Voorjaarstraining SHMC op woensdag 15 mei

Woensdag 15 mei 2019 organiseert SHMC de Voorjaarstraining voor medewerkers op het gebied van Werk, Inkomen en Zorg. Zoals je van ons gewend bent, hebben we een veelzijdig programma met interessante sprekers. Een middag waarin we je bijpraten en laten nadenken over de ontwikkelingen in ons vakgebied. De bijeenkomst begint om 11:30 uur in hotel Van der Valk in Drachten. We ontvangen je graag onder het genot van een lunchbuffet met heerlijke sandwiches. Na afloop van de Voorjaarstraining ben je welkom om aan te schuiven aan het dinerbuffet.

Alle ontwikkelingen in het sociaal domein… maar vooral de praktijk!

Recente onderzoeken en ontwikkelingen, nieuwe methodieken, wetswijzigingen maar vooral de praktijk! Alle actuele ontwikkelingen in het sociaal domein komen tijdens de Voorjaarstraining aan de orde. In elke workshop gaan topdocenten en/of praktijkdeskundigen met je in gesprek over de huidige stand van zaken. Waar loop je tegen aan? Hoe doen anderen het? Dat gebeurt zoveel mogelijk aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk.

Met deze combinatie van inhoud, ontwikkelingen, actualiteiten en praktijk, hopen we je weer een mooi compleet programma te bieden.

Graag tot woensdag 15 mei!

 

Jitske Meindertsma, Algemeen directeur

Hennie Hemme, Directeur bedrijfsvoering

Programma Voorjaarstraining

11.30 uur – Inloop en ontvangst + lunch met heerlijke sandwiches
12.15 uur – Welkom
12.25 uur – Plenaire introductie door Wim Ravenshorst

13.15 uur – Start workshops

  • Ronde 1: workshop van 13.20 – 14.30 uur
  • Ronde 2: workshop van 14.45 – 15.55 uur
  • Ronde 3: workshop van 16.10 – 17.20 uur

17.20 uur – Dinerbuffet

Kosten en aanmelding
De kosten van dit programma bedragen € 175 per persoon (exclusief btw).

Plenaire introductie

Ontwikkelingen – Wim Ravenshorst (SHMC) neemt je mee in de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de Participatiewet. Hij besteedt in ieder geval aandacht aan het Breed Offensief voor mensen met een arbeidsbeperking, de nieuwe Inburgeringswet en de plannen van de arbeidsmarktregio’s voor het versterken van de 1-op-1 matching via het actieplan Perspectief op Werk.

Workshops

Voor de workshops bieden we een breed keuzepakket van 10 workshops binnen Werk, Inkomen en Zorg. Hieruit kun je je eigen keuze van 3 workshops maken.

Lees hieronder een uitgebreide omschrijving van alle workshops.

Aanmelden voorjaarstraining

Workshops en themabijeenkomsten

Je kunt deelnemen aan 3 van de volgende workshops of themabijeenkomsten:

A – Basisbanen – Kees Mosselman (Hanze Hogeschool Groningen)

Naast het maatschappelijk debat over het basisinkomen, zijn er ook economen en politici die voorstellen doen over basisbanen. De achterliggende gedachte: de overheid moet werk creëren om iedereen, indien mogelijk, aan de slag te krijgen en een eigen inkomen te laten verdienen. Kees Mosselman is voormalig directeur van een regionale sociale dienst en bestuurslid van Divosa. Hij doet sinds enkele jaren als promovendus aan de Hanzehogeschool onderzoek naar deze vorm van arbeid. Hij vertelt ons over de achterliggende visie op de basisbanen en besteedt aandacht aan onderzoeken naar de haalbaarheid van deze banen die hij samen met SHMC heeft uitgevoerd voor de gemeenten Groningen en Assen. Voor een introductie zie de blog van Kees Mosselman en Louis Polstra.

B – Beëindiging van een uitkering… opschorten, herzien of intrekken – Marloes Huizinga (SHMC)

Wanneer er redenen zijn waardoor er geen recht meer is op bijstand wordt naar de klant vaak gecommuniceerd dat de uitkering wordt beëindigd. Voor de inkomensconsulent is het niet simpelweg beëindigen. Op basis van de juridische grondslagen kan er sprake zijn van opschorten, herzien of intrekken. En moet er ook nog teruggevorderd worden? Deze begrippen worden in de praktijk vaak door elkaar gehaald. Voor een goede motivering van het besluit moet de inkomensconsulent de juiste juridische grondslagen herkennen en de juiste stappen volgen. Tijdens deze workshop wordt je door Marloes Huizinga, senior-adviseur rechtmatigheid, in een interactieve quiz uitgedaagd om de juiste route te bepalen in deze complexe juridische omgeving.

C – Statushouders: Regie en samenwerking – Janneke de Lange (gemeente Groningen)

THUISin050 is een nieuw coördinatiepunt voor de begeleiding van statushouders binnen de gemeente Groningen. Inburgering en een opleiding of werk gaan hand in hand. Het coördinatiepunt bestaat uit een kernteam van re-integratiecoaches die de volledige regie voeren over de statushouders. De re-integratiecoaches werken intensief samen met andere afdelingen en organisaties die integraal onderdeel uitmaken van het coördinatiepunt, zoals inkomensconsulenten, accountmanagers en beleidsmedewerkers, maar ook scholen, welzijnsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Janneke de Lange is hoofd van het coördinatiepunt. In deze workshop neemt Janneke je mee in de werkwijze en de ontwikkelingen binnen het coördinatiepunt.

