Verdiepingstraining rechtmatigheid

 

Achtergrond, doel en doelgroep
SHMC biedt u een verdiepingstraining rechtmatigheid. In deze training komen kennis, vaardigheden en tevens de meest van belang zijnde actuele ontwikkelingen aan de orde. Het doel van deze training is dat de deelnemer na afloop van de cursus beschikt over voldoende kennis om binnen een gemeentelijke sociale dienst aan de slag te kunnen als medewerker rechtmatigheid, intaker of poortwachter. De doelgroep voor deze training zijn medewerkers rechtmatigheid met enige ervaring die op hoofdlijnen beschikken over de kennis van de wetgeving.

Omvang
Deze training bestaat uit 5 dagdelen training, Tussen de trainingsdagen wordt van u verwacht dat u enkele opdrachten thuis uitwerkt

Docenten
De docenten van deze training zijn twee senior-adviseurs. Beiden zijn praktijkdeskundigen met ervaring in verschillende grote en kleine(re) gemeentelijke sociale diensten. Zij hebben ervaring in het trainen en coachen van inkomensconsulenten en poortwachters. Zij hebben tevens ervaring als toetser. Vanuit deze ervaring weten zij ook op welke onderwerpen de grootste behoefte aan praktijktraining bestaat.

Leerdoel
Na afloop van deze verdiepingstraining heeft u kennis genomen van de praktische werkzaamheden van een consulent rechtmatigheid en via casuïstiek en opdrachten praktijksituaties nagebootst. U bent getraind in de vaardigheden die een inkomensconsulent moet toepassen.

Methodiek
Casuïstiek en praktijkvoorbeelden tijdens de trainingsdagen. Tussen de trainingsdagen krijgt u opdrachten mee die u thuis moet uitwerken.

Locatie en planning
De basiscursus rechtmatigheid organiseren wij 1-2 maal per jaar in een centrale locatie in noord Nederland. Tijdens de cursusdagen is de koffie- en theevoorzieningen voor u geregeld. Bij hele cursusdagen wordt u tussen de middag een lunch aangeboden.

Certificaat
Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname.

Programma
1. Trainingsdag ‘poortwachter’ (2 dagdelen)

 • Soorten aanvragen (levensonderhoud, bijzondere bijstand, etc.).
 • Het lezen van een aanvraagformulier.
 • Opvragen en beoordelen van stukken.
 • Mogelijk recht op voorliggende voorzieningen.
 • Herkennen van fraudesignalen.
 • Voorbereiden van een intakegesprek.
 • De gespreksvoering.
 • De afweging of er een huisbezoek moet plaatsvinden.

Tijdens deze dag worden middels casuïstiek praktijksituaties nagebootst. Na afloop van deze trainingsdag krijgt u een thuiswerkopdracht mee omtrent de afhandeling van enkele praktijkvoorbeelden.

2. Casuïstiek- en rapportagetraining (2 dagdelen)
De uitdaging van het werk als rechtmatigheidsspecialist is het beoordelen van de rechtmatigheid in bijzondere situaties. Tijdens deze training komen middels casuïstiek o.a. de volgende veel voorkomende bijzondere situaties aan de orde:

 • Gezamenlijke huishouding
 • Duurzaam gescheiden leven
 • Aanvraag tijdens een lopende echtscheiding
 • Aanvraag na een bedrijfsbeëindiging
 • Werkzaamheden als (marginaal) zelfstandige
 • Bijzonder situaties omtrent de kostendelersnorm

Tijdens deze training komen tevens de hoofdlijnen van een goed en volledig rapport aan de orde. Na afloop van deze trainingsdag krijgt u een thuiswerkopdracht mee omtrent het afrapporteren van 1-2 bijstandsaanvragen. U kunt de uitgewerkte rapportages per mail aanleveren en u krijgt tevens per mail persoonlijke feedback op uw rapportages.

3. Terugkomdag (1 dagdeel)
Tijdens de terugkomdag worden de hoofdlijnen omtrent de uitgewerkte rapporten besproken en ontvangt u praktische tips en trucs van de docenten.