Zomercongres 23 september 2024

Ook dit jaar sluiten we de zomer weer af met ons zomercongres. Een middag vol ontwikkeling, ontmoeting en ontspanning op een inspirerende locatie in het hart van het Noorden.

Werken in het Gemeentelijk Sociaal Domein… ga er maar aan staan. Dat is topsport!
In de afgelopen jaren zijn er steeds meer taken bij gemeenten belegd. Tegelijkertijd wordt de problematiek van onze doelgroep steeds complexer, de burger steeds mondiger en is het vertrouwen van de burger in de overheid niet meer iets vanzelfsprekends. De werkdruk is groot. Dat geldt ook voor het ziekteverzuim en het personeelsverloop. Daarbij hebben we te maken met telkens veranderende wet- en regelgeving. Ook nu staat de wet- en regelgeving in het Sociaal Domein weer flink in de steigers.

Wat doet die dynamische en complexe omgeving met je rol als professional? Ben je in staat om maatwerk te leveren, integraal te werken en de burger echt centraal te stellen? Of ben je vooral druk om alle ballen in de lucht te houden: het beheersbaar houden van je caseload, het afhandelen van werkprocessen binnen de geldende termijnen en het werken volgens de afgesproken procedures en methodieken?

Op ons zomercongres krijg je in één middag een boost aan inspiratie en inzichten over de ontwikkelingen in het Sociaal Domein en jouw rol daarin. Verwacht een gevarieerd programma met boeiende sprekers en interactieve workshops. Topdocenten en praktijkdeskundigen delen hun kennis en ervaring, zodat je concrete handvatten krijgt om mee te nemen naar jouw dagelijkse praktijk in het Sociaal Domein. 

Wanneer: Maandagmiddag 23 september vanaf 12:00 uur.
Waar: Congrescentrum De Zeegser Duinen in Zeegse.
Arrangement: We starten met een smakelijke lunch. Na afloop ben je van harte welkom om aan te schuiven bij het dinerbuffet.

Dit wil je niet missen. Tot 23 september!

Petra Wakker, Jody Oosterbaan en Christiaan Middelkamp

Programma Zomercongres

12.00 uur – Inloop en ontvangst + lunch met heerlijke broodjes

12.30 uur – Welkom

12.45 uur – Plenaire introductie – Erben Wennemars

13.30 uur – Start workshops

  • Ronde 1: workshop van 13.45 – 14.45 uur
  • Ronde 2: workshop van 15.00 – 16.00 uur
  • Ronde 3: workshop van 16.15 – 17.15 uur

17.15 uur – Dinerbuffet

Kosten en groepskorting
De kosten van dit programma bedragen € 325 per persoon (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief de locatie, lunch en diner.

Kom je met meer dan 10 personen uit jouw organisatie? Dan ontvang je een groepskorting van 10%

Werken in het Sociaal Domein: Dat is topsport!
“Winst is maakbaar.” Helaas is dat een illusie, maar toch is dat wat we vaak zien in de praktijk. We hebben het gewenste resultaat helder voor ogen, creëren er een systeem omheen en staren ons daar vervolgens blind op. Het gevaar is dat je verstrikt raakt in een web van regeltjes, methodieken en data. Dat je bang bent om buiten de lijntjes te kleuren. Dat je stress en minder erkenning ervaart als jouw prestaties niet direct tot het verwachte resultaat leiden. En dat het bepalen van het snelle resultaat je wellicht minder voldoening geeft dan je had verwacht.

Schaatser, meervoudig wereldkampioen en sportanalist Erben Wennemars is een verteller pur sang. Energiek, interactief en inspirerend. Met herkenbare verhalen vertaalt hij zijn ervaringen uit de topsport naar het dagelijks leven en naar de werkvloer. Zijn boodschap is dat niet alleen het resultaat, maar de bedoeling centraal moet staan. Waarom heb je een passie voor je werk? Welk hoger doel streef je na? Daarbij draait het niet alleen om het direct zichtbare resultaat, maar ook om de weg daarnaartoe. Dan is er ruimte om te falen, te leren en om van gebaande paden af te wijken. En daar waar de bedoeling en het resultaat samenkomen; Daar ontstaat magie, daar worden winnaars kampioenen!

Workshops
Ontdek ons uitgebreide aanbod van maar liefst 11 inspirerende workshops. Stel je eigen persoonlijke programma van 3 workshops samen door te kiezen uit een scala aan boeiende onderwerpen. Laat je inspireren en maak je klaar voor een dag vol waardevolle kennis en nieuwe inzichten.

