de medewerkers gespiegeld worden. Tevens zal ook duidelijk aangegeven worden welke terugkoppeling de medewerker krijgt en welke terugkoppeling de leidinggevende krijgt. Het uitgangspunt is een transparante werkwijze.

Spiegelingssessies:
Tijdens enkele spiegelingssessies kijkt de coach van SHMC mee in praktijk van de medewerkers. Bijvoorbeeld in het beoordelen van een aanvraag en/of het voeren van een intakegesprek. De coach koppelt op- en aanmerkingen, tips en trucs terug aan de medewerker.

De medewerker krijgt de kans om zich te ontwikkelen, zelf zijn behoefte aan coaching of kennisverbreding aan te geven en optimaal gebruik te maken van de door SHMC aangeboden methodiek.

Uitwerking:
De medewerkers krijgt persoonlijke feedback en direct toepasbare tips en trucs.
De organisatie (leidinggevende) krijgt een uitgewerkt evaluatierapport en krijgt zodoende een helder en objectief beeld van de werkwijze, capaciteiten en aandachtspunten.