Verdiepingstraining: rechtmatigheid en poortwachters

Het belang van de poort
Bij gemeentelijke sociale diensten is het belang van een rechtvaardige poort groot. Een rechtvaardige poort draagt bij aan het volgende:

 • Recht voor wie recht heeft.
 • De klant is vanaf het eerste moment goed in beeld.
 • Maatschappelijk draagvlak voor de sociale zekerheid.
 • Geen onrechtmatige instroom in het uitkeringsbestand.
 • Het voorkomen dat klanten achteraf worden geconfronteerd met nieuwe schulden door terugvordering van onterecht verstrekte uitkering en oplegging van boetes.
 • Inverdieneffect, want door het voorkomen van onrechtmatige instroom wordt ook bespaard op de inzet op bijvoorbeeld re-integratie.
 • Preventie.
 • Optimaal gebruik van voorliggende voorzieningen.

Een rechtvaardige poort is daarmee essentieel voor de gehele dienst!

Verdiepingstraining
SHMC verzorgt een verdiepingstraining rechtmatigheid. In deze training komen kennis, vaardigheden en tevens de meest van belang zijnde actuele ontwikkelingen aan de orde.

Heb je de basiscursus klantmanagement gevolgd en heb je inmiddels enige ervaring in de rechtmatigheid? Dan is dit voor jou de kans om je kennis en ervaring te verdiepen!

Leerdoel
Na afloop van de training:

 • Beschik je over voldoende kennis en vaardigheden om als intaker of poortwachter aan de slag te gaan.
 • Heb je verdiepte kennis over het afhandelen van een bijstandsaanvraag en kun je signalen herkennen die duiden op mogelijke voorliggende voorzieningen of op mogelijke onrechtmatigheden.
 • Weet je welke documenten je in welke situaties moet opvragen en hoe je die moet beoordelen.
 • Kun je signalen vanuit de aanvraag vertalen naar de te stellen vragen in het intakegesprek en/of het huisbezoek.
 • Ben je in staat om de rechtmatigheid van een aanvraag te beoordelen, ook in bijzondere situaties.
 • Ben je in staat om de rechtmatigheidsbeoordeling te vertalen in een volledige, juiste en correcte rapportage.

Doelgroep
De doelgroep voor deze training zijn medewerkers rechtmatigheid met enige ervaring die op hoofdlijnen beschikken over de kennis van de wetgeving.

Omvang
Deze training bestaat uit 5 dagdelen training, Tussen de trainingsdagen wordt van je verwacht dat je enkele opdrachten thuis uitwerkt

Trainers
De trainers van deze training zijn twee senior-adviseurs. Beiden zijn praktijkdeskundigen met ervaring in verschillende grote en kleine(re) gemeentelijke sociale diensten. Zij hebben ervaring in het trainen en coachen van inkomensconsulenten en poortwachters. Zij hebben tevens ervaring als toetser. Vanuit deze ervaring weten zij ook op welke onderwerpen de grootste behoefte aan praktijktraining bestaat.

Wij zetten deze trainers in vanuit het oogpunt ‘voor specialisten en door specialisten’, waardoor je tijdens de training wordt uitgedaagd om met elkaar in gesprek te gaan over de praktijk.

Methodiek
Casuïstiek en praktijkvoorbeelden tijdens de trainingsdagen. Tussen de trainingsdagen krijg je opdrachten mee die je thuis moet uitwerken.

Programma
1. Trainingsdag ‘poortwachter’ (2 dagdelen)

 • Soorten aanvragen (levensonderhoud, bijzondere bijstand, etc.).
 • Het lezen van een aanvraagformulier.
 • Opvragen en beoordelen van stukken.
 • Mogelijk recht op voorliggende voorzieningen.
 • Herkennen van fraudesignalen.
 • Voorbereiden van een intakegesprek.
 • De gespreksvoering.
 • De afweging of er een huisbezoek moet plaatsvinden.

Tijdens deze dag worden middels casuïstiek praktijksituaties nagebootst. Na afloop van deze trainingsdag krijg je een thuiswerkopdracht mee omtrent de afhandeling van enkele praktijkvoorbeelden.

2. Casuïstiek- en rapportagetraining (2 dagdelen)
De uitdaging van het werk als rechtmatigheidsspecialist is het beoordelen van de rechtmatigheid in bijzondere situaties. Tijdens deze training komen middels casuïstiek o.a. de volgende veel voorkomende bijzondere situaties aan de orde:

 • Gezamenlijke huishouding
 • Duurzaam gescheiden leven
 • Aanvraag tijdens een lopende echtscheiding
 • Aanvraag na een bedrijfsbeëindiging
 • Werkzaamheden als (marginaal) zelfstandige
 • Bijzonder situaties omtrent de kostendelersnorm

Tijdens deze training komen tevens de hoofdlijnen van een goed en volledig rapport aan de orde. Na afloop van deze trainingsdag krijg je een thuiswerkopdracht mee omtrent het rapporteren van 1-2 bijstandsaanvragen. Je kunt de uitgewerkte rapportages per mail aanleveren en je krijgt tevens per mail persoonlijke feedback op jouw rapportages.

3. Terugkomdag (1 dagdeel)
Tijdens de terugkomdag worden de hoofdlijnen omtrent de uitgewerkte rapporten besproken en ontvang je praktische tips en trucs van de docenten.

Certificaat
Na afloop ontvang je een certificaat van deelname.

Kosten
De kosten voor deelname aan de verdiepingscursus rechtmatigheid bedragen € 800,- per persoon, inclusief cursusmateriaal, locatie en catering. Het genoemde bedrag is exclusief BTW.

Meld je nu aan voor de verdiepingscursus rechtmatigheid en poortwachters