Zomercongres 19 september 2022

Dit keer geen voor- of najaarstraining, maar een heus zomercongres. We kijken er na twee jaar enorm naar uit. Daarbij kiezen we voor een nieuwe inspirerende locatie op de hei, centraal gelegen op het snijpunt van de drie Noordelijke provincies.

Een nieuw begin

Zoals je van ons gewend bent hebben we een veelzijdig programma met interessante sprekers. Een inspirerende middag waarin we je bijpraten en laten nadenken over de ontwikkelingen in het Sociaal Domein. In elke workshop gaan topdocenten en praktijkdeskundigen met je in gesprek over de huidige stand van zaken. Waar loop je tegen aan? Hoe doen anderen het? Dat gebeurt zoveel mogelijk aan de hand van concrete voorbeelden uit de praktijk. Met deze combinatie van inhoud, ontwikkelingen, actualiteiten en praktijk, bieden we je een programma, waarin je in één middag bijgepraat wordt over de ontwikkelingen in jouw specifieke vakgebied binnen het Sociaal Domein.

De bijeenkomst begint om 12:00 uur in het congrescentrum Nieuw Allardsoog in Bakkeveen. We ontvangen je graag onder het genot van een lekkere lunch. Na afloop van het congres ben je welkom om aan te schuiven bij de netwerkborrel en het dinerbuffet.

Graag tot maandag 19 september!

De directie van SHMC
Wiesje Vrijburg, Richard Noor en Christiaan Middelkamp

Programma Zomercongres

12.00 uur – Inloop en ontvangst + lunch met heerlijke broodjes

12.30 uur – Welkom

12.45 uur – Plenaire introductie “Een nieuw begin”

13.30 uur – Start workshops

  • Ronde 1: workshop van 13.45 – 14.45 uur
  • Ronde 2: workshop van 15.00 – 16.00 uur
  • Ronde 3: workshop van 16.15 – 17.15 uur

17.15 uur – Dinerbuffet

Kosten en aanmelding
De kosten van dit programma bedragen € 275 per persoon (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief de locatie, lunch en diner.

“Een nieuw begin”
Coach en inspirator Chris Alfons neemt je in de plenaire opening op geheel eigen wijze en met veel humor mee in de uitdagingen van deze tijd.

De afgelopen twee jaar hadden een grote invloed op ons leven, zowel privé als op het werk. Thuiswerken en online vergaderen, maar ook minder contact met collega’s. Gelukkig kunnen we nu gewoon weer naar het werk. Maar is dat wel zo fijn….? We zijn immers ook wel gewend geraakt aan minder reistijd, minder sociale verplichtingen en meer tijd voor jezelf en je gezin.

Workshops
Voor de workshops bieden we een breed keuzepakket van 10 inspirerende workshops binnen Werk, Inkomen, Wmo en Jeugd. Hieruit kun je je eigen keuze van 3 workshops maken. Hieronder vind je het overzicht van de verschillende workshops.

Genieten van de natuur
Heb je na 2 inhoudelijk workshops de behoefte om tijdens de derde workshopronde iets heel anders te doen? Dat kan! Onder begeleiding van een natuurgids van Staatsbosbeheer kun je er ook voor kiezen om een wandeling van een uur door het prachtige heidegebied van het landgoed Nieuw Allardsoog te maken.

SKJ geaccrediteerd
Het SHMC zomercongres is geaccrediteerd door het SKJ. Dat betekent dat je als geregistreerd jeugdprofessional 4.00 punten ten behoeve van het kwaliteitsregister behaalt wanneer je aanwezig bent bij het zomercongres.