Genieten van de prachtige omgeving
Wil je naast de boeiende inhoudelijke workshops even helemaal iets anders doen? Dat kan! Ga actief aan de slag op een uniek vervoersmiddel en verken de prachtige groene omgeving van de Zeegser Duinen in het natuurgebied de Drentsche Aa.

Aanmelden zomercongres

Kies hier jouw workshops!

 

Tijdens het zomercongres kun je deelnemen aan 3 van de volgende workshops. Je kunt zelf je pakket samenstellen!
A – Ontwikkelingen in het Bestuursrecht vertaald naar de handhavingspraktijk – Mr. Erik Klein Egelink
Erik Klein Egelink is senior-rechter bij de afdeling bestuursrecht van de rechtbank Gelderland. Daarvoor was hij adjunct-directeur bestuursrechtspraak bij de Raad van State. Als rechter behandelt hij uitsluitend sociale zekerheidszaken. In deze workshop neemt Erik je mee in de recente ontwikkelingen in het bestuursrechtelijke toezicht en handhaving binnen het Sociaal Domein. Hij gaat daarbij in op de handhavingsplicht van gemeenten en op de vraag hoe gemeenten dit met een menselijk gezicht kunnen vormgeven. Recente ontwikkelingen en jurisprudentie in het Bestuursrecht vertaalt Erik naar de praktijk: het onderzoek, de beoordeling van de feiten in rechtmatigheidsonderzoeken en de verslaglegging.
 B – Participatiewet in Balans; het sociale zekerheidsstelsel in de steigers – Jan Kuipers
De Participatiewet bestaat volgend jaar 10 en de conclusie van het Ministerie is dat deze wet niet altijd werkt zoals was verwacht. De wet is te complex, gaat onvoldoende uit van vertrouwen en behoeft verbetering als het gaat om inkomensondersteuning en passende ondersteuning bij participatie. Om hier veranderingen in te brengen gaat de Participatiewet in verschillende fases op de schop. De eerste fase is dat er een wetsvoorstel ligt om per januari 2025 ruim 20 concrete wijzigingen door te voeren in de Participatiewet. En dat is de minst ingrijpende fase! Jurist Jan Kuipers is een expert op het gebied van de Participatiewet en praat je in deze workshop bij over de verwachte ontwikkelingen in de Participatiewet. Jan neemt je hierbij ook mee in het grotere plaatje. De wijzigingen in de Participatiewet staan namelijk niet op zichzelf. Dit is slechts één wetsvoorstel in een heel scala aan voorstellen met als ambitie om de wetten in ons sociaal zekerheidsstelsel beter op elkaar te laten aansluiten, om meer te werken vanuit vertrouwen en om meer ruimte te creëren voor maatwerk.
 C – Actualiteiten in de Wmo – Gerben de Boer
De Wmo is altijd in beweging. Zo zijn er in de afgelopen periode verschillende uitspraken gedaan over de verhouding tussen de Wmo en de Zorgverzekeringswet en over bepaalde hulpmiddelen die zich op het grensvlak tussen beide wetten bevinden. Dit geldt ook voor de relatie tussen de Wmo en de Wet Langdurige Zorg (Wlz) bij woningaanpassingen en hulpmiddelen rond thuiswonenden met een Wlz-indicatie; Wie is er aan zet? En hoeveel duidelijkheid geven deze uitspraken? Mede door de toeslagenaffaire wordt de Algemene wet bestuursrecht aangepast. Dit gaat ook invloed hebben op het werk van de Wmo-consulent, doordat er hogere eisen gesteld gaan worden aan algemene beginselen als bijvoorbeeld zorgvuldigheid, motivering en evenredigheid. We merken dat rechters hier in verschillende uitspraken al op voorsorteren door strenger te kijken of de burger behoorlijk wordt behandeld. Gerben de Boer (juridisch adviseur en docent) vertelt je in deze workshop welke nieuwe eisen dit gaat stellen aan ons werk. Hij neemt je mee in de actualiteiten en deelt interessante uitspraken over de uitvoering van de Wmo 2015. Daarbij bespreekt hij ook het eventuele nieuws rondom de Wet aanpak meervoudige aanpak sociaal domein (de Wams).
 D – Verantwoord data-gedreven werken; Lessen uit onderzoek in het Sociaal Domein – Lucas Haitsma
