Workshop Energiek thuiswerken

We werken weer volop thuis. Je ben intussen behoorlijk gewend aan thuiswerken, maar herken je dat? Het thuiswerken knaagt toch aan je werkplezier en je energie. Doordat je het lastig vindt om op te starten of juist om op tijd te stoppen. Of doordat je collega’s mist. Of last hebt van de misverstanden die op afstand ontstaan. Misschien mis je de dynamiek van jouw organisatie of voelt jouw werk thuis ineens een tikje minder zinvol… In deze workshop van anderhalf uur leer je wat jij kunt doen om met meer voldoening, energie en plezier thuis te werken. De workshop is online, interactief en praktisch.

Door wie?
De workshop wordt verzorgd door Sabine Mur. Zij is organisatiepsycholoog en expert op het gebied van vitaliteit, bevlogenheid en positief leiderschap. Ze begeleidt professionals, leiders en teams naar gezond en met plezier samenwerken, juist in tijden van verandering.

Praktisch
Tijdens de workshop krijg je praktische tips aangereikt voor een gezonde thuiswerkplek, om structuur te brengen in het thuiswerken en in het onderhouden van contacten met je collega’s, om voldoende beweging te krijgen en hoe je momenten in je dagritme kunt inbouwen die je een energie-boost geven.

Virtueel en interactief!
De workshop vindt plaats via Zoom. Tijdens de workshop wordt je op verschillende momenten in kleine groepjes in zogenaamde virtuele Breakout-Rooms geplaatst om met een aantal collega’s in gesprek te gaan over een bepaald onderwerp. Op deze manier kun je toch interactief in gesprek met je collega’s.

Technische helpdesk
Ruim van te voren krijg je de inloggegevens om mee te doen aan de workshop. Je krijgt dan ook het telefoonnummer van de technische ondersteuning van Sabine Mur. Als het je niet lukt om in te loggen kun je deze helpdesk inschakelen via telefoon of whatsapp.

Basisprogramma
Situatieschets:

 • Door thuiswerken is de balans werk-privé verschoven.
 • Vaste routines en ritmes zijn deels verdwenen en veranderen steeds.
 • Er is minder (live) contact met collega’s.
 • Sommige mensen vinden dat prima en varen er wel bij en anderen niet.

Doel:
In deze workshop krijg je handvatten op de volgende vragen: Hoe zorg je in de veranderlijke situatie van thuiswerken en corona-maatregelen dat je presteert, dat je voldoening haalt uit je werk, dat je energie krijgt van je werk en dat je gezond werkt?

Globaal programma

 1. Hoe werkt voldoening:
  • Autonomie
  • Balans
  • Energiebronnen
  • Inspiratie
 2. Omgaan met afleiding:
  • Het belang van ritme en routines in je werk
  • Onduidelijkheid en onzekerheid over wat nu wel en niet kan en mag
  • Het vinden van nieuwe routines
  • Voordelen dat werk en privé iets door elkaar lopen, maar voorkomen dat het teveel door elkaar loopt.
 3. De juiste keuzes maken:
  • Hoe zorg je voor een goede en gezonde dagindeling
  • Keuzes en prioriteiten stellen
  • Afspraken met jezelf maken
  • Hoe motiveer je jezelf
 4. Gezond thuiswerken
  • Tips om vanuit huis toch structuur te brengen in je werk en in contacten met collega’s
  • Tips om vanuit huis toch voldoende beweging te krijgen
  • Tips om je pauzes zo in te vullen dat ze je energie geven

Deelnemers
Wij verzorgen de workshops  voor groepen van minimaal 6 deelnemers, zodat er ook daadwerkelijk de mogelijkheid is tot interactie. Omdat de workshop online is kunnen wij deze ook voor grote groepen verzorgen tot een maximum van 50 deelnemers.

Maatwerk
Uiteraard is maatwerk mogelijk. Ook binnen het programma van 1½ uur dat we hierboven omschreven hebben. Daarom doet de workshopleider van tevoren een telefonische intake. Op deze wijze kan zij haar programma zo goed mogelijk toespitsen op de situatie in uw organisatie en de problemen waar uw medewerkers tegenaanlopen. Als uit de intake blijkt dat uw maatwerkvragen dusdanig zijn dat dit een uitbreiding of volledige aanpassing van het programma vergt dan gaan we met elkaar in gesprek. We inventariseren dan wat mogelijk is binnen het basisprogramma en of een aanvullend programma (en offerte) gewenst is.

Maatwerk
Wilt u uw medewerkers faciliteren in het thuiswerken? We brengen u graag een offerte uit!