Aanmelden zomercongres

Workshops

Tijdens het zomercongres kun je deelnemen aan 3 van de volgende workshops. Je kunt zelf je pakket samenstellen!
A – Persoonlijk Leiderschap – Chris Alfons
In deze interactieve workshop geeft coach Chris Alfons je praktische tips en handvatten om rust in je hoofd te creëren, een gezonde werkhouding te realiseren en je energie zoveel te richten op zaken waar je invloed op hebt, waar je goed in bent en die je leuk vindt. De professional in het Sociaal Domein streeft naar een situatie waarin de burger centraal staat. De praktijk is weerbarstig, waarbij het vaak draait om werkprocessen, afhandelingstermijnen, of weer een nieuwe tijdelijke regeling. Daarbij is de burger mondiger dan ooit. Hoe zorg je ervoor dat je de burger centraal stelt, maar ook goed voor jezelf zorgt? Hoe zorg je dat je je werk niet als een te grote druk ervaart en dat je doet wat nodig is?
 B – 10 manieren om in jouw gemeente te besparen op de Wmo – Gerben de Boer
Aan de hand van praktijkvoorbeelden neemt Gerben de Boer (juridisch adviseur en docent Wmo) je mee in 10 pragmatische oplossingen om voorzieningen slimmer én daadwerkelijk efficiënter in te zetten. Bijna alle gemeenten staan voor de uitdaging om een besparing te realiseren op de Wmo. De vraag is natuurlijk: hoe doe je dat? Want de burger heeft wel recht op de zorg die nodig is. In de media gaat het dan al gauw over PGB’s, controle van declaraties en malafide tussenpersonen, of over de nadelen van het abonnementstarief. Kun je hier ook op een andere manier naar kijken?
Gerben de Boer denkt van wel. Door slim te kijken naar processen, cijfers, lijstwerk en data die je als gemeente zelf in huis hebt en dit met boerenverstand te combineren met de bedoeling van de verstrekte zorg. Er zijn dan nog veel kansen en mogelijkheden om oneigenlijk gebruik te voorkomen en op lokaal niveau te besparen op de Wmo.
 C – De wereld van de gesloten Jeugdzorg – Hedwig Bijkerk
In deze workshop neemt Hedwig Bijkerk je mee in de controversiële wereld van de gesloten jeugdzorg. In de media wordt gesproken over ‘het opsluiten van onschuldige kinderen’ en iets ‘waar we zo snel mogelijk van af moeten’. En ja… er gaat veel niet goed, maar hoe werkt de gesloten jeugdzorg nu echt? Hedwig Bijkerk is beleidsadviseur Jeugd bij de gemeenten Achtkarspelen & Tytsjerksteradiel en heeft jarenlang als juridisch medewerker Familie en Jeugd bij de Rechtbank Noord-Nederland gewerkt.
 D – Actualiteiten Participatiewet en Awb – Henk Ananias
Topdocent Henk Ananias praat je bij over actualiteiten en ontwikkelingen in de Participatiewet en de Algemene Wet Bestuursrecht. In een interactieve setting laat hij je meedenken in actuele ontwikkelen en uitdagingen, zoals: De getijden in de aantallen uitkeringsgerechtigden in gemeentelijke uitkeringsbestanden en de invloed van ‘eb en vloed’. De positie, de rol en de meerwaarde van de Participatiewet in het brede sociale domein. En de mogelijkheden om instroom te voorkomen, uitstroom te bevorderen en daadwerkelijk maatwerk te leveren. Hierbij deelt Henk actualiteiten in wetgeving en jurisprudentie met je.
 E – Integraal toezicht en handhaven in het Sociaal Domein – Gerrie van Gent
Sociaal rechercheur, integraal toezichthouder en veelgevraagd trainer/coach Gerrie van Gent praat je in deze workshop bij over de actualiteiten en verwachte ontwikkelingen in het handhavingsvak. Zij gaat hierbij onder andere in op de verwachte verlaging van de aangiftegrens. Ook neemt Gerrie je mee in actuele jurisprudentie en nieuwe aanpakken vanuit de praktijk in het toezicht op de Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet. Vanuit haar brede ervaring en met veel enthousiasme kan Gerrie de ontwikkeling vertalen naar praktische voorbeelden en handvatten.
 F – Bijstand en belastingen… leuker kunnen we het niet maken – Alwin Hagenouw
Het lezen van fiscale stukken en het beoordelen van de invloed op de bijstand is niet alleen voor de klant, maar ook voor veel medewerkers van sociale diensten een moeilijke opgave. Alwin Hagenouw is kwaliteitsmedewerker bij de gemeente Noordoostpolder en tevens een ervaren docent en trainer op het gebied van bijstand en belastingen. Aan de hand van een casus bespreekt Alwin in een interactieve setting welke invloed bijvoorbeeld heffingskortingen of een belastingteruggave kunnen hebben op de bijstand.
 G – Een hulphond als voorziening vanuit de Wmo of de Jeugdwet? – Sharon Jongsma