D – Communiceren met statushouders – Sandra da Silva Pinto (SHMC)

Als klantmanager begeleid je de statushouder in de re-integratie, moet je zijn situatie en mogelijkheden en kansen in beeld brengen en hem wijzen op de wettelijke kaders en op verplichtingen. In de praktijk gaat dit vaak gepaard met ambtelijk taalgebruik over bijvoorbeeld activeringsplannen, wettelijke grondslagen en juridische consequenties. De statushouder beheerst de Nederlandse taal in het algemeen beperkt. Het gebruik van jargon, wetsartikelen en ambtelijke taal zorgt ervoor dat de statushouder je niet begrijpt. In deze workshop maakt Sandra da Silva Pinto je bewust van je eigen taalgebruik. Ook geeft ze tips voor een heldere en begrijpelijke communicatie (schriftelijk en mondeling) met statushouders. Ten slotte gaat Sandra in op de meerwaarde van een huisbezoek of keukentafelgesprek om, ook en juist bij statushouders, de situatie van de klant in beeld te brengen.

E – “Werken met LEF” in het sociaal domein – Petra Wakker (SHMC) en Kinley Hillen (werkmaatschappij Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel)

Heb je zin in humor, inspiratie en ‘out of the box’? Tijdens deze workshop nemen Kinley Hillen en Petra Wakker (respectievelijk trainer en gebiedsmedewerker binnen de werkmaatschappij Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel) je mee om het plezier en de lol in en op het werk te vergroten. Pak je kans om tijdens deze workshop even te ontsnappen uit je werk en samen na te denken over de vraag: Hoe kun je als t-shaped professional, binnen de kaders, meer invloed hebben op je werk? Ter inspiratie brengen Kinley en Petra concrete oplossingen en ideeën in.

F – De opmars van de zorgfraude – Rob Fennema (gemeente Almere)

In maart 2019 publiceerden de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden een artikel over een vertrouwelijke inventarisatie waarin burgemeesters van verschillende Noordelijke gemeenten anoniem vrijuit konden spreken over de bestuurlijke aanpak van misdaad in hun gebied. Burgemeesters uit alle drie de noordelijke provincies uitten hierin hun zorgen over de toename van fraude via PGB’s en benadrukten dat deze zorgfraude beter moet worden onderzocht. In de praktijk worstelen veel gemeenten echter met de aanpak hiervan en met de mogelijkheden die de wet biedt. Rob Fennema is voorzitter van het regionaal toezichthoudersoverleg van de samenwerkende gemeenten en de GGD’s in Flevoland. De gemeente Almere heeft een effectieve aanpak ontwikkeld en vastgelegd in processen, waarmee al verschillende successen zijn geboekt. Rob heeft veel kennis van en ervaring met de praktische uitvoering van handhaving in de zorg in de eigen regio, maar is ook betrokken bij innovatieve en succesvolle aanpakken in het hele land. Tijdens deze workshop gaat Rob graag met je in gesprek om zijn kennis en ervaringen te delen. Wil je alvast meer weten over de aanpak van de gemeente Almere? Lees dan eens het interview met de VNG.

G – Jobcoaching – Margreet Boersma (Stam Arbeidsmarktspecialisten)

Een steeds groter deel van de personen die een beroep doen op de Participatiewet bestaat uit personen met een arbeidsbeperking. Het gaat vaak om mensen die extra begeleiding nodig hebben om aan het werk te komen en om aan het werk te blijven. De beschikbaarheid van een jobcoach blijkt daarvoor een belangrijke succesfactor. Maar wat doet een jobcoach precies? En hoe kan deze ervoor zorgen dat iemand beter functioneert op de werkplek? Margreet Boersma is als jobcoach verbonden aan Stam en neemt ons mee in de praktijk van het jobcoachen.

H – Hoe werkt een gemeentelijke organisatie – Harry Wieringa (gemeente Oldambt)

De gemeente is een bijzondere organisatie, waarbij de directe invloed van het politieke bestuur en de maatschappij dagelijks merkbaar is. Werk je sinds kort bij een gemeente en vraag je je af hoe een gemeente werkt? Werk je al langer bij een gemeente en verbaas je je soms over hoe dingen gaan? Of heb je vanuit je functie veel te maken met een gemeente? Dan is het handig om te weten hoe een gemeente eigenlijk werkt. Hoe ziet de gemeentelijke organisatie eruit? Welke rol spelen de burgemeester, de gemeentesecretaris, de wethouders, het college, de gemeenteraad en de griffier? Harry Wieringa, clusterdirecteur Maatschappelijke Zaken van de gemeente Oldambt, neemt je in een interactieve workshop mee in de wereld van de gemeentelijke overheid. Aan de orde komen de politieke verhoudingen, trends en ontwikkelingen die binnen de gemeentelijke organisatie een rol spelen en wat daarin de positie van een medewerker is. Wegens succes tijdens de najaarstraining hebben we deze workshop opnieuw in het programma opgenomen!

I – Actualiteiten Wmo – Gerben de Boer

In deze workshop informeert Gerben de Boer je over de actualiteiten met betrekking tot de Wmo. Hierbij gaat hij onder ander in op het resultaatgericht werken, eisen aan het onderzoek, het abonnementstarief voor maatwerk- en algemene voorzieningen, de financiële tegemoetkoming en actuele jurisprudentie.

J – Actualiteiten Participatiewet – Henk Ananias

Mr. Drs. J.H.G.H. (Henk) Ananias MSc PMP praat je bij over de actualiteiten in de Participatiewet en de daarmee verband houdende wet- en regelgeving. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere de stand van zaken van het sociaal akkoord, de vereenvoudiging van de beslagvrije voet, de verdringingstoets, de individuele studietoeslag, de middelentoets en actuele jurisprudentie.