Ons leven speelt zich steeds meer online af en er worden steeds meer gegevens digitaal vastgelegd. In combinatie met algoritmische systemen en Artificial Intelligence (AI) biedt deze hoeveelheid data een enorme kans om bedrijfsprocessen te verbeteren, werkdruk te verlagen en het werkplezier te verhogen. Maar het kan ook misgaan. Het meest bekende voorbeeld hiervan is de toeslagenaffaire. In het Sociaal Domein werkt bijna elke gemeente (bewust of onbewust) met data-gedreven systemen. Lucas Haitsma is binnen de Rijksuniversiteit Groningen verbonden aan de afdelingen Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde en heeft zich gespecialiseerd in de digitaliserende samenleving. Voor zijn PhD-promotieonderzoek doet hij onderzoek naar het gebruik van algoritmische systemen en AI binnen het toezicht op het brede Sociaal Domein in Nederland. In zijn onderzoek richt hij zich onder andere op de kansen, de risico’s van discriminatie en de beheersing van deze risico’s. Aan de hand van verschillende onderzoeksresultaten neemt Lucas je in deze workshop mee in het onderwerp ‘verantwoord data-gedreven werken’. Wat houdt data-gedreven werken precies in? Welke voorbeelden is hij in de praktijk tegengekomen? Wat zijn de valkuilen en fouten die kunnen optreden? Hoe kun je verantwoord data-gedreven werken in het licht van brede juridische normen? En wat betekent de ontwikkeling van algoritmische systemen en AI voor de rol van de professional?
 E – Maatwerk of Menselijke Maat? – Niels van der Linden
Gemeenten moeten hun werkwijze de komende jaren veranderen om aan te sluiten bij de zogenaamde menselijke maat, maar wat betekent dat? De termen menselijke maat en maatwerk worden nog wel eens door elkaar gebruikt, maar er is een belangrijk verschil. Bij maatwerk gaat het om een uitzonderingsoplossing voor een individuele casus. Bij het werken vanuit de menselijke maat gaat het om een fundamenteel andere werkhouding van de professional ten opzichte van de burger, waarbij de focus ligt op gelijkwaardigheid. Werken vanuit de menselijke maat vraagt om een domein-overstijgende visie en vereist creativiteit binnen wettelijke kaders. Gemeenten proberen het vaak bij één afdeling, waardoor het eerder een instrument wordt dan een gedragsverandering. Niels van der Linden is beleidsadviseur Participatie en is binnen de gemeente Lelystad betrokken bij het implementeren van de menselijke maat. Aan de hand van zijn onderzoek en ervaringen praat Niels je bij over de achterliggende bedoeling van de menselijk maat en maakt hij inzichtelijk wat dit betekent voor het gemeentelijk beleid en de uitvoering binnen de Participatiewet.
 F – Boost your brain – Peter la Roi
Je werkzaamheden vragen het nodige van je denkvermogen. Je hebt steeds meer informatie te verwerken in steeds minder tijd. Je wilt graag meer overzicht krijgen in alle dingen die op je afkomen. Werken in het Sociaal Domein is topsport! Dat betekent dat je in topvorm moet zijn. In ons vakgebied werk je niet zozeer met je lichaam, maar vooral met je brein. Kun je dit ook trainen? Peter la Roi denkt van wel! Peter is grenzeloos nieuwsgierig en al sinds jaar en dag geboeid door de werking van ons brein. Hier heeft hij zich in gespecialiseerd en sinds 15 jaar verzorgt hij, vanuit zijn bedrijf Brainsense, trainingen die gericht zijn op breinvriendelijk werken, waardoor je slimmer gaat werken in plaats van harder. In deze workshop laat Peter je kennismaken met verschillende technieken gericht op ontspannen, concentreren, zelfmotivatie, snellezen, mindmappen en onthouden. Door je brein te boosten ontwikkel je technieken om je persoonlijke effectiviteit te vergroten, grip te krijgen op je werk en meer tijd vrij te maken.
 G – Verslaving herkennen en bespreekbaar maken in het Sociaal Domein – Mark Lettinga
Binnen welke vakgroep binnen het Sociaal Domein je ook werkt; je krijgt te maken met mensen met problemen in hun persoonlijk leven. Een van de hardnekkigste problemen is verslaving. Het kan dan gaan om middelen- en gedragsverslaving. Tijdens deze interactieve workshop leer je wat verslaving is, welke nieuwe verslavingsvormen er zijn, hoe je het bespreekbaar kunt maken (wat zeg je wel en niet) en hoe je gemanipuleerd kunt worden door iemand die kampt met een verslaving. Met veel praktijkvoorbeelden wordt het zware onderwerp verslaving op een laagdrempelige en speelse manier gebracht. Mark Lettinga heeft zijn eigen ervaringsdeskundigheid gebundeld met 5 jaar werkervaring binnen de verslavingszorg. Mark heeft van zijn probleem zijn beroep weten te maken en is hij dagelijks bezig met zijn persoonlijke missie: heel Nederland inzicht geven in de ziekte verslaving.