Wmo- en Jeugdwetdocent Sharon Jongsma praat je in deze workshop bij over de complexe casuïstiek rondom de hulphond. De hulphond is al een tijdje een hot item binnen de Wmo, de Jeugdwet en de Ziektekostenverzekering. Bestond er ooit maar één hulphond, de blindengeleidehond, nu is er een scala aan hulphonden voor verschillende groepen gebruikers. In sommige gevallen kan een hulphond verstrekt worden vanuit de Zorgverzekeringswet. Gemeenten worstelen met de vraag of je de verstrekking en opleiding van een hulphond kunt toewijzen op grond van de Wmo of de Jeugdwet. Op dit moment gaan gemeenten hier verschillend mee om. Hoe effectief is de inzet van een hulphond eigenlijk bij de doelgroep van de Wmo of de Jeugdwet? Wat kan de motivering zijn voor het toekennen dan wel afwijzen van een aanvraag voor een hulphond?
 H – Doelgerichte dienstverlening aan statushouders – Annette de Jonge en Lotje Joosten
Annette de Jong en Lotje Joosten (specialisten met de doelgroep statushouders bij respectievelijk werkleerbedrijf Menso in Emmen en de gemeente Lelystad) laten aan de hand van praktijkvoorbeelden zien welke uitdagingen en mogelijkheden er zijn in de dienstverlening aan statushouders. De nieuwe Wet Inburgering is begin dit jaar in werking getreden. Waar staan we na een half jaar en waar lopen gemeenten in de praktijk tegenaan? Maar ook als je niet direct werkt met de Wet Inburgering heb je waarschijnlijk wel te maken met de dienstverlening aan statushouders en/of mensen uit andere culturen. Welke handvatten helpen jou als professional om cultuursensitief te werken en om inzicht te krijgen in interculturele misverstanden? Deze workshop biedt een mix van actualiteiten, ervaringen uit de praktijk en praktische tips en handvatten.
 I – Maatwerk op maat in Groningen – Annet Visser en Joyce Bosman (gemeente Groningen)
Annet Visser en Joyce Bosman zijn de projectleiders van het Doorbraaknetwerk Groningen, een netwerk binnen het sociaal domein dat is opgericht door de gemeente Groningen en Stichting WIJ Groningen. Dit netwerk is ontstaan vanuit een domeinoverstijgend project waarin de gemeente en stichting WIJ de afgelopen jaren ervaring hebben opgedaan met het maken van maatwerk. Aan de basis van de werkwijze van het Doorbraaknetwerk Groningen ligt de Doorbraakmethode van het Instituut voor Publieke Waarden (IPW). Deze methode is in Groningen doorontwikkeld tot een eigen werkwijze, gericht op samenwerking. Naast het realiseren van maatwerk op casusniveau zorgt het Doorbraaknetwerk Groningen voor domein- en organisatieoverstijgend leren op verschillende niveaus. Op basis van de ervaringen uit de praktijk worden systeemproblemen en knelpunten ontrafeld en opgelost. Benieuwd hoe ze dat in Groningen doen? Joyce en Annet laten je graag aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe het Doorbraaknetwerk Groningen werkt en wat dit betekent voor de integrale samenwerking met de verschillende partijen in en rond het sociaal domein.
 J – Complexe scheidingen; een nieuw begin na een scheiding – Margreet Timmer (TIMM)
In deze workshop geeft Margreet Timmer, trainer, mediator en kindbehartiger van Timm Consultancy,  je een aantal praktische handvaten voor de gesprekken met ouders. Wanneer je als ouders gaat scheiden moet er veel geregeld worden. Allerlei praktische zaken komen aan bod rondom verdeling van de woning, de boedel, financieren, etc. Maar het belangrijkste is de zorgverdeling rondom de kinderen. Al het regelwerk maakt nog wel eens dat mensen niet voldoende toekomen aan het rouwen om het verlies, het verwerken van de eigen pijn. Ouders doorlopen hun eigen rouwproces dat gepaard kan gaan met veel verdriet en boosheid of zelfs woede en wrok. Alle gezinsleden moeten na een scheiding een nieuw evenwicht vinden. Kinderen zijn flexibel en in staat zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Deze aanpassing wordt echter belemmerd wanneer ouders strijden en er langdurig conflicten en juridische strijd is tussen de ouders.
 K – De hei op! – Natuurgids van It Fryske Gea
Heb je na 2 inhoudelijke workshops de behoefte om tijdens de derde workshops iets heel anders te doen? Dat kan! Trek stevige schoenen en een warme jas aan en maak onder begeleiding van een natuurgids van It Fryske Gea een wandeling van een uur door het prachtige heidegebied van het landgoed Nieuw Allardsoog. It Fryske Gea is de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Fryslân.