 H – Who moved my cheese? Omgaan met veranderingen – Kim de Vries
In het Sociaal Domein is er maar één constante. En dat is dat er altijd wel iets verandert. Reorganisaties, veranderende wetgeving, nieuwe taken, nieuwe leidinggevenden en collega’s of een nieuwe caseload. Dat vergt veel flexibiliteit en we reageren daar allemaal anders op. “Het is hier lekker comfortabel”, “Ik wil de oude situatie terug” of “Het is tijd om iets nieuws te ontdekken”. Wat is jouw natuurlijke reactie? Beweeg jij makkelijk mee met veranderingen? Merk je aan jezelf dat je toch eerst een drempel over moet en heb je allerlei redenen om je te verzetten? Of erger je je vooral aan de manier waarop de mensen om je heen omgaan met veranderingen? Kim de Vries is een coach en trainster op het gebied van persoonlijk leiderschap en gedragsstijlen in veranderende organisaties. In deze workshop krijg je, aan de hand van een ‘kaasus’, inzicht in de verschillende manieren waarop mensen kunnen reageren op veranderingen en ga je op onderzoek uit naar de manier waarop jíj reageert. Uiteindelijk ga je praktisch aan de slag met tools zodat je handvatten kunt ontwikkelen die je helpen om steeds flexibeler om te gaan met toekomstige veranderingen.
 I – Geen last meer van complexe scheidingen? Een andere tactiek met succesvolle resultaten – Expertiseteam complexe scheidingen
In de samenleving bestaan veel beelden over een scheiding en over de manier waarop ouders daarmee om zouden moeten gaan. Het Expertiseteam komt vertellen over een andere benadering. Een benadering waarin de reorganisatie van het ouderschap voorop staat, waardoor ouders (weer) ouders kunnen zijn en de scheiding niet ontaard in een complexe scheiding. Maar ook hoe de andere benadering kan zorgen dat hulpverleners of gebiedsteammedewerkers meer grip ervaren in het werken in een complexe scheiding. Aan bod komt solo-ouderschap en een tool hoe je kunt beoordelen in welke situatie wat te doen en de positie van de gebiedsteammedewerker en hulpverleners in het proces. Dit zorgt voor rust in het systeem en vermindert de doorstroom naar dure geïndiceerde zorg. Hans Geleynse (projectmanager, mediator en jeugd- en gezinshulpverlener), Evelien Duiker (solo-ouderschapstherapeut en gezinshulpverlener) en Willy de Lang (orthopedagoog, rouw- en verliesdeskundige en traumabehandelaar) delen de visie dat de aanpak van deze problematiek anders en daarmee meer helpend kan zijn en hebben besloten hun krachten te bundelen in het Expertiseteam Complexe Scheidingen.
 J – Pubquiz “continue verbeteren is topsport” – Elizabeth Rot en Ylva Schutte
Het is topsport om je werk in het Sociaal Domein elke dag een beetje beter en slimmer te organiseren en de dienstverlening naar je inwoners te verbeteren. Ylva en Elizabeth dagen je uit en laten je ervaren hoe je continu verbeteren op verschillende manieren in jouw werk toe kunt passen. Zij prikkelen je denkkracht in een serieuze Pubquiz met een flinke dosis humor. Ben je een beetje fanatiek en wil je graag winnen? Dan nodigen we jou uit om te strijden voor de Sociaal Pubquiz Bokaal! Aansluitend stellen ze je verbetervermogen op de proef in een leuk en sportief spel waarin samenwerking van onschatbare waarde is. Ylva Schutte en Elizabeth Rot zijn ervaren Lean-adviseurs met veel kennis van het Sociaal Domein. In deze workshop hebben Ylva en Elizabeth een rol als quizmasters en scheidsrechters.
 K – Actief de prachtige natuur in de Drentsche Aa verkennen!
Heb je naast 2 inhoudelijke workshops de behoefte om iets heel anders te doen? Dat kan! Trek stevige schoenen en een warme jas aan. Onder begeleiding ga je actief aan de slag op een uniek en verrassend vervoersmiddel en verken je in een uur de prachtige groene omgeving van de Zeegser Duinen in het natuurgebied de Drentsche Aa. In deze workshop krijg je het beste van twee werelden: je bent actief bezig en je geniet van de prachtige natuurschoon.